UŽITE SI KAŽDÚ CESTU.

Inteligentná jazda.

Oddýchnite si počas jazdy. Odteraz sa totiž môžete spoľahnúť na asistenčné systémy BMW Personal CoPilot. Pomôžu vám vyhnúť sa hustej premávke, udržiavajú bezpečnú vzdialenosť a v nebezpečných situáciách zareagujú rýchlosťou blesku. Užite si vo svojom BMW pocit istoty.

Systém udržiavania rýchlosti.

Udržiava vzdialenosť za vás, čím redukuje stres: Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop & Go obsahuje funkciu radarového predkolízneho varovania s aktiváciou bŕzd. Radarové senzory neustále sledujú vozovku pred vami a udržiavajú bezpečný odstup od vozidiel. Keď sa vozovka uvoľní, systém opäť sám zrýchli na požadované tempo. Kolízne varovanie funguje aj v situácii, keď systém udržiavania rýchlosti nie je aktivovaný. Ak vozidlo pred vami prudko zabrzdí, najprv dostanete optické a následne aj akustické varovanie. Ak nezačnete brzdiť, BMW zareaguje a aktivuje brzdy za vás. *

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

Asistent riadenia a jazdného pruhu.

Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu vrátane Asistenta pre zhustenú premávku sa dá aktivovať na podporu vodiča pri monotónnych dopravných situáciách. V rozsahu rýchlostí do 210 km/h systém automaticky riadi vozidlo a vždy ho udržiava v strede jazdného pruhu.

Pokrokové funkcie riadenia využívajú viacero radarov na sledovanie priestoru, spolu s 3D kamerou. Systém stanovuje správnu pozíciu vozidla podľa značenia jazdných pruhov na vozovke a podľa vzdialenosti vozidla pred vami, ak sa tam nachádza. Automaticky udržiava bezpečný odstup a reguluje rýchlosť vášho vozidla až do prípadného úplného zastavenia, spolu s aktívnou podporou riadenia. Asistent riadenia a kontroly jazdného pruhu predstavuje ďalší míľnik na ceste k dosiahnutiu vysoko automatizovanej jazdy.

Aj keď je systém schopný samostatnej jazdy, z právneho hľadiska je vodič stále povinný držať volant. Ak túto podmienku nesplní, senzory to zaregistrujú, vodiča po určitom čase upozornia akustickým signálom a systém sa vypne do pohotovostného režimu. Deaktivácia do pohotovostného režimu nastane aj v prípade, keď vodič zapne smerovku, alebo ak nie sú splnené systémové požiadavky, napríklad ak je jazdný pruh príliš úzky. *

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

Asistent udržiavania jazdného pruhu.

Keď vodič nevyužíva aktívnu podporu riadenia, k dispozícii má Asistenta udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočným nárazom, ktorý zasahuje pri neúmyselnom vybočení z jazdného pruhu a zabráni nárazu do objektov po stranách vozidla. Ak je aktivované Kolízne varovanie a vozidlo pred vami zabrzdí, vaše BMW okamžite reaguje: Vysiela varovné signály narastajúcej intenzity, jemne brzdí a nakoniec brzdí naplno. *

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

Varovný systém opustenia pruhu.

Zostaňte vo svojom jazdnom pruhu. Varovný systém opustenia jazdného pruhu, vrátane kamerového systému varovania pred kolíziou sleduje pri rýchlostiach nad 70 km/h značenie jazdného pruhu približne do vzdialenosti 50 metrov. Ak vybočíte z jazdného pruhu bez toho, aby ste dali znamenie o zmene smeru jazdy, kamerový systém vás upozorní jemnými vibráciami vo volante. Kamerový systém varovania pred kolíziou monitoruje vozidlá pred vami a v prípade, že je odstup príliš malý alebo hrozí riziko kolízie, upozorní vás. Vy tak máte možnosť včas reagovať a zabrániť nehode.

Varovný systém zmeny pruhu.

Vaše BMW na vás dáva pozor. Ak sa zozadu rýchlo približuje vozidlo alebo sa práve nachádza vo vašom mŕtvom uhle, varovanie pri zmene jazdného pruhu vám pomôže správne odhadnúť situáciu. Ak sa vo vedľajšom jazdnom pruhu už nachádza vozidlo, radarové senzory vás v prípade potreby upozornia prostredníctvom symbolu v bočnom spätnom zrkadle. Ak napriek tomu použijete znamenie o zmene smeru jazdy, volant začne jemne vibrovať a symbol v bočnom zrkadle sa rozbliká.

PRE BEZPEČNÉ JAZDY.

Vychutnajte si vysokú mieru bezpečnosti na krátkych aj dlhých jazdách, v meste aj na vidieku. Moderné asistenčné systémy vodiča, napríklad Active Protection alebo Driving Assistant, vás podporia v každej jazdnej situácii a zaručia vám trvalú pohodu pri zážitkoch s vaším vozidlom.

Driving Assistant.

Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant obsahuje kamerové systémy Kolízne varovanie a Varovanie pred chodcami s funkciou brzdenia, Speed Limit Info vrátane indikácie zákazu predbiehania a Varovný systém opustenia jazdného pruhu, ako aj radarové funkcie Zadný varovný systém pred premávkou zboku, Varovný systém zmeny jazdného pruhu a Zadný predkolízny systém.

Varovný systém opustenia jazdného pruhu pri rýchlostiach nad 70 km/h identifikuje značenie jazdných pruhov na ceste a upozorní vodiča na neželané vybočenie, prostredníctvom vibrácií vo volante. Ak sa vo vašom mŕtvom uhle ocitne iné vozidlo, Varovný systém zmeny jazdného pruhu vás upozorní vibrovaním volantu a blikajúcim symbolom na vonkajšom zrkadle.

Zadný varovný systém pred premávkou zboku zjednoduší vycúvanie z parkovacieho miesta. Zatiaľ čo Kolízne varovanie s funkciou brzdenia reaguje na vozidlá, Varovanie pred chodcami reaguje na osoby. Zároveň sa brzdy pripravia do pohotovostného režimu pre najrýchlejšiu možnú reakciu. Ak je kolízia neodvratná, systém aktivuje plný brzdný výkon.* Táto funkcia môže byť obmedzená v tme a hmle. Zadný predkolízny systém aktivuje v nebezpečných situáciách varovný signál všetkých smeroviek s dvojnásobnou frekvenciou blikania. Ak už kolízii nie je možné zabrániť, predkolízny systém zatvorí bočné okná aj strešné okno, ak je vo výbave.

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča. Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.

Active Protection.

Active Protection je preventívny systém BMW ConnectedDrive na ochranu posádky. Dokáže upozorniť vodiča na známky jeho únavy, v kritickej situácii napne bezpečnostné pásy, elektricky ovládané sedadlá narovná do zvislej pozície a zatvorí okná vrátane strešného, ak je vo výbave. Po nehode sa automaticky aktivujú brzdy, až do úplného zastavenia vozidla.
 • Požiadavky / dostupnosť

  Dostupnosť:

  • Pre informácie o dostupnosti tejto výbavy v jednotlivých modeloch BMW si pozrite ich výbavu v konfigurátore na webstránke BMW.
  • Asistent riadenia a jazdného pruhu vrátane Asistenta pre jazdu v zhustenej premávke je zatiaľ k dispozícii iba pre BMW radu 7 a úplne nové BMW radu 5.

VŠETKO NA OČIACH.

Inteligentné videnie.

Nech vás vaša cesta zavedie kamkoľvek, vždy by ste mali mať všetko na očiach. S inovatívnymi technológiami asistenčných systémov, ktoré zlepšujú videnie, je to pomerne jednoduché. Pomáhajú v nejasných situáciách a v noci sa starajú o najlepšiu možnú viditeľnosť. S vaším BMW toho uvidíte viac.

Side View.

Chceli by ste dopredu vedieť, čo vás čaká? Pomocou systému Side View môžete na neprehľadných križovatkách a výjazdoch nahliadnuť aj za roh. Dvojica kamier umiestnených v blatníkoch predných kolies umožňuje sledovať prichádzajúce vozidlá. Snímaný obraz sa prenáša na ovládací displej, a tak máte podrobný prehľad o všetkom, čo sa deje okolo vás.

Funkcia Speed Limit Info so zobrazením zákazu predbiehania.

Funkcia Speed Limit Info so zobrazením zákazu predbiehania zobrazuje aktuálne rýchlostné obmedzenia a informácie o zákazoch predbiehania na prístrojovom paneli alebo Head-Up displeji. Špeciálna kamera sníma všetky relevantné dopravné značky. Kamera inštalovaná v spätnom zrkadle identifikuje všetky dodatkové značky (nákladné automobily, prívesy a pod.). Vy sa tak môžete plne venovať ceste a ďalším účastníkom cestnej premávky.

BMW Night Vision.

Revolúcia v bezpečnej jazde v noci: Systém BMW Night Vision s funkciou Dynamic Light Spot vás informuje o potenciálnych nebezpečných situáciách. Termovízna kamera monitoruje chodcov a zvieratá a zobrazuje ich na ovládacom displeji. Následne ich osvetlí silným lúčom svetla. Vďaka tomu jasne uvidíte to, čo by ste v noci rozhodne nemali prehliadnuť. Svetelný lúč zároveň dáva varovný signál chodcom alebo zvieratám.

Asistent diaľkových svetiel.

Viac svetla znamená viac bezpečia. Keď idete vo svojom BWM v noci, asistent diaľkových svetiel sa automaticky stará o tlmenie a opätovné zapínanie diaľkových svetiel. Kamera inštalovaná v blízkosti vnútorného spätného zrkadla monitoruje situáciu na ceste a okamžite reaguje na každý zdroj svetla do vzdialenosti až 1 000 metrov. V závislosti od viditeľnosti systém rozhodne, kedy možno svetlomety prepnúť do režimu diaľkových svetiel.

BMW Selective Beam.

Funkcia BMW Selective Beam robí jazdu v noci ešte príjemnejšou a bezpečnejšou. Poskytuje vynikajúcu viditeľnosť za tmy a neoslepuje ostatných vodičov. Systém monitoruje ostatných účastníkov premávky a selektívne ich vynechá z oblasti osvetlenej diaľkovými svetlami. Dosah svetiel viac ako 400 m je zárukou včasnej detekcie možných hrozieb.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Všetky informácie bezpečne pred očami.

BMW HEAD-UP DISPLEJ.

Všetky informácie bezpečne pred očami.

Aby ste vždy vedeli, kedy odbočiť. A nielen to. Kým sa vy zameriavate na cestu, plnofarebný BMW Head-Up displej premieta všetky relevantné údaje priamo do vášho zorného poľa: to zahŕňa informácie ako aktuálna rýchlosť, upozornenie na hroziacu kolíziu, informáciu o rýchlostných obmedzeniach alebo kontrolné hlásenia. Vďaka tomu, že nemusíte pohľadom neustále prechádzať medzi cestou a prístrojovým panelom, cestujete podstatne bezpečnejšie a komfortnejšie.

 • Požiadavky/dostupnosť

  Dostupnosť:

  • podrobnejšie informácie o dostupnosti systému v jednotlivých modeloch BMW sú k dispozícii v konfigurátore pre vašu krajinu

PARKOVACÍ ASISTENT.

Parkovací asistent vrátane lineárneho navádzania dokáže vozidlo zaparkovať plne automaticky pozdĺžne aj priečne. Systém premeriava potenciálne voľné miesta pri prejazde okolo nich nízkou rýchlosťou. Ak vodič parkuje manuálne bez pomoci Parkovacieho asistenta, k dispozícii má dodatočnú pomoc funkcie Active PDC, na zníženie rizika nárazu a poškodenia pri priečnom parkovaní.

 • Požiadavky/dostupnosť

  Dostupnosť:

  • Pre informácie o dostupnosti tejto výbavy v jednotlivých modeloch BMW si pozrite ich výbavu v konfigurátore na webstránke BMW.

DIAĽKOVO OVLÁDANÉ PARKOVANIE.

Funkcia Diaľkovo ovládané parkovanie umožňuje vodičovi pohodlne vystúpiť z vozidla a následne ho pomocou diaľkového ovládania prednou časťou zaparkovať do tesnej garáže alebo na úzke miesto a následne s ním aj vycúvať von. Diaľkovým ovládačom na aktivovanie parkovania z priestoru mimo vozidla je kľúč BMW Display Key.

Celý proces parkovania sledujú parkovacie senzory (PDC), senzory Parkovacieho asistenta a systému Surround View. Pre možnosť využitia funkcie Diaľkovo ovládané parkovanie musí vozidlo stáť rovno a v strede, čelom k parkovaciemu miestu alebo garáži. V prípade potreby dokáže vodič vozidlo v priebehu procesu parkovania kedykoľvek zastaviť.

Keď je vozidlo zaparkované, jeho motor sa dá vypnúť kľúčom. A pred odjazdom je samozrejme možné opäť ho na diaľku kľúčom naštartovať. Pri diaľkovo ovládanom výjazde z parkoviska alebo garáže vozidlo cúva priamym smerom.

SURROUND VIEW.

Surround View obsahuje kamerové funkcie Panorama View, Top View, 3D View a cúvaciu kameru. Kamery vo vonkajších zrkadlách ako aj na prednej časti vozidla vytvoria 360° pohľad na priestor okolo neho. Top View okrem pohľadu za vozidlo ponúka aj pohľad na priestor po jeho stranách, pre komfortnejšie manévrovanie. V režime 3D sa zároveň generuje počítačom vytvorený priestorový náhľad, pre ešte jednoduchšie parkovanie. Panorama View uľahčuje pohyb na miestach s nízkou viditeľnosťou alebo na komplikovaných križovatkách. Digitálna kamera na prednej časti vozidla sníma situáciu pred ním. To umožní včasnú detekciu prichádzajúcich vozidiel tak, aby vodič mohol včas reagovať. Funkcia Side View sa automaticky deaktivuje keď vozidlo zrýchli nad 15 km/h.

Vodič má na výber tri rozličné zobrazenia funkcií Top View, Panorama View a 3D View. Systém si zapamätá poslednú voľbu a opäť ju aktivuje pri svojom ďalšom zapnutí. Kamerové systémy sa aktivujú keď vodič zaradí spiatočku alebo stlačí tlačidlo PDC, prípadne Panorama View. Obraz kamier sa prenáša na displej systému iDrive.

 • 3D View

  Surround View obsahuje kamerové funkcie Panorama View, Top View, 3D View a cúvaciu kameru. Kamery vo vonkajších zrkadlách ako aj na prednej časti vozidla vytvoria 360° pohľad na priestor okolo neho. Panorama View zvyšuje bezpečnosť pri príjazde ku križovatkám a pri výjazdoch. Dopravu vpravo aj vľavo pred vozidlom zobrazí na displeji systému iDrive.

CÚVACIA KAMERA.

S cúvacou kamerou máte všetko pod kontrolou aj za vozidlom. Širokouhlá šošovka kamery detailne zobrazí na ovládacom displeji všetky prekážky a poskytne vám dokonalý prehľad o situácii. Interaktívne čiary na monitore informujú vodiča o tom, či je miesto dostatočne veľké na zaparkovanie a zjednodušujú tak celý úkon. Ak cúvate s prívesom, funkcia Zoom cúvacej kamery dokáže obraz zväčšiť, aby ste už nikdy nič neprehliadli.

PARKOVACIE SENZORY (PDC).

Parkovanie a manévrovanie v tesných priestoroch je teraz jednoduchšie. Parkovacie senzory (PDC) vpredu aj vzadu používajú ultrazvukový signál na meranie vzdialenosti od prípadných prekážok, na ktoré vás následne upozornia akusticky a zobrazia vzdialenosť od nich na displeji systému iDrive. Systém sa automaticky zapne pri vzdialenosti pod 80 cm počas jazdy a pod 30 cm keď vozidlo stojí.

 • Active PDC

  Funkcia núdzového brzdenia Active PDC podporuje vodiča pri cúvaní na parkovisko, s cieľom zabrániť nárazu, alebo aspoň zmierniť jeho následky. Vďaka tomu môže vodič parkovať bez stresu a bezpečne.