DELEGOVAŤ. NA SPOĽAHLIVÝCH POMOCNÍKOV.

BMW ConnectedDrive asistenčné systémy vodiča v BMW radu 7.

Počas jazdy vás rozličnými spôsobmi podporuje množstvo inovatívnych technológií, ktoré sú zárukou špičkového komfortu a bezpečnosti. A vy sa môžete sústrediť na to, čo je ozaj dôležité – na neobmedzenú radosť z jazdy.

Read more

NAVIGAČNÝ SYSTÉM PROFESSIONAL A TOUCH DISPLAY.

Navigačný systém Professional presvedčí tak svojím dizajnom, ako aj špičkovým funkčným arzenálom. Je jednoduchým a užívateľsky komfortným systémom, integrovaným priamo do BMW, vrátane ovládacej koncepcie iDrive s ovládačom iDrive Touch Controller a dotykovým displejom Touch Display. Systém tiež obsahuje hlasové ovládanie, rádio BMW Professional s DVD mechanikou, ako aj 20 GB kapacitu na pevnom disku pre audio súbory. Je tiež základom pre využitie systému Real Time Traffic Information (RTTI). Vstavaný 10,25-palcový farebný LCD displej s funkciou deleného zobrazenia (hlavné a vedľajšie okno) je navrhnutý pre optimálnu prehľadnosť a čitateľnosť.
Ovládanie umožňuje plynulý prechod medzi rozličnými typmi zadávania povelov pomocou ovládača iDrive Touch Controller. Jeho dotyková plocha slúži na priame vpisovanie písmen alebo čísel pomocou prsta, to isté umožňuje aj dotykový displej, ovládanie gestami alebo hlasové ovládanie. K dispozícii je aj sedem tlačidiel pre uloženie obľúbených predvolieb.
Systém v rámci balíka BMW ConnectedDrive na domácom trhu automaticky aktualizuje svoje mapy až štyrikrát do roka, po obdobie troch rokov, vo vybraných európskych krajinách.
Tu zobrazené ilustrácie môžu podliehať zmenám.

DRIVING ASSISTANT PLUS VRÁTANE ASISTENTA RIADENIA A KONTROLY JAZDNÉHO PRUHU.

Výbava Driving Assistant Plus prináša komfort čiastočne autonómnej jazdy* pomocou Aktívneho systému udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go spolu s Asistentom riadenia a udržiavania jazdného pruhu. Balík funkcií výbavy Driving Assistant tak dostáva obohatený celkový arzenál prvkov aktívnej bezpečnosti, ktorého súčasťou je aj Varovný systém opustenia jazdného pruhu, Asistenčný systém udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou, Kolízne varovanie a Varovanie pred osobami v meste s funkciou brzdenia a Varovný systém pred premávkou zo strán.

Aktívny systém udržiavania rýchlosti reguluje stabilné tempo jazdy (do 210 km/h), spolu s bezpečným odstupom od vozidiel pred vami. Do toho istého rýchlostného limitu sú k dispozícii aj Asistent riadenia a Asistent kontroly jazdného pruhu: Tieto systémy prevezmú riadenie a automaticky udržiavajú BMW v strede jazdného pruhu. Pri pomaly sa posúvajúcej kolóne a v zhustenej premávke si vaše BMW udržiava požadovanú vzdialenosť od vozidla pred vami, s automatickým brzdením aj akceleráciou. *

Tu zobrazené ilustrácie môžu podliehať zmenám.

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

 • Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu vrátane Asistenta pre zhustenú premávku

  Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu vrátane Asistenta pre zhustenú premávku sa dá aktivovať na podporu vodiča pri monotónnych dopravných situáciách. V rozsahu rýchlostí od 0 do 210 km/h systém automaticky riadi vozidlo a vždy ho udržiava v strede jazdného pruhu.

  Pokrokové funkcie riadenia využívajú viacero radarov na sledovanie priestoru, spolu s 3D kamerou. Systém stanovuje správnu pozíciu vozidla podľa značenia jazdných pruhov na vozovke a podľa vzdialenosti vozidla pred vami, ak sa tam nachádza. Automaticky udržiava bezpečný odstup a reguluje rýchlosť vášho vozidla až do prípadného úplného zastavenia, spolu s aktívnou podporou riadenia. Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu predstavuje ďalší míľnik na ceste k dosiahnutiu vysoko automatizovanej jazdy.

  Aj keď je systém schopný samostatnej jazdy, z právneho hľadiska je vodič stále povinný mať na volante obidve ruky. Ak túto podmienku nesplní, senzory to zaregistrujú, vodiča po určitom čase upozornia akustickým signálom a systém sa vypne do pohotovostného režimu. Deaktivácia do pohotovostného režimu nastane aj v prípade, keď vodič zapne smerovku, alebo ak nie sú splnené systémové požiadavky, napríklad ak je jazdný pruh príliš úzky.

 • Asistent udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou

  Asistenčný systém udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou samočinne zasiahne do riadenia, aby zabránil neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu, alebo kolízii s objektmi po stranách vozidla. Ak je aktivované Kolízne varovanie a vozidlo pred vami zabrzdí, vaše BMW okamžite reaguje vysielaním varovných signálov s narastajúcou intenzitou, následne ľahkým a nakoniec plným brzdením.*

  * Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Plnofarebný Head-Up displej premieta všetky informácie, relevantné pre jazdu, priamo do zorného poľa vodiča, ktorý si tak dokáže udržať plnú koncentráciu na cestu pred sebou. Zobrazujú sa údaje ako rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, informácie systému Speed Limit Info o obmedzených rýchlostiach a zákazoch predbiehania, zoznamy telefonických kontaktov a položiek zábavy, ako aj informácie a varovné hlásenia od rozličných asistenčných systémov vodiča.
Zobrazenie priamo na čelnom skle je vo vysokom rozlíšení a v plnom farebnom spektre. Projekcia vytvára dojem, ako keby sa vznášala približne 2,3 metra pred vozidlom. To spolu s optimálnou pozíciou zobrazenia umožňuje zaregistrovať všetky údaje rýchlo, pohodlne a s minimálnym rozptýlením.
Jas zobrazenia sa automaticky prispôsobuje vonkajším svetelným podmienkam, pracuje v odlišnom režime pre deň a noc, k dispozícii je aj možnosť nastavenia výšky projekcie. Navyše, vodič si môže vybrať obsah zobrazení, ktoré displej premietne spolu s aktuálnou rýchlosťou jazdy a varovnými hláseniami od asistenčných systémov.

PARKOVANIE.

Tri funkcie, ktoré dokonalo spolupracujú: Parkovací asistent, Diaľkovo ovládané parkovanie a systém Active PDC premenia manévrovanie s BMW radu 7 na parkovacie miesto na tú najjednoduchšiu činnosť. Problémom nie sú ani úzke garáže. Stačí, ak vystúpite a zaparkujete svoje BMW radu 7 pomocou diaľkového ovládania na kľúči BMW Display Key.

 • Diaľkovo ovládané parkovanie

  Funkcia Diaľkovo ovládané parkovanie umožňuje vodičovi pohodlne vystúpiť z vozidla a následne ho pomocou diaľkového ovládania prednou časťou zaparkovať do tesnej garáže alebo na úzke voľné miesto a neskôr s ním aj vycúvať von. Diaľkovým ovládačom parkovania je kľúč BMW Display Key.

  Celý proces parkovania sledujú senzory systému PDC, Parkovacieho asistenta a systému Surround View. Pre možnosť využitia funkcie Diaľkovo ovládané parkovanie musí vozidlo stáť rovno a v strede, čelom k parkovaciemu miestu alebo garáži. V prípade potreby dokáže vodič vozidlo v priebehu procesu parkovania kedykoľvek zastaviť.
  Keď je vozidlo zaparkované, jeho motor sa dá vypnúť kľúčom. A pred odjazdom je samozrejme možné opäť ho na diaľku kľúčom naštartovať. Pri diaľkovo ovládanom výjazde z parkoviska alebo garáže vozidlo cúva priamym smerom.

  Diaľkové ovládanie je od marca 2016 k dispozícii pre modely 730d, 740d, 730i, 740i, 750i, 730Ld, 740Ld, 730Li, 740Li a 750Li.

 • Parkovací asistent

  Parkovací asistent s funkciou lineárneho navádzania dokáže vozidlo zaparkovať plne automaticky pozdĺžnym aj priečnym smerom. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je aktivovaný, vždy premeriava potenciálne parkovacie miesta pozdĺž vozovky, pri jazde rýchlosťou do 35 km/h a v maximálnej vzdialenosti do 1,5 metra od radu zaparkovaných vozidiel.
  Len čo systém nájde dostatočne veľké miesto, vodič iba zapne smerovku a Parkovací asistent sa postará o všetko ostatné: riadenie, voľbu patričného režimu prevodovky, akceleráciu aj brzdenie. Na vodičovi ostáva iba zodpovednosť sledovať proces parkovania. Systém zároveň dáva inštrukcie na displeji iDrive, spolu s akustickými signálmi. Keď je proces parkovania ukončený, Parkovací asistent to ohlási zvukovým signálom a zároveň aktivuje v prevodovke režim P.
  Pri priečnom parkovaní využíva Parkovací asistent ďalšie senzory na sledovanie oblasti po stranách vozidla a prekážky zobrazuje na displeji systému iDrive. Senzory Active PDC dajú povel na automatické zabrzdenie v prípade, keď hrozí neodvratná kolízia s prekážkou pri cúvaní na parkovacie miesto.
   

 • Active PDC

  Funkcia brzdenia systému Active PDC podporuje vodiča pri cúvaní na parkovacie miesto, s cieľom zabrániť kolízii, prípadne znížiť silu nárazu. Výsledok: Proces parkovania je pre vodiča menej stresujúci a oveľa bezpečnejší.

SURROUND VIEW VRÁTANE 3D VIEW, TOP VIEW A PANORAMA VIEW.

Surround View obsahuje kamerové funkcie Panorama View, Top View, 3D View, Remote 3D View a Cúvaciu kameru. Kamery na prednej časti, vzadu a na spätných zrkadlách poskytnú 360° pohľad na oblasť okolo vozidla.

Top View okrem základného zobrazenia priestoru za vozidlom z vtáčej perspektívy ponúka aj pohľad pozdĺž jeho bokov, pre pohodlnejšie manévrovanie. V 3D režime sa zároveň zobrazí trojrozmerný pohľad, pre ešte lepší prehľad pri parkovaní. Panorama View zlepšuje prehľad v oblastiach s komplikovaným výhľadom, ako sú napríklad tesné výjazdy z garáží, parkovísk, alebo neprehľadné križovatky. Digitálna kamera v strede prednej časti vozidla sleduje situáciu po stranách pred ním. Vďaka tomu vodič skôr uvidí vozidlá, prichádzajúce zboku a dokáže na ne včas reagovať. Táto funkcia sa automaticky vypne, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 15 km/h.

Vodič má na výber tri režimy zobrazenia: Top View, Panorama View a 3D View. Posledný zvolený režim sa automaticky aktivuje vždy pri ďalšom zapnutí systému. Kamerové systémy sa zapínajú vtedy, keď vodič zaradí spiatočku, alebo na povel tlačidla PDC, prípadne tlačidla Panorama View. Obraz z kamier sa prenáša na displej systému iDrive. Remote 3D View umožní vodičovi vidieť okolie zaparkovaného vozidla na diaľku, na zariadení iPhone.

Surround View.

Film o tomto prvku výbavy.

BMW NIGHT VISION S ROZOZNÁVANÍM OSÔB.

BMW Night Vision s rozoznávaním osôb poskytuje vodičovi prehľad aj nad rámec dosahu predných svetlometov, čo mu umožní identifikovať osoby aj väčšie zvieratá pri nočnej jazde už na veľkú vzdialenosť. Zároveň ich cielene, ale bez oslnenia, osvetlí prednými svetlometmi pomocou funkcie Dynamic Marker Light. Infračervená kamera namontovaná v BMW obličkách dvojitej mreže chladiča prenáša obraz zachytený pred vozidlom na displej systému iDrive. To umožňuje vodičovi identifikovať ľudí aj väčšie zvieratá na vzdialenosť už približne 300 metrov.

Systém berie do úvahy rýchlosť jazdy vozidla, natočenie riadenia a aj na základe toho stanovuje, či sú zaregistrované objekty potenciálnym rizikom. V prípade akútnej hrozby sa rozbliká červená ikona (osoba alebo zviera) v obraze z kamery aj na BMW Head-Up displeji. Zároveň zaznie akustický alarm a brzdy sa pripravia do pohotovostného režimu.

Tento varovný systém sa automaticky aktivuje pri naštartovaní vozidla. V prípade nebezpečenstva tým pádom vysiela varovné signály aj vtedy, keď nemáte na displeji zvolený režim zobrazenia z jeho kamery. BMW Night Vision s rozoznávaním osôb je inováciou od BMW ConnectedDrive.

 • Spotreba a emisie CO2 pre modely BMW radu 7 s benzínovým alebo naftovým motorom:
  Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 4,4 až 12,6*
  Emisie CO2 v g/km (kombinované): 116 až 294*

  Spotreba a emisie CO2 pre modely BMW radu 7 iPerformance:
  Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,0 až 2,5
  Emisie CO2 v g/km (kombinované): 45 až 56
  Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 12,5 až 13,9

  Spotreba a emisie CO2 pre BMW 750Li xDrive:
  Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,3 až 8,5
  Emisie CO2 v g/km (kombinované): 192 až 197

  * Pri jednotlivých modeloch sú uvedené technické údaje predbežnými hodnotami.

  Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie závisia od zvoleného rozmeru diskov kolies a pneumatík.

  Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové automobily nájdete v predpise „Smernica o spotrebe paliva, elektrickej energie a emisiách CO2 nových osobných automobilov“, ktorý je dostupný bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland.