UDRŽATEĽNOSŤ V BMW.

UDRŽATEĽNOSŤ V BMW.

UDRŽATEĽNOSŤ V BMW.

Systematickou stratégiou udržateľnosti stanovuje BMW Group nové meradlá v automobilovom priemysle.

Pre BMW Group presahuje radosť jazdy ďaleko za hranice mobility. Je to preto, že téma udržateľnosti je pre nás kľúčová a v žiadnom prípade v nej nepoľavíme. Práve naopak: Do budúcnosti vstupujeme s úplne novou a dôslednou stratégiou, ktorá nielen presahuje našu priamu sféru vplyvu, ale tiež dvíha tému udržateľnosti na úplne novú úroveň.

Za posledné roky a desaťročia sme stanovili významné štandardy pri zhodnotení našich vozidiel počas celého ich životného cyklu – od prírodných zdrojov, cez spotrebu energie, až po recykláciu. V nasledujúcich rokoch budeme naďalej pokračovať v expanzii našej ďalekosiahlej elektrifikačnej stratégie a v roku 2023 budeme mať v ponuke až 25 elektrifikovaných modelov.

Cieľ ekologickej neutrality a mobility bez emisií sa však dá dosiahnuť iba pomocou viacerých odlišných technológií elektrifikácie. Z tohto dôvodu, ako aj s cieľom dosiahnuť ešte vyššiu flexibilitu plnenia želaní našich zákazníkov, zotrváme aj pri našom odhodlaní vyvíjať vodíkové palivové články, technologicky neutrálnym spôsobom. Už na IAA 2019 sme predstavili naše BMW i Hydrogen NEXT. Ďalším krokom bude uvedenie malej výrobnej série BMW i Hydrogen NEXT v roku 2022. Krok po kroku tak budujeme nové cesty do ekologicky priaznivej a emisiami nezaťaženej budúcnosti.

Zistiť viac
V BMW SA NEVENUJEME UDRŽATEĽNOSTI. MY ROBÍME UDRŽATEĽNÝM SAMOTNÉ BMW.
Oliver Zipse – Predseda predstavenstva BMW AG

UDRŽATEĽNOSŤ V BMW iX.

Elektromobilita BMW udržateľnosť BMW video BMW iX i20
BMW Elektromobilita BMW zelená produkcia hodnotový reťazec

NASTAVENIE KURZU V REŤAZCI PRIDANEJ HODNOTY.

Náš prístup k udržateľnosti je holistický. Preto aplikujeme pri vývoji a výrobe našich vozidiel komplexný súbor nástrojov. Naším cieľom je udržateľný hodnotový reťazec, ktorý pokrýva svoje vlastné potreby recyklátmi a obnoviteľnými surovinami – vrátane dodávok energie. Uvedomujeme si, že sme v tomto smere ešte nedosiahli cieľ, ale cestou k nemu sme už zaznamenali priekopnícke úspechy. Kľúčovú rolu v modeli podnikania BMW Group nezohráva iba zaobchádzanie so zdrojmi, ale aj znižovanie emisií CO2. Vďaka zvyšovaniu podielu elektrifikovaných vozidiel, výrobe ich vysokonapäťových batérií a intenzívnemu využitiu energie aj zdrojov to znamená, že musíme integrovať obzvlášť ďalekosiahle opatrenia naprieč celým hodnotovým reťazcom, s ohľadom na redukovanie emisií CO2. V rámci opatrení stanoví BMW Group CO2 stopu pre materiálový dodávateľský reťazec a kritériá, ktoré bude nutné zohľadniť pri udeľovaní kontraktov pre dodávateľov, čím zaujme priekopnícku pozíciu ako prvý výrobca automobilov so špecifickými cieľmi CO2 pre svoj dodávateľský reťazec. Pretože ak by sme v tomto zlyhali, tak by nárast elektrifikácie priniesol aj ostrý nárast emisií CO2 v dodávateľskom reťazci. Preto iniciujeme zmenu a stanovili sme si cieľ zníženia emisií CO2 v našom dodávateľskom reťazci v roku 2020 o 20 % v porovnaní s rokom 2019.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia

VÝROBA PO NOVOM.

Podpísaním environmentálneho programu OSN, nazvaného „Medzinárodná deklarácia pre čistejšiu výrobu“ v roku 2001 sme sa zaviazali k maximálnemu možnému zníženiu dopadov na životné prostredie a spotrebu prírodných zdrojov, v našej celosvetovej produkcii. BMW Group so svojimi lokalitami a továrňami je už dnes meradlom v efektivite využívania zdrojov s ohľadom na emisie CO2. Pretože len byť súčasťou udržateľnej budúcnosti nám nestačí – my chceme byť hybnou silou na ceste k nej. Preto sme si stanovili do roku 2030 najvyššie ciele v priemyselnom odvetví. Za účelom sledovania a analýzy našich ďalekosiahlych opatrení sme uviedli systém environmentálneho manažmentu vo všetkých produkčných kapacitách, ktorý naviac neustále priebežne vyvíjame a optimalizujeme. Jedine takto dokážeme naplniť našu ambíciu potvrdenia efektivity našich štandardov a pravidiel.
Spolu s neustálym rozmachom využitia obnoviteľnej energie a recyklovateľných surovín v našej výrobe sa dôrazne zameriavame aj na našu recyklačnú činnosť. Dnes sa až 99 % odpadu, celosvetovo generovaného našou ročnou produkciou 2,5 milióna vozidiel, recykluje a obnoví. A neustále pracujeme na trvalom vylepšovaní tohto ukazovateľa.
Nie je preto v žiadnom prípade náhodou, že napríklad naše hodnoty emisií CO2 v prepočte na jedno vyrobené vozidlo sú podstatne nižšie než sú u zvyšku nemeckého automobilového priemyslu.

VYUŽITIE UDRŽATEĽNÝCH MATERIÁLOV.

BMW elektromobilita BMW Udržateľnosť Drevo s certifikátom FSC

Drevo s certifikátom FSC.

BMW Group spolupracuje s organizáciou Forest Stewardship Council (FSC) a je aktívne odhodlané podieľať sa na zodpovednom a udržateľnom lesnom hospodárstve, spĺňaním prísnych štandardov. Napríklad zdobenie na palubnú dosku BMW i3 je vyrobené z eukalyptového dreva s certifikátom FSC.
BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť Kenaf

Kenaf.

Kenaf je rastlina z druhu ibištekovitých s vláknami, ktoré sa dajú rozmanito komerčne využiť. Interiér BMW i3 obsahuje 30 % kenaf a aj takto dôsledne stanovuje štandardy udržateľného využívania zdrojov v rámci výroby automobilov.
BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť prírodný kaučuk

Prírodný kaučuk.

BMW Group ako prvý výrobca automobilov na svete začína vybavovať svoje vozidlá pneumatikami, vyrobenými z udržateľne získavaného prírodného kaučuku. Plug-in hybridné BMW X5 xDrive45e (kombinovaná spotreba paliva: 1,2–1,7 l/100 km, kombinovaná spotreba elektrickej energie: 24,3–27,7 kWh/100 km, kombinované emisie CO2: 27–39 g/km – všetky uvedené hodnoty podľa WLTP) s 22-palcovými kolesami má v štandardnej výbave pneumatiky, do ktorých bol prírodný kaučuk získavaný v súlade s najprísnejšími environmentálnymi a sociálnymi štandardmi, vrátane FSC certifikátu. Za týmto účelom BMW Group spolupracuje výlučne so značkou Pirelli. Spolu s reprezentantmi sociálnych inštitúcií a spracovateľmi prírodného kaučuku sme v roku 2019 založili nezávislú organizáciu Global Platform for Sustainable Natural Rubber (Globálna platforma pre udržateľný prírodný kaučuk). Jej cieľom je riadiť celý reťazec pridanej hodnoty prírodného kaučuku tak, aby bol prehľadne udržateľný.
BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť Econyl

Econyl.

Recyklácia prvotných surovín predstavuje dôležité opatrenie v holistickom prístupe k udržateľnosti v rámci BMW Group. Dobrým príkladom recyklovaných materiálov, pre splnenie našich štandardov kvality, je Econyl. Je to nylonové vlákno, získané pri špeciálnom procese z nylonového odpadu, ktoré sa následne dá využiť napríklad vo výrobe kobercov. Už dnes využívame Econyl napríklad v hornej vrstve čalúnenia podlahy, ako aj v koberčekoch pre BMW iX.
BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť Hliník

Hliník.

Spolu s oceľou patrí k najdôležitejším výrobným zdrojom BMW Group aj hliník. K celému jeho reťazcu pridanej hodnoty sa prikladá zodpovedajúco vysoká hodnota po stránke efektivity zdrojov aj energie. Ako zakladajúci člen správcovskej organizácie ASI (Aluminium Stewardship Initiative) sa BMW Group aktívne angažuje v certifikačnom programe, ktorý zakladá a presadzuje napríklad spĺňanie štandardov udržateľnosti zo strany producentov surovín. Navyše, dnes využívame vo vybraných komponentoch až 50 % druhotného hliníka.

RECYKLÁCIA AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia recyklácia

Na ceste k udržateľnej, zdroje šetriacej a na budúcnosť orientovanej produkcii, je recyklácia materiálov podstatným faktorom, ktorý využívame. Spolu s inteligentným plánovaním našich produktov je v našom reťazci pridanej hodnoty pevne zakotvené aj opakované využitie materiálov vo forme recyklovaných substancií. 

 

UDRŽATEĽNOSŤ V BMW iX.

BMW elektromobilita BMW udržateľnosť zelená produkcia recyklácia BMW iX

BMW iX je vozidlo, ktoré stanovuje nové štandardy udržateľnosti. Na základe emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu vozidla generuje BMW iX o 45 % menej emisií než porovnateľne výkonné SAV s naftovým motorom, vďaka holistickému prístupu. Prispievajú k tomu opatrenia ako napríklad využitie 100 % obnoviteľnej energie v produkcii, alebo transparentný nákup surovín v celom dodávateľskom reťazci. Udržateľnosť je citeľná aj priamo v BMW iX, vo forme prírodných alebo recyklovaných materiálov. Napríklad koža čalúnenia je farbená prírodným extraktom z olivových listov a neobsahuje zvyšky chrómu. Ovládací panel výbavy "Clear & Bold" je vyrobený z dreva s certifikátom FSC a koberčeky aj čalúnenie podlahy sú vyrobené z Econylu.

RECYKLÁTY.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia recyklát recyklácia

Vždy keď to má zmysel po technickej, ekologickej aj ekonomickej stránke a je to uskutočniteľné, tak používame recyklované a obnoviteľné suroviny – s cieľom výrazne zvýšiť ich podiel do roku 2030. V prípade našich dvoch najdôležitejších zdrojov máme cieľ 4- až 6-násobného zvýšenia pri hliníku a 2- až 5-násobného zvýšenia pri oceli. Už dnes používame približne 25 % druhotnej oceli, v určitých komponentoch až do 50 % druhotného hliníka a až do 20 % druhotných termoplastov. Takýmto spôsobom sa zaväzujeme ku konštrukcii zohľadňujúcej celý životný cyklus, až po efektívnu recykláciu, keďže využitie druhotných surovín podstatne znižuje CO2 stopu.

RECYKLÁCIA VOZIDIEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia recyklácia ojazdených vozidiel

Aj BMW, ktorého cesta už je na konci, stále zostáva dôležitou zložkou nášho reťazca pridanej hodnoty. Vozidlá s ukončenou životnosťou ani ich jednotlivé komponenty a materiál totiž nepovažujeme za odpad, ktorého sa máme zbaviť, ale za dôležitý zdroj druhotných surovín. Vrátením vozidiel s ukončenou životnosťou, jednotlivých komponentov a materiálov do surovinového cyklu, predstavuje naša recyklácia produktov jeden z najvýznamnejších nástrojov pre dosiahnutie nášho cieľa ekologickej a voči zdrojom šetrnej výroby. Už pre 30 krajín sme v spolupráci s ich národnými predajnými spoločnosťami ustanovili pravidlá pre odoberanie vozidla s ukončenou životnosťou a ponúkame ekologicky kompatibilnú recykláciu, na viac než 3000 odberných miestach. Predovšetkým chceme zabezpečiť to, aby boli naše elektrifikované vozidlá recyklované transparentne. V dlhodobom horizonte sa elektromobilita nemôže spoliehať iba na prvotné materiály, čo znamená, že sa príslušný tok surovín musí zmeniť. Naši zákazníci majú preto príležitosť odovzdať svoje vozidlo v Centre recyklácie a demontáže (RDZ) v Mníchove. Okrem odberu vozidiel s ukončenou životnosťou neustále pracujeme aj na nových koncepciách a opatreniach pre trvalý vývoj našich recyklačných procesov.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť energia

GENEROVANIE EFEKTÍVNEJ ENERGIE.

BMW Group má priamy vplyv na emisie CO2 svojich vlastných tovární aj ďalších lokalít a už dnes predstavuje meradlo tejto oblasti po stránke efektivity využívania zdrojov. Do roka 2030 máme za cieľ znížiť emisie CO2 našich stredísk o 80 %. Za týmto účelom získavame všetku našu externú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Už od roku 2021 sa naše továrne a ďalšie prevádzky stanú kompletne klimaticky neutrálnymi: po prvé znížením celkovej spotreby energie a po druhé prechodom na využívaniu výlučne obnoviteľných energií, ktoré si chceme v maximálnej možnej miere produkovať sami. Pre dosiahnutie tohto cieľa systematicky investujeme do optimalizácie energetickej efektivity našich prevádzok a vykonávame priamo v každej lokalite prieskum najlepšieho možného spôsobu získavania energie, či už využitím vodíka, bioplynu, biomasy alebo geotermálnej energie. Využitie zeleného vodíka môže na vhodných lokalitách takisto zohrávať dôležitú úlohu a momentálne sme vo fáze skúmania jeho efektivity pre generovanie tepla v pilotnej továrni. Zároveň optimalizujeme energetickú efektivitu našej výroby: Redukujeme potrebu externej dodávky tepla využívaním väčšieho podielu zvyškového tepla z výroby a vytváraním tepelných cyklov. Využívanie digitálnych postupov, napríklad dátovej analýzy, nám umožňuje znižovať spotrebu elektrickej energie inteligentným riadením a zároveň minimalizáciou množstva odpadových dielov.

UPLATŇOVANIE UDRŽATEĽNOSTI V NAŠICH VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Lipsko

Továreň BMW Group v Lipsku.

Vzduch je plný udržateľnosti – továreň BMW Group v Lipsku je jedna z najmodernejších a najudržateľnejších prevádzok na výrobu automobilov na svete. Už od roku 2013 tu z výrobných liniek schádzajú automobily s elektrickým pohonom a ľahkou karbónovou karosériou. Táto prevádzka je prvou produkčnou kapacitou pre automobily v celom Nemecku, ktorá v rozhodujúcej miere funguje vďaka elektrickej energii, generovanej vlastnými veternými turbínami cielene postavenými priamo v areáli. Pomocou inovatívnej batériovej farmy, ktorá pozostáva z približne 700 vysokonapäťových batérií z BMW i3, súčasne realizujeme množstvo opatrení s cieľom dosiahnuť efektívne využívanie zdrojov a energií v produkcii. Po prvé neustále pracujeme na predlžovaní životnosti batérií. Po druhé využívame batériovú farmu na ukladanie nadbytočnej energie z veterných turbín v čase, keď ich dodávka prevyšuje spotrebu, s možnosťou následného využitia uloženej energie vtedy, keď jej turbíny nedodávajú dostatok. Takto prispievame aj k stabilite verejnej elektrickej siete.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Dingolfing

Továreň BMW Group v Dingolfingu.

Líder vďaka radikálnym opatreniam: Dingolfing – najväčšia továreň na výrobu vozidiel BMW Group v Európe – má za posledných desať rokov na svojom konte tretinový pokles tak v spotrebe zdrojov, ako aj v produkcii emisií, vďaka využitiu inovatívnych výrobných technológií a vybavenia. V rámci tohto úsilia sa nové energetické centrum spolieha na vysoko efektívnu výrobu energie a tepla v kombinovanej teplárni a elektrárni (CHP - Combined Heat and Power plant). Tá mení plyn na elektrickú energiu a v tomto procese vznikajúce teplo takisto využíva ako zdroj energie. Vďaka CHP stanici a jednému z najväčších strešných fotovoltaických systémov v Nemecku teraz dokáže továreň vyprodukovať takmer polovicu energie pre svoju prevádzku Zvyšok energetickej spotreby pokrýva výlučne zelenou energiou od externých dodávateľov. Obzvlášť dôležité v prípade celofiremnej stratégie udržateľnosti je aj nakladanie s odpadom. Aj v tomto smere dosahuje továreň v Dingolfingu špičkové výsledky, vďaka efektívnym recyklačným opatreniam, ako je napríklad inovatívna lisovňa s pozoruhodným recyklačným pomerom až 99,8 %.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť zelená produkcia továreň Šenjang

Továreň BMW Group v Šenjangu.

Viac inovácií, menej emisií. Spolu s našimi výrobnými kapacitami v Európe a v Brazílii, pre ktoré už teraz nakupujeme elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov, je tu naša továreň Šenjang, ktorá má aktuálne najefektívnejšiu fotovoltaickú elektráreň z celej BMW Group, s maximálnym výkonom až 15,1 megawattu.

BMW Elektromobilita BMW projekt udržateľnosti

NAŠÍM POHONOM JE ZODPOVEDNOSŤ.

Projektmi ako „Kobalt pre vývoj“ prinášame našu stratégiu udržateľnosti do nášho okolia krok po kroku, a teda aj do stále ďalších stupňov nášho reťazca pridanej hodnoty. Prostredníctvom našich smerníc, ale aj formou podpory a propagácie, dokážeme zabezpečiť aj u našich partnerov v dodávateľskom reťazci systematické dodržiavanie našich vysokých sociálnych a ekologických štandardov.

NAŠE VYSOKONAPÄŤOVÉ BATÉRIE: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť batéria

Opätovné využitie článkov batérií.

Efektivita každým jedným voltom: Všetky vysokonapäťové batérie BMW po ukončení životnosti vo vozidle odoberáme späť – napriek tomu, že nás k tomu neviažu žiadne zákony. Počas svojho „druhého života“ sú naše batérie umiestnené do stacionárnych úložných systémov, ktorými úspešne vybavujeme naše prevádzky po celom svete. Takýmto spôsobom integrujeme obnoviteľné energie do elektrickej siete, zvyšujeme jej stabilitu a znižujeme náklady na energiu pre zákazníkov. A takto zároveň postupujeme k dosiahnutiu cieľa produkcie bez lokálnych emisií CO2. Najlepším príkladom je továreň BMW Group v Lipsku, kde náš úložný systém pozostáva z približne 700 batérií z BMW i3. V úlohe vyrovnávacieho úložiska obnoviteľnej energie pomáhajú ukladať nadbytočnú energiu z veterných turbín, ktorú následne integrujú do elektrickej siete. Zároveň takto znižujú energetické náklady výrobného procesu.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť recyklácia batérií

Recyklácia článkov batérií.

V prípade batérií, ktoré prekročili aj hranicu svojej využiteľnosti v úložných parkoch, dosahujeme stále rastúci podiel ich recyklácie s cieľom získať cenné zdroje. Takto sa získavajú obzvlášť vysoko kvalitné recyklované materiály pre produkciu našich nových lítium-iónových batérií. Spojili sme sa s nemeckým špecialistom na recykláciu, firmou Duesenfeld, s cieľom vyvinúť metódu, ktorá umožní dosiahnuť až 96 % podielu recyklovateľnosti materiálov – vrátane grafitu a elektrolytov. Aktuálne ostávajú po ukončení procesu už iba termoplasty namočené elektrolytami.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť dodávateľ batérií

Efektivita zdrojov pre našich dodávateľov.

Stanovenie nových trendov už pred procesom výroby: Keďže sme priekopníkom v oblasti udržateľnosti, naše slovo má značnú váhu aj u našich dodávateľov, čo dokážeme náležite využiť. Zároveň sme sa zmluvne zaviazali s producentmi článkov pre naše batérie, že pri externej výrobe piatej generácie článkov budú používať iba zelenú elektrickú energiu. Toto povedie k celkovej úspore až 10 miliónov ton CO2 do roku 2030, čo je približne ekvivalent množstva CO2, ktoré vyprodukuje mesto s jedným miliónom obyvateľov za jeden rok. Ako účastník projektu CDP (Carbon Disclosure Project) podporujeme našich dodávateľov v prijímaní opatrení na redukovanie emisií CO2 a zvyšovanie podielu obnoviteľných energií.

BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť mobilita CO2 stopa
BMW Elektromobilita BMW Udržateľnosť mobilita

NA CESTE K UDRŽATEĽNOSTI: MESTSKÁ MOBILITA.

Našou ambíciou je poskytnúť vždy 100 % – a obzvlášť ak ide o udržateľnú radosť z jazdy. Preto hľadáme stále nové cesty pre automobilový priemysel, s našimi firemnými cieľmi a ich uplatňovaním – cesty, ktoré otvárame aj pre našich zákazníkov prostredníctvom najväčšej flotily elektrifikovaných modelov na svete.

Vyvinuli sme BMW eDrive zóny – projekt, ktorým podporujeme oblasti s povolením vjazdu pre vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami. Keď vaše plug-in hybridné BMW vojde do takejto oblasti, automaticky sa prepne na čisto elektrický pohon, čiže pokračuje v jazde cez túto zónu s nulovými miestnymi emisiami. S týmto v prípade BMW súvisia aj odmeny. Prostredníctvom programu BMW Points sa (na vybraných trhoch a vo vybraných mestách) zbierajú body za každý kilometer, absolvovaný čisto elektricky – a tieto body sa v ekologických zónach dokonca zdvojnásobujú. Body je možné spravovať v aplikácii My BMW* a následne sa dajú vymeniť napríklad za poukazy na bezplatné nabíjanie od BMW Charging.

Chcem zistiť viac o téme udržateľnosti v BMW Group.

BMW i Vision Circular vizionárske vozidlo 2021

BMW i VISION CIRCULAR.

Re:think, Re:duce, Re:use a Re:cycle. BMW i Vision Circular je koncept poňatý plne v súlade s princípmi kruhovej ekonomiky. Kompaktné čisto elektrické vizionárske vozidlo so zameraním na udržateľnosť a luxus takto ponúka fascinujúci náhľad na rok 2040.
Ponuky financovania pre elektrické a plug-in hybridné vozidlá BMW

PONUKY PRE ELEKTRICKÉ A PLUG-IN HYBRIDNÉ VOZIDLÁ BMW.

Elektrická radosť z jazdy šitá na mieru: Program BMW Electrify vám umožní vychutnať si komplexné balíky úveru, lízingu, poistenia a služieb vzťahujúcich sa na vozidlo - špecifické pre elektrické a plug-in hybridné automobily BMW. Zistite, ktorý balík najviac vyhovuje vašim osobným požiadavkám na elektrickú mobilitu.