PRE KAŽDÝ PRÍPAD.

BMW Emergency Call.

Cestujte maximálne bezpečne. Počas každej vašej cesty sa môžete spoľahnúť na početné bezpečnostné systémy vo vašom BMW. Samozrejme, vždy sa môže stať niečo nečakané. Ak dôjde k najhoršiemu, služba BMW Emergency Call automaticky privolá pomoc, aby všetko prebiehalo rýchlo, ak sa vám niečo stane.

OKAMŽITÁ POMOC V NÚDZI.

BMW Emergency Call (núdzové volanie) je systém, ktorý v prípade nehody automaticky nadviaže tiesňový telefonický hovor so strediskom integrovanej záchrannej služby 112.

BMW Emergency Call.

Pozrite si video o tejto výbave.

PRE POKOJ V DUŠI.

Núdzové volanie dokážete aktivovať aj manuálne, napríklad v prípade ak ste sa stali svedkom nehody a chcete privolať pomoc iným účastníkom premávky. Na území niektorých európskych krajín sa spolu s núdzovým volaním automaticky odošlú aj informácie o pozícii vášho vozidla, závažnosti kolízie a možných zraneniach posádky – pre viac informácií kontaktujte vášho BMW predajcu.

  • Požiadavky / dostupnosť

    Požiadavky:
    • Iba v kombinácii s navigačným systémom Professional, navigačným systémom Business alebo rádiom Professional