Téma E-mail
Všeobecná požiadavka gdpr_sk@bmwgroup.com
Informácie o produktoch gdpr_sk@bmwgroup.com
Informácie o financovaní gdpr_sk@bmwgroup.com
Podujatia gdpr_sk@bmwgroup.com
Priamy korporátny predaj gdpr_sk@bmwgroup.com
Spätná väzba na webstránku gdpr_sk@bmwgroup.com
Servis gdpr_sk@bmwgroup.com