ŠETRÍ PALIVO, ALE NIE VÝKON.

BMW EfficientDynamics vo vozidle BMW X6.

BMW X6 vie ako využívať vlastné zdroje. Dôkaz: neodolateľná dynamika spojená s nízkou spotrebou paliva a nízkymi emisiami. Čistá radosť z jazdy je zaručená vďaka inovatívnym technológiám BMW EfficientDynamics, ako je inteligentná ľahká konštrukcia či dômyselná aerodynamika.

Zistiť viac

INTELIGENTNÁ ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA.

Vďaka ľahkej konštrukcii pomáha každý ušetrený gram z hmotnosti vozidla zvyšovať radosť z jazdy. Čím nižšiu hmotnosť je nutné rozhýbať, tým menej energie sa na to spotrebuje. BMW aplikuje tento prístup v konštrukcii automobilov už od 30. rokov minulého storočia a odvtedy ho priebežne vylepšuje. Naši inžinieri si neustále kladú otázky: Kde má zmysel znižovať hmotnosť? A kde by to naopak bolo nepraktické? Odpoveďou je inteligentná ľahká konštrukcia. Zahŕňa použitie ultraľahkých materiálov, ako je horčík v nosnej štruktúre palubnej dosky alebo hliník v podvozku a kapote. Kryt pod podlahou je vyrobený z textilných materiálov, má pozitívny efekt na akustiku a zároveň aj znižuje hmotnosť. Vďaka tomu je vozidlo ešte ľahšie oproti predchádzajúcim generáciám.

AERODYNAMIKA.

Celá konštrukcia BMW X6 sa riadi filozofiou BMW EfficientDynamics. Aerodynamicky optimalizovaný predný nástavec a podlaha pod vozidlom sú inovatívne vylepšené s cieľom znížiť odpor vzduchu a spotrebu paliva.
Integrované vzduchové clony vedú vzduch z dvoch zvislých otvorov a pozdĺž oblúkmi blatníkov predných kolies. Zároveň ho aj zrýchľujú a prekryjú ním vonkajšiu stranu kolies ako „clonou“. A potom sú tu výduchy Air Breather, ktoré usmerňujú prúd na predných kolesách. Tieto inovatívne technológie znižujú turbulenciu a odpor vzduchu, čo vedie k zníženiu spotreby paliva.
Automatické vzduchové klapky pred chladičom sa riadia signálmi zo senzorov, ktoré neustále vyhodnocujú reálnu potrebu v súvislosti s chladením motora, a podľa toho sa otvárajú alebo zatvárajú. Takto sa optimalizuje aerodynamika a zároveň sa skracuje doba zohrievania motora, čo v oboch prípadoch vedie k zníženiu spotreby paliva.

8-STUPŇOVÁ ŠPORTOVÁ PREVODOVKA STEPTRONIC.

8-stupňová prevodovka Steptronic stanovuje nový štandard po stránke komfortu, dynamiky aj efektivity a patrí ku kľúčovým prvkom BMW EfficientDynamics.
Jej nezvyčajne krátke intervaly medzi prevodmi sú základom optimálneho prenosu výkonu v každej rýchlosti. Vďaka tomu sa výrazne zníži spotreba paliva a vodič si bude môcť oveľa viac vychutnávať športový a dynamický výkon.
Najmä pri rýchlej jazde vysoký počet prevodov znižuje otáčky motora, čím pomáha nielen znižovať spotrebu, ale zároveň redukuje hlučnosť motora. Svoju úlohu zohráva aj menič krútiaceho momentu – a to aj v manuálnom režime radenia. V kombinácii s malými intervalmi otáčok a precíznym ladením prevodovky poskytuje vysokú mieru komfortu radenia a podstatne zníženú hlučnosť.
Vďaka 8-stupňovej prevodovke Steptronic z balíka BMW EfficientDynamics je odteraz možné aktívne zvýšiť dynamiku vo vozidlách s novou funkciou Predvídavý pohon cez Ovládač jazdného zážitku. V režime „Sport“ využíva riadiaca jednotka prevodovky údaje z navigačného systému, aby umožnila systému dynamickejšie reakcie na základe profilu trasy. Režim „Comfort“, ako to naznačuje samotný názov, prináša program radenia s menej častým radením orientovaný na komfort.

REŽIM ECO PRO.

Režim ECO PRO sa podľa internej štúdie BMW o spotrebe paliva dokáže v závislosti od jazdného štýlu postarať o zníženie spotreby paliva až o 20 %. Funkcia plachtenia, asistent predvídania trasy a trasa ECO PRO umožnia dosiahnuť úsporu ďalších 5 %.

 • Plachtenie

  Funkcia plachtenia odpojí hnacie ústrojenstvo od motora a vozidlo ide voľne bez prevodovky. Vozidlo potom „plachtí“, keď vodič pri rýchlosti od 50 do 160 km/hod. zloží nohu z plynového pedála a asistent predvídania trasy neupraví rýchlosť.

 • Asistent predvídania trasy

  Asistent predvídania trasy dokáže na základe údajov navigačného systému identifikovať blížiace sa zákruty, zastavané oblasti, rýchlostné obmedzenia, výjazdy z diaľnice a následne vodičovi v predstihu odporučiť, kedy má prestať zrýchľovať.

 • Trasa ECO PRO

  V závislosti od dopravnej situácie, štýlu jazdy a dopravnej situácie trasa ECO PRO zobrazuje najefektívnejšiu trasu. Palubný počítač zobrazuje percentu8lny pomer paliva, ktoré sa dá ušetriť jazdou po odporúčanej trase ECO PRO.

INTELIGENTNÝ MANAŽMENT ENERGIE.

Súčasťou inteligentného manažmentu energie v BMW X6 sú mnohé štandardné technológie balíka BMW EfficientDynamics, ako je funkcia Auto Start/Stop, elektrický posilňovač riadenia či rekuperácia brzdnej energie. Vzájomná súhra týchto technológií je zárukou trvalo udržateľnej mobility a maximálnej efektivity.

 • Funkcia Auto Start/Stop.

  Funkcia Auto Start/Stop sa postará o to, aby sa palivo spotrebúvalo len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Keď s vozidlom dočasne zastavíte, napríklad na semaforoch či v dopravnej zápche, funkcia Auto Start/Stop šetrí palivom tak, že vypne motor, hneď ako vozidlo úplne zastane.
  O činnosti funkcie Auto Start/Stop vás upovedomí informačný displej. Len čo pustíte brzdu, motor automaticky opäť naštartuje.
  Funkcia nikdy nezhoršuje komfort ani neohrozuje bezpečnosť, keďže ostáva vypnutá až do momentu, kedy motor nedosiahne ideálnu pracovnú teplotu, interiér nie je dostatočne vykúrený alebo vychladený, ak je batéria málo nabitá, alebo ak točíte volantom. Centrálna riadiaca jednotka v prípade potreby motor znova naštartuje, dokonca aj keď vozidlo stojí. Napríklad vtedy, keď sa samovoľne uvedie do pohybu, alebo keď sa začnú zahmlievať sklá. Funkciu Auto Start/Stop môžete kedykoľvek jednoducho vypnúť.

 • Elektrický posilňovač riadenia

  Vždy keď vodič točí volantom, spotrebúva sa energia. Prečo by sa ňou však malo mrhať aj vtedy, keď sa neotáča volantom? Elektrický posilňovač riadenia BMW je aktívny len vtedy, keď je potrebný. Na rozdiel od tradičných hydraulických systémov riadenia, elektrický posilňovač riadenia BMW spotrebováva energiu len vtedy, keď sa aktívne točí volantom. Keď sa nehýbe, elektromotor posilňovača je nečinný.

 • Rekuperácia brzdnej energie

  Pri každom brzdení sa uvoľňuje kinetická energia, ktorá až donedávna zostávala úplne nevyužitá. Rekuperácia brzdnej energie ťaží z tohto dlho nevyužitého potenciálu. Energiu, ktorá sa generuje vždy, keď začnete brzdiť, alebo keď uvoľníte plynový pedál, zachytáva a mení na elektrickú. Táto elektrická energia sa následne použije na dobíjanie batérie vozidla. Tento inteligentný systém riadenia energie zabezpečí, že alternátor už nemusí bežať nepretržite, čo znižuje energetické zaťaženie motora. Výsledkom je znížená spotreba paliva a zvýšená dynamika – v klasickom štýle BMW EfficientDynamics