CHOĎTE SVOJOU VLASTNOU CESTOU. A SVET VÁS BUDE NASLEDOVAŤ.

Služby a aplikácie BMW ConnectedDrive pre BMW radu 2 Active Tourer.

Komunikácia, informácie a zábava – zažite mobilitu úplne novým spôsobom so službami a aplikáciami od BMW ConnectedDrive.

BMW CONNECTED.

BMW Connected je osobný asistent mobility, ktorý zjednodušuje každodennú mobilitu a pomáha vodičovi dosiahnuť cieľ cesty načas a bez stresu. Všetky relevantné služby je zároveň možné ovládať kedykoľvek na diaľku cez iPhone alebo hodinky Apple Watch.
 

Ciele cesty, nájdené na internete alebo cez aplikácie ako Yelp, Apple Maps alebo Google Maps, je možné jednoducho a komfortne preniesť do BMW Connected s možnosťou priameho transferu do navigačného systému vozidla, jediným kliknutím. Stretnutia, vrátane adries a plánovaných časov príchodu, uložené v kalendári na iPhone, sa automaticky importujú do agendy mobility BMW Connected. V závislosti od aktuálnych miestnych podmienok a premávky BMW Connected vypočíta čas dojazdu, upozorní vodiča v dostatočnom predstihu a aj po zaparkovaní vozidla ho privedie peši až do finálneho cieľa. Ak nie je možné zabrániť meškaniu z dôvodu nepredvídateľných prekážok v premávke, alebo ak v blízkosti cieľa nie je voľné žiadne parkovacie miesto, používateľ môže odoslať cez BMW Connected textovú správu, ktorá informuje čakajúceho partnera na stretnutí o odhadovanom čase príjazdu, bez nutnosti fyzicky použiť telefón. Navyše, BMW Connected si postupne zapamätá časté ciele ciest a automaticky ich pridá do agendy mobility. Aplikáciu BMW Connected je možné stiahnuť z obchodu Apple App Store. *


* Presné informácie o dostupnosti týchto služieb a rozsahu ich funkčnosti na slovenskom trhu vám poskytne váš miestny autorizovaný predajca BMW.

BMW EMERGENCY CALL.

BMW EMERGENCY CALL.

BMW Emergency Call (núdzové volanie) je systém, ktorý v prípade nehody automaticky nadviaže tiesňový telefonický hovor so strediskom integrovanej záchrannej služby 112. Núdzové volanie dokážete aktivovať aj manuálne, napríklad v prípade ak ste sa stali svedkom nehody a chcete privolať pomoc iným účastníkom premávky. Na území niektorých európskych krajín sa spolu s núdzovým volaním automaticky odošlú aj informácie o pozícii vášho vozidla, závažnosti kolízie a možných zraneniach posádky. Pre viac informácií kontaktujte vášho BMW predajcu.

Ako funguje BMW Emergency Call.

BMW TELESERVICES.

Teleservices inteligentne spájajú vodiča, vozidlo a BMW. Podľa potreby dokážu samostatne poslať do BMW informácie o vašom vozidle a ohlásia sa, keď sa blíži čas na servisnej prehliadky. Preferovaný servisný partner BMW vďaka prístupu k údajom optimálne načasuje a pripraví najbližšiu návštevu servisu. Napríklad mu to umožní objednať potrebné náhradné diely v dostatočnom predstihu. Servisný partner BMW vás následne bude kontaktovať, keď príde čas servisnej prehliadky. Teleservices dokonca umožňujú vyriešiť niektoré problémy na diaľku, takže nie je nutné vozidlo priviezť do dielne.