NAJČASTEJŠIE OTÁZKY.

 • Ako získam oprávnenie?

  Na získanie oprávnenia pre náš program pre diplomatov musíte predložiť diplomatický pas alebo služobný doklad od uznávanej medzinárodnej organizácie a mali by ste mať akreditáciu od hosťujúcej krajiny na misiu s dĺžkou trvania najmenej jeden rok.

 • Na akú cenu mám nárok, ak získam oprávnenie pre program pre diplomatov?

  Program BMW pre diplomatov je založený na zásade jedna cena pre celý svet. Vďaka tomu si môžete kúpiť rovnaké vozidlo za štandardizovanú cenu všade tam, kam ste boli vyslaní.

 • Koľko vozidiel som oprávnený zakúpiť si v rámci programu BMW pre diplomatov?

  Každý držiteľ diplomatického pasu alebo služobného dokladu s akreditáciou od hosťujúcej krajiny je oprávnený zakúpiť si jedno BMW a jedno vozidlo MINI raz za rok v rámci programu pre diplomatov.

 • Majú členovia mojej rodiny nárok využívať výhody tohto programu?

  Každý člen vašej rodiny, ktorý má diplomatický štatút, má nárok zakúpiť si vozidlo v rámci programu pre diplomatov za predpokladu, že tiež získal akreditáciu od hosťujúcej krajiny.

 • Aká je doba trvania výroby a dodacia lehota?

  Keďže vaše vozidlo bude šité na mieru vašim požiadavkám a špecifikácii, dodacia lehota je štyri až päť mesiacov. Môže sa meniť v závislosti od modelu a času potrebného na dopravu. Môže však nastať situácia, kedy vám budeme vedieť nájsť to správne vozidlo na miestnom trhu a skrátiť dodaciu lehotu.

 • Ako mi bude vozidlo dodané?

  Celosvetová sieť BMW vám dovezie vozidlo k vybranému predajcovi na požiadanie. 

 • Budem môcť využiť výhody oslobodenia od dane?

  Oprávnení účastníci programu pre diplomatov majú nárok na špeciálne podmienky a zľavy. Pokiaľ však ide o oslobodenie od dane, tieto informácie poskytne protokolárne oddelenie vašej misie alebo organizácie. Váš daňový štatút nie je spojený s našim programom.

 • Aké sú platobné podmienky?

  Vyžadujeme zálohu vo výške 10 % z hodnoty vozidla a konečný zostatok bude splatný pred odovzdaním alebo zaslaním.

 • Ako získam istotu, že moje vozidlo bude v súlade so všetkými pravidlami a predpismi konečného miesta určenia?

  Je dôležité, aby ste určili krajinu, ktorá bude konečným miestom určenia, a tiež krajinu, v ktorej v súčasnosti pôsobíte. Tieto informácie potrebujeme na to, aby sme dokázali zaručiť, že konfigurácia vášho BMW bude v súlade so všetkými pravidlami a predpismi miesta prvého a konečného určenia.

 • Aké doklady sú potrebné?

  Aby sme dokázali spracovať vašu objednávku, požadujeme od vás, aby ste nám odovzdali overenú kópiu svojho diplomatického alebo služobného pasu (všetky súvisiace strany). Podpísaný objednávkový formulár spoločnosti BMW AG vrátane všetkých údajov a doplnkov pre vybrané vozidlo. Vyplnenú kópiu nášho formulára Potvrdenie o štatúte s pečiatkou vašej misie alebo organizácie.

 • Ponúkate možnosť financovať nákup vozidla?

  Vo vybraných krajinách je možné financovať nákup vozidla v rámci programu pre diplomatov. Na tento účel je potrebná samostatná žiadosť o poskytnutie úveru.

 • Aké technické doplnky a špecifikácie vozidla ponúkate?

  Naša dcérska spoločnosť, predajca, dovozca alebo odborný tím diplomatického predaja sú vám k dispozícii a zodpovedia všetky otázky v súvislosti s technickými doplnkami a špecifikáciami.