PRÁVNE INFORMÁCIE O PRIPOJENÝCH SLUŽBÁCH BMW.

Informácie o zmluvných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov pre pripojené služby nájdete v príslušných dokumentoch uvedených nižšie.