BMW elektromobilita BMW Udržateľnosť Životné prostredie Klimatická ochrana

LÍDER V KLIMATICKEJ OCHRANE.

Systematickou stratégiou udržateľnosti stanovuje BMW Group nové meradlá v automobilovom priemysle.

LÍDER V KLIMATICKEJ OCHRANE.Systematickou stratégiou udržateľnosti stanovuje BMW Group nové meradlá v automobilovom priemysle.

Pre BMW Group presahuje radosť jazdy ďaleko za hranice mobility. Je to preto, že téma udržateľnosti je pre nás kľúčová a v žiadnom prípade v nej nepoľavíme. Práve naopak: Do budúcnosti vstupujeme s úplne novou a dôslednou stratégiou, ktorá nielen presahuje našu priamu sféru vplyvu, ale tiež dvíha tému udržateľnosti na úplne novú úroveň.

S cieľom dosiahnuť účinnú klimatickú ochranu pracujeme už po desaťročia na zhodnotení našich vozidiel počas celého ich životného cyklu – od prírodných zdrojov, cez spotrebu energie, až po recykláciu. Práve preto sa dnes k nám žiaden konkurent ani len nepribližuje množstvom rozličných elektrifikovaných modelov vo svojej ponuke a pol miliónom vozidiel dodaných našim zákazníkom. A aby sme dosiahli ešte vyššiu flexibilitu po stránke alternatívnych pohonov, zameriavame sa aj na vývoj systémov, využívajúcich vodíkové palivové články. Krok po kroku tak budujeme nové cesty do ekologicky priaznivej a emisiami nezaťaženej budúcnosti.

Zistiť viac
UDRŽATEĽNOSŤ JE ROZHODUJÚCOU TÉMOU PRE BUDÚCNOSŤ NAŠEJ SPOLOČNOSTI. PRETO JE TAKÉ DÔLEŽITÉ NASTAVIŤ SPRÁVNY KURZ UŽ TERAZ, V TÝCHTO NÁROČNÝCH ČASOCH. A DOKONCA MÁME V PLÁNE ZVÝŠIŤ TEMPO.
Oliver Zipse – Predseda predstavenstva BMW AG
BMW Elektromobilita BMW zelená produkcia hodnotový reťazec

NASTAVENIE KURZU V REŤAZCI PRIDANEJ HODNOTY.

Náš prístup k udržateľnosti je holistický. Preto aplikujeme pri vývoji našich vozidiel komplexný súbor nástrojov. Naša „konštrukcia pre recykláciu“ sa prejavuje už od štádia produktového vývoja a kladie požiadavky na taký vývoj a konštrukciu našich vozidiel, pri ktorých sa vopred zohľadňuje ich recyklácia. . Naše princípy nám pri tom prikazujú, že všade, kde je to technicky, ekologicky a ekonomicky možné a rozumné, využívame recyklované materiály a suroviny z obnoviteľných zdrojov. Naším cieľom je udržateľný hodnotový reťazec, ktorý pokrýva svoje vlastné potreby recyklátmi a obnoviteľnými surovinami – vrátane dodávok energie. Uvedomujeme si, že sme v tomto smere ešte nedosiahli cieľ, ale cestou k nemu sme už zaznamenali priekopnícke úspechy.

RECYKLÁCIA AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia recyklácia

RECYKLÁCIA AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR.

Na ceste k udržateľnej, zdroje šetriacej a na budúcnosť orientovanej produkcii, je recyklácia materiálov podstatným faktorom, ktorý využívame. Vo forme BMW i3 sme vytvorili vozidlo, ktoré zrejme najlepšie ilustruje našu stratégiu, vďaka svojej 95-percentnej recyklovateľnosti. Jeho interiér tvorí s podielom 30 % materiál zvaný kenaf, ktorý sa získava z regeneratívnej rastliny ibištek. Pre výrobu textilného materiálu využívame špeciálnu a inovatívnu tkaninu, ktorá pochádza z granulovanej formy recyklovaných PET fliaš. Spolu s inteligentným plánovaním našich produktov je v našom reťazci pridanej hodnoty pevne zakotvené aj opakované využitie materiálov vo forme recyklovaných substancií. Napríklad aj batériám z našich vozidiel dokážeme dať „druhý život“ v stacionárnych úložných systémoch, kde ich využívame na dodávku čistej energie. Celkovo dokážeme recyklovať odpad, vznikajúci pri našej internej produkcii, s podielom až 99 %.

RECYKLÁCIA VOZIDIEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia recyklácia ojazdených vozidiel

RECYKLÁCIA VOZIDIEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU.

Aj BMW, ktorého cesta už je na konci, stále zostáva dôležitou zložkou nášho reťazca pridanej hodnoty. Vozidlá s ukončenou životnosťou totiž nepovažujeme za odpad, ktorého sa máme zbaviť, ale za dôležitý zdroj druhotných surovín. Vrátením vozidla s ukončenou životnosťou, jednotlivých komponentov a materiálov do surovinového cyklu predstavuje recyklácia našich produktov jeden z najdôležitejších nástrojov pre dosiahnutie nášho cieľa ekologickej a prírodné zdroje šetriacej výroby. Už pre 30 krajín sme v spolupráci s ich národnými predajnými spoločnosťami ustanovili pravidlá pre vrátenie vozidla s ukončenou životnosťou a ponúkame ekologicky kompatibilné opätovné využitie, na viac než 2800 odberných miestach. Napríklad v Mníchove majú naši zákazníci príležitosť odovzdať svoje vozidlo v Centre recyklácie a demontáže (RDZ). Okrem odberu vozidiel s ukončenou životnosťou neustále pracujeme aj na nových koncepciách a opatreniach pre ďalšie zvýšenie nášho pomeru recyklovanosti.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia

VÝROBA PO NOVOM.

Byť súčasťou udržateľnej budúcnosti nám nestačí – my chceme byť hybnou silou na ceste k nej. V zmysle prijatia tejto výzvy sme v roku 2001 podpísali Medzinárodnú dohodu o čistejšej produkcii v rámci Environmentálneho programu OSN. To znamená, že sme sa zaviazali k najvýraznejšej možnej minimalizácii environmentálnych dopadov a využitia prírodných zdrojov v našej globálnej produkcii. Ani to však pre nás nie je zďaleka dostatočné, čo je dôvodom na to, aby sa naša vlastná stratégia udržateľnosti riadila ešte oveľa prísnejšími pravidlami. Za účelom sledovania a analýzy opatrení sme uviedli systém environmentálneho manažmentu vo všetkých produkčných kapacitách, ktorý naviac neustále priebežne vyvíjame a optimalizujeme. Jedine takto dokážeme naplniť našu ambíciu potvrdenia efektivity našich štandardov a pravidiel.

Spolu s neustálym rozmachom využitia obnoviteľnej energie a recyklovateľných surovín v našej výrobe sa dôrazne zameriavame aj na našu recyklačnú činnosť. Od roku 2006 sme dokázali znížiť odpad a emisie CO2 v prepočte na vyrobené vozidlo o viac než 70 %. A neustále pracujeme na trvalom vylepšovaní tohto ukazovateľa. Tým pádom určite nie je náhoda, že napríklad naše hodnoty emisií CO2 v prepočte na vyrobené vozidlo sú podstatne nižšie než tie, ktoré dosahuje zvyšok nemeckého automobilového priemyslu.

UPLATŇOVANIE UDRŽATEĽNOSTI V NAŠICH VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Lipsko

UPLATŇOVANIE UDRŽATEĽNOSTI V NAŠICH VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH.

Továreň BMW Group v Lipsku.

Vzduch je plný udržateľnosti – továreň BMW Group v Lipsku je jedna z najmodernejších a najudržateľnejších prevádzok na výrobu automobilov na svete. Už od roku 2013 tu z výrobných liniek schádzajú automobily s elektrickým pohonom a ľahkou karbónovou karosériou. Táto prevádzka je prvou produkčnou kapacitou pre automobily v celom Nemecku, ktorá v rozhodujúcej miere funguje vďaka elektrickej energii, generovanej vlastnými veternými turbínami cielene postavenými priamo v areáli. Pomocou inovatívnej batériovej farmy, ktorá pozostáva z približne 700 vysokonapäťových batérií z BMW i3, súčasne realizujeme množstvo opatrení s cieľom dosiahnuť efektívne využívanie zdrojov a energií v produkcii. Po prvé neustále pracujeme na predlžovaní životnosti batérií. Po druhé využívame batériovú farmu na ukladanie nadbytočnej energie z veterných turbín v čase, keď ich dodávka prevyšuje spotrebu, s možnosťou následného využitia uloženej energie vtedy, keď jej turbíny nedodávajú dostatok. Takto prispievame aj k stabilite verejnej elektrickej siete.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Dingolfing

Továreň BMW Group v Dingolfingu.

Líder vďaka radikálnym opatreniam: Dingolfing – najväčšia továreň na výrobu vozidiel BMW Group v Európe – má za posledných desať rokov na svojom konte tretinový pokles tak v spotrebe zdrojov, ako aj v produkcii emisií, vďaka využitiu inovatívnych výrobných technológií a vybavenia. V rámci tohto úsilia sa nové energetické centrum spolieha na vysoko efektívnu výrobu energie a tepla v kombinovanej teplárni a elektrárni (CHP - Combined Heat and Power plant). Tá mení plyn na elektrickú energiu a v tomto procese vznikajúce teplo takisto využíva ako zdroj energie. Vďaka CHP stanici a jednému z najväčších strešných fotovoltaických systémov v Nemecku teraz dokáže továreň vyprodukovať takmer polovicu energie pre svoju prevádzku Zvyšok energetickej spotreby pokrýva výlučne zelenou energiou od externých dodávateľov. Obzvlášť dôležité v prípade celofiremnej stratégie udržateľnosti je aj nakladanie s odpadom. Aj v tomto smere dosahuje továreň v Dingolfingu špičkové výsledky, vďaka efektívnym recyklačným opatreniam, ako je napríklad inovatívna lisovňa s pozoruhodným recyklačným pomerom až 99,8 %.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Šenjang

Továreň BMW Group v Šenjangu.

Viac inovácií, menej emisií. Spolu s našimi výrobnými kapacitami v Európe a v Brazílii, pre ktoré už teraz nakupujeme elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov, je tu naša továreň Šenjang, ktorá má aktuálne najefektívnejšiu fotovoltaickú elektráreň z celej BMW Group, s maximálnym výkonom až 15,1 megawattu.

BMW Elektromobilita BMW projekt udržateľnosti

NAŠÍM POHONOM JE ZODPOVEDNOSŤ.

Projektmi ako „Kobalt pre vývoj“ prinášame našu stratégiu udržateľnosti do nášho okolia krok po kroku, a teda aj do stále ďalších stupňov nášho reťazca pridanej hodnoty. Prostredníctvom našich smerníc, ale aj formou podpory a propagácie, dokážeme zabezpečiť aj u našich partnerov v dodávateľskom reťazci systematické dodržiavanie našich vysokých sociálnych a ekologických štandardov.

NAŠE VYSOKONAPÄŤOVÉ BATÉRIE: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť batéria

NAŠE VYSOKONAPÄŤOVÉ BATÉRIE: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH.

Opätovné využitie článkov batérií.

Efektivita každým jedným voltom: Počas svojho „druhého života“ sú naše batérie umiestnené do stacionárnych úložných systémov, ktorými úspešne vybavujeme naše prevádzky po celom svete. Takýmto spôsobom integrujeme obnoviteľné energie do elektrickej siete, zvyšujeme jej stabilitu a znižujeme náklady na energiu pre zákazníkov. A takto zároveň postupujeme k dosiahnutiu cieľa produkcie bez lokálnych emisií CO2. Najlepším príkladom je továreň BMW Group v Lipsku, kde náš úložný systém pozostáva z približne 700 batérií z BMW i3. V úlohe vyrovnávacieho úložiska obnoviteľnej energie pomáhajú ukladať nadbytočnú energiu z veterných turbín, ktorú následne integrujú do elektrickej siete. Zároveň takto znižujú energetické náklady výrobného procesu.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť recyklácia batérií

Recyklácia článkov batérií.

V prípade batérií, ktoré prekročili aj hranicu svojej využiteľnosti v úložných parkoch, dosahujeme stále rastúci podiel ich recyklácie s cieľom získať cenné zdroje. Takto sa získavajú obzvlášť vysoko kvalitné recyklované materiály pre produkciu našich nových lítium-iónových batérií. Spolu s našimi partnermi sme v roku 2020 dosiahli až 96 % recyklovateľnosť na úrovni článku batérie.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť dodávateľ batérií

Efektivita zdrojov pre našich dodávateľov.

Stanovenie nových trendov už pred procesom výroby: Keďže sme priekopníkom v oblasti udržateľnosti, naše slovo má značnú váhu aj u našich dodávateľov, čo dokážeme náležite využiť. Ako účastník projektu CDP (Carbon Disclosure Project) podporujeme našich dodávateľov v prijímaní opatrení na redukovanie emisií CO2 a zvyšovanie podielu obnoviteľných energií. Zároveň sme sa zmluvne zaviazali s producentmi článkov pre naše batérie, že pri externej výrobe piatej generácie článkov budú používať iba zelenú elektrickú energiu.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť mobilita

NA CESTE K UDRŽATEĽNOSTI: MESTSKÁ MOBILITA.

Našou ambíciou je poskytnúť vždy 100 % – a obzvlášť ak ide o udržateľnú radosť z jazdy. Preto hľadáme stále nové cesty pre automobilový priemysel, s našimi firemnými cieľmi a ich uplatňovaním – cesty, ktoré otvárame aj pre našich zákazníkov prostredníctvom najväčšej flotily elektrifikovaných modelov na svete.

Ani to nám však nestačí: BMW eDrive Zones je projekt, ktorým podporujeme postupnú implementáciu oblastí s povolením vjazdu pre vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami, v európskych mestách a mestských oblastiach. BMW eDrive Zones je digitálna služba pre plug-in hybridy BMW, ktorá automaticky rozozná tieto ekologické zóny – a následne koná. Keď vozidlo vojde do takejto oblasti, automaticky sa prepne na čisto elektrický pohon, čiže pokračuje v jazde cez túto zónu s nulovými miestnymi emisiami. S týmto v prípade BMW súvisia aj odmeny. Prostredníctvom programu BMW Points sa zbierajú body za každý kilometer, absolvovaný čisto elektricky – a tieto body sa v ekologických zónach dokonca zdvojnásobujú. Body je následne možné vymeniť napríklad za poukazy na bezplatné nabíjanie od BMW Charging.