Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later.
Registrácia.
Vytvorte si BMW ID pre prístup ku všetkým službám BMW a MINI.

Prihlásením sa do účtu Moje konfigurácie získate prístup k nasledujúcim funkciám:

• Uloženie konfigurácie do vašej osobnej garáže

• Porovnanie uložených konfigurácií buďnavzájom, alebo so štandardnými konfiguráciami

Zistiť viac
Kontaktné informácie
Prosím vložte informáciu. E-mailová adresa má neplatný formát. Vaše používateľské meno už je obsadené.
Vaše heslo musí mať: Najmenej 8 znakov. Maximálne 40 znakov. Povolené použité znaky. Vaše heslo musí mať aspoň dva z nasledujúcich troch prvkov:
  • Písmená (abc = ABC, nie ÄÖÜ)
  • Čísla
  • Špeciálne znaky (-./',;&@#)(_+:"
Prosím vložte informáciu. Heslá sa nezhodujú.
Kontaktné informácie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later. Due to technical problems the form was not sent successful Data quality is insufficient More data was requested that is currently available GCDM_Form_accountNotFound GCDM_Form_accessDenied GCDM_Form_invalidState GCDM_Form_accountLocked Server side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.
  • Jednoduché: Jedna registrácia a len jedno heslo.
  • Univerzálne: Automatický, neobmedzený prístup k službám BMW a MINI.
  • Pohodlné: Rýchlejšie online požiadavky na služby s vopred vyplnenými formulármi.
  • Individuálne: Nastavenia a preferencie prispôsobené vašim potrebám.
  • Bezpečné: Údaje sú uložené bezpečne a sú pod vašou úplnou kontrolou.