Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G1112MPAEngine

Maximálna rýchlosť modelov BMW radu 7 je elektronicky limitovaná.

Všetky motory spĺňajú emisnú normu EU6. Spotreba paliva sa stanovuje podľa testovacieho cyklu ECE (93/116/EC), ktorý pozostáva približne z jednej tretiny mestskej a dvoch tretín mimomestskej jazdy (na základe absolvovaných kilometrov). Emisie CO2 sa stanovujú v priamej súvislosti so spotrebou paliva. Spotreba paliva vychádza zo štandardnej výbavy vozidla. Doplnková výbava (napr. širšie pneumatiky) môže mať významný dopad na hodnoty spotreby paliva a jazdných výkonov.

Uvedené technické údaje sa vzťahujú k vozidlám na nemeckom trhu. Zobrazené modely môžu čiastočne obsahovať doplnkovú výbavu, ktorá nie je súčasťou štandardu. Podľa špecifických požiadaviek jednotlivých trhov sa môžu vyskytnúť zmeny v modeloch, štandardnej a doplnkovej výbave oproti tu zobrazeným modelom. Pre presné informácie sa prosím obráťte na svojho BMW partnera. Zmeny dizajnu a výbavy sú vyhradené. Chyby sú vyhradené. Výbava špecifická pre jednotlivé trhy tu nie je zahrnutá.

Pohotovostná hmotnosť (EU) v kg: uvedené číslo zahŕňa 90 percent objemu nádrže, 68 kg pre vodiča a 7 kg pre batožinu. Pohotovostná hmotnosť sa vzťahuje na vozidlá so štandardnou výbavou. Doplnková výbava môže toto číslo zvýšiť.

Max. výkon: BMW odporúča použitie bezolovnatého 95-oktánového benzínu. Povolené je použitie bezolovnatého benzínu s minimálnym oktánovým číslom 91 a s maximálnym podielom etanolu 10 percent (E10). Uvedené hodnoty výkonov a spotreby paliva platia pre 98-oktánový benzín.

Spotreba a emisie CO2 pre modely BMW radu 7 s benzínovým alebo naftovým motorom:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 4,9 až 12,8
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 129 až 294

Spotreba a emisie CO2 pre modely BMW radu 7 iPerformance:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,0 až 2,5
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 45 až 56
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 12,5 až 13,2

Tu uvedené hodnoty spotreby paliva, elektrickej energie a emisií CO2 boli stanovené na základe smernice EC 715/2007, vo verzii platnej k termínu schválenia vozidla. Hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so štandardnou výbavou vo verzii, vyrobenej pre trh v Nemecku. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje doplnkovú výbavu a rozličné rozmery diskov kolies a pneumatík.

(1) Tieto hodnoty platili do 15.4.2018. Prosím overte si dostupnosť u vášho predajcu BMW.

Hodnoty vozidiel označených indexom (3) už vychádzajú z novej smernice WLTP, sú však prevedené späť do hodnôt ekvivalentných pre normu NEDC, aby bolo možné porovnanie medzi vozidlami. [S ohľadom na tieto vozidlá, pre dane z vozidiel alebo iné poplatky, súvisiace (okrem iného aj) s emisiami CO2, sa hodnoty CO2 môžu od tu uvedených líšiť, v závislosti od zákonov na jednotlivých národných trhoch.]

Hodnoty efektivity CO2 boli stanovené podľa smernice EC 1999/94 a podľa smernice Pkw-EnVKV a vychádzajú z hodnôt spotreby paliva, elektrickej energie a emisií CO2, stanovených podľa testovacieho cyklu NEDC.

Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice „New Passenger Vehicle Fuel and Energy Consumption and CO2 Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese "DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland alebo na adrese http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.