BMW M

NEVIDITEĽNÍ POMOCNÍCI.

BMW ConnectedDrive asistenčné systémy vodiča v BMW M2 Coupé.

V automobile M ide predovšetkým o jedno: o čistú radosť z jazdy. Všetko ostatné za vás môže vyriešiť niekto iný. Inteligentné systém, ako napríklad Driving Assistant alebo Varovný systém opustenia jazdného pruhu, identifikujú možné riziká. S navigačným systémom Professional nájdete cestu vždy bez problémov, dokonca aj mimo pretekárskeho okruhu. A parkovacia kamera k tomu pridá zjednodušenie manévrovania a parkovania.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM PROFESSIONAL.

Navigačný systém Professional, vrátane USB rozhrania, farebného 8,8-palcového LCD displeja a rádia BMW Professional s DVD prehrávačom, je vybavený novým trojrozmerným mapovým zobrazením a 20 GB pamäťou. Systém sa ovláda intuitívne cez iDrive Touch Controller a dotykovú obrazovku. Mapové aktualizácie sú k dispozícii na tri roky bez licenčných poplatkov.*

* Presné informácie o dostupnosti a funkčnom rozsahu na Slovensku vám poskytne váš miestny autorizovaný predajca BMW.

 • iDrive Touch Controller

  Ovládač iDrive Touch Controller (súčasť navigačného systému Professional) umožní intuitívne a komfortné ovládanie systému iDrive. Dotyková plocha, integrovaná v ovládači, umožňuje vpisovanie textu priamo prstom, napríklad pri zadávaní cieľov do navigačného systému. Vpisovaný text sa zobrazuje na displeji systému iDrive.

 • Aktualizácia máp

  Intuitívne ovládanie zabezpečuje ovládač iDrive Touch Controller, ktorého dotyková plocha umožňuje vodičovi zadávať napríklad navigačné ciele priamym vpisovaním znakov, písmen aj čísel. Systém sa dá ovládať aj cez tlačidlá priamej voľby, osem favoritných tlačidiel alebo hlasom. Vďaka 3D mapovému zobrazeniu so satelitnými snímkami na mapovom pozadí a fotorealistickým vykreslením vybraných objektov sa navigácia mení na vzrušujúci vizuálny zážitok.

DRIVING ASSISTANT.

Bezpečnostná výbava Driving Assistant upozorní vodiča na neželané vybočenie z jazdného pruhu alebo na možnú kolíziu a v prípade potreby automaticky brzdí.

Varovanie pri opustení jazdného pruhu.

Varovný systém opustenia jazdného pruhu sleduje vodorovné značenie ohraničujúce jazdné pruhy na ceste a vibráciami vo volante vás upozorňuje na neúmyselné vybočenie z jazdného pruhu, pri rýchlosti nad cca. 70 km/h. Keď zapnete smerovku, systém považuje vybočenie za úmyselné a varovanie neaktivuje.

Kolízne varovanie.

Kým Kolízne varovanie s aktiváciou bŕzd v meste detekuje vozidlá, Varovanie pred chodcami s aktiváciou bŕzd v meste reaguje na osoby. Keď je Kolízne varovanie aktivované a vozidlo pred vami ostro zabrzdí, vaše BMW reaguje okamžite, v niekoľkých stupňoch. Najprv sa zobrazí varovný symbol, ktorý sa následne rozbliká, spolu s akustickým signálom. Posledným stupňom, pri jazde rýchlosťou do 60 km/h, je mierna aktivácia bŕzd*. * Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

Varovanie pred chodcami.

Varovanie pred chodcami funguje v rozsahu rýchlostí od 10 do 60 km/h a jeho upozornenie je jednostupňové, v prípade akútnej hrozby. Keď systém varuje pred rizikom zrážky, zároveň pripraví brzdy do pohotovostného režimu pre rýchlejšiu reakciu. A v prípade núdze aktivuje brzdy*. Funkcie tohto systému môžu byť obmedzené v tme a hmle. * Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

CÚVACIA KAMERA.

CÚVACIA KAMERA.

Cúvacia kamera umožňuje lepšiu orientáciu pri cúvaní rýchlosťou do 15 km/h, napríklad počas parkovania. Oblasť za vozidlom zobrazí na displeji systému iDrive. Interaktívne vodiace čiary zobrazujú vodičovi voľný priestor a priemer otáčania vozidla pri manévrovaní. Prekážky sú vyznačené farebne.

 • Spotreba paliva a emisie CO2 pre BMW M2 Coupé:

  Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,9 až 8,5
  Emisie CO2 v g/km (kombinované): 185 až 199

  Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice "'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese "DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland.