BMW M & MOTORSPORT.

BMW M & Motorsport.

BMW M LAPTIMER: RADOSŤ Z JAZDY V DESATINÁCH A METROCH ZA SEKUNDU.

BMW M Laptimer je aplikácia na analýzu údajov z pretekárskeho okruhu, vrátane automatickej kalkulácie časov na kolo. Precízne dáta zo senzorov BMW umožnia posúdiť údaje ako je napríklad uhol natočenia riadenia, poloha akcelerátora a výsledné preťaženie v hodnotách g. Aplikácia následne vyhodnotí váš vodičský štýl, aby ste mohli zvyšovať svoju zručnosť a zlepšovať časy na kolo. Uložené údaje môžete následne uverejniť ako obrázok na Facebooku alebo Twitteri, prípadne odoslať e-mailom, ako bonus k pocitu radosti z jazdy.

 • Prehľad benefitov
  • Vyhodnocovanie až 11 nameraných údajov
  • Presná analýza vodičského štýlu
  • Kalkulácia času na kolo pomocou GPS
  • Uloženie a zdieľanie nameraných dát

BMW M POWER METER: ZÁZNAM VÝKONNOSTI S FAKTOROM ZÁBAVY.

Radosť je merateľná: Pomocou aplikácie BMW M Power Meter dokáže váš iPhone, iPod Touch alebo hodinky Apple Watch zaznamenávať výkonnostné údaje vašej jazdy. Aké bolo vaše najlepšie zrýchlenie z nuly na 100 km/h? Aký rýchly bol výjazd z poslednej zákruty a následná akcelerácia? Aplikácia vždy ukladá posledné údaje, aby ste si mohli porovnávať svoju výkonnosť s priateľmi a ich vozidlami.

 • Prehľad benefitov
  • Sumár výkonnostných parametrov jazdy
  • Možnosť porovnania údajov s priateľmi
  • Rozličné režimy: priebežné meranie, akcelerácia na určitú rýchlosť alebo vzdialenosť