BMW M
  • Spotreba paliva sa stanovuje podľa testovacieho cyklu ECE, ktorý pozostáva približne z jednej tretiny mestskej a dvoch tretín mimomestskej jazdy (na základe absolvovaných kilometrov). Emisie CO2 sa stanovujú v priamej súvislosti so spotrebou paliva. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice o spotrebe paliva a emisiách CO2 nových osobných automobilov (pozrite si http://www.autoverbrauch.at). Spotreba paliva a emisie CO2 sú závislé od zvolenej výbavy vozidla.


    Max. výkon: BMW odporúča použitie bezolovnatého 95-oktánového benzínu. Povolené je použitie bezolovnatého benzínu s minimálnym oktánovým číslom 91 a s maximálnym podielom etanolu 10 percent (E10). Uvedené hodnoty výkonov a spotreby paliva platia pre 98-oktánový benzín.