ŠPORTOVÝ ŽIVÝ VODIČ.

Pohon vozidla BMW i8.

ŠPORTOVÝ ŽIVÝ VODIČ.

Pohon vozidla BMW i8.

Kombinácia elektromotora a výkonného benzínového motora vytvára základ pre jeden z najinovatívnejších športových automobilov dnešnej doby – BMW i8. Športový charakter vozidla je zrejmý v každej situácii. Presná súhra spaľovacieho motora a elektrického pohonu zaručuje dosahovanie efektivity i dynamiky v rovnakej miere.

ŠPORTOVÝ ŽIVÝ VODIČ.Pohon vozidla BMW i8.

Kombinácia elektromotora a výkonného benzínového motora vytvára základ pre jeden z najinovatívnejších športových automobilov dnešnej doby – BMW i8. Športový charakter vozidla je zrejmý v každej situácii. Presná súhra spaľovacieho motora a elektrického pohonu zaručuje dosahovanie efektivity i dynamiky v rovnakej miere.

BMW i

BMW eDRIVE.

Technológia BMW eDrive je výsledkom mnohých rokov vývojárskych prác divízie BMW EfficientDynamics. Maximálny krútiaci moment svižného elektromotora je dostupný pri rozbiehaní už od zastavenia a ponúka neporovnateľnú radosť z jazdy. Inovatívny chladiaci systém zároveň udržiava optimálnu pracovnú teplotu vysokonapäťovej batérie na zvýšenie výkonu a predĺženie jej životnosti.
Inteligentné riadenie energie koordinuje interakciu elektromotora a batérie, a elektromotora a spaľovacieho motora a vždy je orientované na maximálny výkon pri minimálnej spotrebe. Výsledkom je výkonný a efektívny plug-in hybridný systém.

BMW eDrive ako plug-in hybrid.

Prvý športový automobil so spotrebou paliva podobnou kompaktnému vozidlu.

 • Výkonný plug-in hybridný systém

  Myslite dopredu a dostanete sa ďalej. Inteligentný systém pohonu eDrive v BMW i8 kombinuje výhody elektromotora a benzínového motora vo forme plug-in hybridu a prináša výnimočný zážitok z jazdy: vynikajúca efektivita a maximálna dynamika sú dosahované súčasne. Elektrický pohon, silný motor s výkonom 96 kW (131 k), sa nachádza na prednej náprave. Zadná náprava je poháňaná výkonným 1,5-litrovým 3-valcovým benzínovým motorom BMW TwinPower Turbo, ktorý dosahuje maximálny výkon 170 kW (231 k) a krútiaci moment až 320 Nm. V kombinácii s elektrickým pohonom hybridného systému garantuje radosť z jazdy typickú pre BMW. S týmito dvoma systémami pohonu BMW i8 zrýchli z 0 na 100 km/hod. za 4,4 sekundy – so spotrebou paliva len 2,1 l na 100 km a emisiami CO2 49 g/km. Viac informácií o oficiálnej spotrebe energie a paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 nových osobných automobilov sa nachádza v dokumente „Sprievodca spotrebou paliva, emisiami CO2 a spotrebou elektrickej energie nových osobných automobilov“, ktorý je voľne dostupný v každej predajni a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH na adrese Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Nemecko.
  Spaliny motora používaného na dobíjanie vysokonapäťovej batérie vyhovujú emisnej norme EU6. Spotreba paliva je stanovená v súlade s jazdným cyklom ECE (93/116/ES), ktorý je tvorený približne z jednej tretiny jazdou v mestskej premávke a z dvoch tretín jazdou mimo mesta (na základe prejdenej vzdialenosti). Okrem spotreby paliva ako takej sú merané aj emisie CO2. Hodnoty spotreby paliva sú vypočítané pre vozidlá so štandardnou výbavou. Špeciálna výbava môže mať vplyv na spotrebu paliva.
  Tieto parametre sa vzťahujú na vozidlá na nemeckom trhu. Vyobrazené modely môžu byť čiastočne vybavené príplatkovou výbavou a príslušenstvom, ktoré nie je súčasťou štandardnej výbavy. Podľa špecifických požiadaviek konkrétneho trhu môžu byť jednotlivé modely, štandardná a príplatková výbava pozmenené v súlade so znením textu a obrázkami. Presné informácie získate od najbližšieho predajcu BMW. Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu a výbavy. Vyhradzujeme si právo na chyby. Špecifická výbava pre národné trhy tu nie je uvádzaná.
  Pohotovostná hmotnosť (EÚ) v kg: uvádzaná hodnota bola nameraná s nádržou naplnenou na 90 %, vodičom s hmotnosťou 68 kg a batožinou s hmotnosťou 7 kg. Pohotovostná hmotnosť sa vzťahuje na vozidlá so štandardnou výbavou. Príplatková výbava môže túto hodnotu zvyšovať.
  BMW odporúča používať bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 95. Používať sa však môže aj bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 91 alebo vyšším s maximálnym podielom etanolu 10 % (E10). Uvádzané hodnoty spotreby paliva spaľovacieho motora vychádzajú z použitia s palivom s oktánovým číslom 98.
  Údaje nie sú založené na konkrétnom vozidle a nie sú súčasťou ponuky produktu. Sú poskytované výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel.
  Emisie CO2 vznikajúce pri výrobe a predaji paliva či iných zdrojov energie nie sú brané do úvahy pri určovaní emisií CO2 podľa smernice 1999/94/ES.

 • Inteligentné riadenie energie

  Úžasná efektivita BMW i8 je výsledkom dokonalej súhry technológie BMW eDrive a benzínového motora. Koordinácia týchto dvoch komponentov je presne upravovaná podľa jazdného režimu a situácie na splnenie špecifických potrieb. Brzdná energia rekuperovaná pri jazde cez systém ovládania vozidla jedným pedálom a pri spomaľovaní zaisťuje efektívne predĺženie dojazdu vyslovene na elektrickú energiu. Aerodynamicky optimalizovaný dizajn ďalej pomáha BMW i8, ako plnokrvnému športovému automobilu, dosahovať hodnoty spotreby a emisií, ktoré sú porovnateľné s hodnotami kompaktného vozidla.

1,5 LITROVÝ 3-VALCOVÝ BENZÍNOVÝ MOTOR BMW TWINPOWER TURBO

1,5 LITROVÝ 3-VALCOVÝ BENZÍNOVÝ MOTOR BMW TWINPOWER TURBO

1,5 litrový 3-valcový benzínový motor BMW TwinPower Turbo, ktorý bol nanovo vyvinutý ako súčasť stratégie BMW EfficientDynamics, spája všetky výhody, ktoré vodič očakáva od pohonnej jednotky športového automobilu. Systém riadenia motora zaručuje optimálne prepínanie náboja pri zapaľovaní a rýchlu odozvu turbodúchadla. Počas prevádzky sa motor s výkonom 170 kW (231 k) roztáča mimoriadne voľne a produkuje krútiaci moment až 320 Nm. Dynamika a vysoký výkon sú navyše sprevádzané vynikajúcou efektivitou, o čom svedčí aj kombinovaná spotreba len 2,1 l/100 km a emisie CO2 49 g/km.

Ľahký a kompaktný.

Motor BMW TwinPower Turbo predvádza vysoký výkon pri nízkej spotrebe.

REŽIMY JAZDY.

Rôzne režimy pre mimoriadny zážitok z jazdy: COMFORT, ECO PRO, SPORT a tlačidlo eDrive optimalizujú vlastnosti BMW i8 podľa konkrétnej jazdnej situácie. Dojazd výlučne na elektrickú energiu s týmto extrémne športovým automobilom prispôsobeným pre jazdu mimo mesta je až 37 km*. Vo vozidle je spojená tá najlepšia kombinácia: benzínový motor a elektromotor trvalo potvrdzujú, že ich technická súhra nikdy nie je o kompromisoch.
Stlačením tlačidla eDrive sa BMW i8 prispôsobí jazde výlučne na elektrický pohon. To je možné v režimoch COMFORT a ECO PRO. V režime COMFORT s technológiou eDrive je BMW i8 poháňané bez pomoci spaľovacieho motora, až kým sa batéria takmer úplne nevybije. eDrive umožňuje jazdiť výlučne na elektrický pohon rýchlosťou až 120 km/hod. Ak vodič nestlačí tlačidlo eDrive, spaľovací motor sa aktivuje pri rýchlosti 60 km/hod.
*Stanovené na základe interných štúdií spoločnosti BMW o spotrebe. Dojazd závisí od mnohých faktorov, najmä od spôsobu vedenia vozidla, vybranej trasy, poveternostných podmienok, používania kúrenia a chladenia a nastavenia klimatizácie pred jazdou.

 • Režim COMFORT

  Výkon, ktorý potrebujete, hneď ako vyrazíte. V režime COMFORT sa úplne nabité BMW i8 naštartuje s elektrickým pohonom. Jazda výlučne na elektrický pohon je umožnená až do približne 65 km/hod., a to aj pri rozbiehaní na semaforoch či predbiehaní. Pri vyšších rýchlostiach sa pre optimálny komfort jazdy aktivuje spaľovací motor.

 • Režim ECO PRO

  V režime ECO PRO ukáže vozidlo BMW i8 svoju efektivitu. Plynový pedál, prevodovka a systém kúrenia a chladenia sú prispôsobené maximálnej možnej úspore. Jazda výlučne na elektrický pohon je umožnená do rýchlosti 65 km/hod. Spaľovací motor sa aktivuje pri vysokých rýchlostiach, alebo keď sa batéria vybije pod nastavenú úroveň.

 • Režim SPORT

  Ako alternatíva k prevodu „D“ pre automatickú jazdu môže vodič pomocou voliacej páky prepnúť na režim SPORT. V tomto režime môže ručne radiť prevodové stupne – pomocou voliacej páky alebo radiacich páčok na volante. V režime SPORT sa aktivujú nastavenia vozidla, ktoré sú špeciálne prispôsobené športovej jazde. Spaľovací motor a elektromotor uvoľňujú krútiaci moment s maximálnou dynamikou, priebehová krivka plynového pedálu je naprogramovaná tak, aby reagoval spontánne, a vodič má úplnú kontrolu nad výkonom elektromotora. S cieľom zaistiť vždy dostatočné množstvo dostupnej energie nastavenie SPORT zároveň v maximálnej možnej miere rekuperuje energiu v etapách ťahu a brzdenia.

POHON VŠETKÝCH KOLIES.

Po stlačení tlačidla eDrive umožní BMW i8 jazdiť výlučne na elektrickú energiu s pohonom len prednej nápravy. Hybridný režim inteligentne spája oba druhy pohonu pre optimálnu trakciu v každej situácii. Elektrický pohon sa nachádza na prednej náprave a vysokovýkonný 3-valcový motor pracuje na zadnej. Všetky štyri kolesá tak môžu byť napájané súčasne dvoma motormi a v závislosti od jazdnej situácie môžu byť využívané výhody pohonu prednej nápravy či pohonu všetkých kolies. Mimo mesta predvedie plnohodnotný pohon všetkých kolies v BMW i8 svoju skutočnú silu – pri rýchlosti až do 250 km/hod.