VŠEOBECNÉ OTÁZKY O BMW CONNECTED DRIVE

Najčastejšie otázky.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o BMW ConnectedDrive Services? Máte otázky týkajúce sa rozhrania Bluetooth či USB? Odpovede, prepojenia a kontaktné údaje nájdete tu.

Zistiť viac

VŠEOBECNÉ

 • Čo je to Bluetooth®?

  Bluetooth® je priemyselný štandard, ktorý umožňuje bezdrôtové spojenie v zariadení. V profiloch Bluetooth® sú podporované ROZLIČNÉ funkcie. Profily, relevantné pre vozidlá, sú napríklad profil Handsfree a profil Phonebook Access. Viac informácií o štandarde Bluetooth® nájdete na internete na adrese http://www.bluetooth.com alebo http://bluetooth.org.

 • Ktoré modely BMW sú vybavené technológiou Bluetooth®?

  BMW je vôbec prvý výrobca automobilov, ktorý predstavil komunikačný štandard Bluetooth® na integráciu mobilných telefónov a ponúka ho vo všetkých modeloch vozidiel. Predpokladom na používanie tohto štandardu je BMW doplnková výbava SA 644 „príprava pre mobilný telefón s rozhraním Bluetooth“ alebo SA 633 „príprava pre mobilný telefón Business s rozhraním Bluetooth“ (alebo kód príplatkovej výbavy SA 639 pre Severnú Ameriku).

 • Ktoré mobilné zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth® môžu byť používané s BMW prípravou pre mobilný telefón?

  Mobilné telefóny, otestované v BMW, nájdete na internete na adrese http://www.bmw.com/bluetooth. Tu tiež nájdete podrobné informácie o podporovaných funkciách vášho mobilného telefónu vo vašom vozidle, ako aj ďalšie inštrukcie pre použitie.

 • Môžu byť vo vozidle používané mobilné zariadenia s pripojením Bluetooth®, ktoré nie sú uvedené v zozname?

  BMW odporúča využívať mobilné telefóny, uvedené v zozname na http://www.bmw.com/bluetooth, ktoré prešli testom s pozitívnym výsledkom. Mobilné telefóny mimo zoznamu by mali vo všeobecnosti podporovať základné funkcie, nie sú však overené testovaním v BMW.

 • Prečo moje mobilné zariadenie nie je uvedené v zozname mobilných zariadení testovaných spoločnosťou BMW?

  Vzhľadom na veľký počet zariadení na trhu sme nútení vybrať len niektoré. Skôr ako môže byť vybrané mobilné zariadenie pridané do zoznamu, musí podstúpiť rozsiahle skúšky so všetkými prípravami pre mobilný telefón nainštalovanými vo vozidlách BMW. Ak bolo zariadenie úspešne testované, môže byť zaradené do zoznamu mobilných zariadení testovaných spoločnosťou BMW. Spoločnosť BMW spolupracuje so všetkými poprednými výrobcami, čo jej umožňuje pridať najnovšie mobilné zariadenia do zoznamu v čo najkratšom možnom čase.

 • Môžem použiť mobilný telefón, uvedený v zozname na http://www.bmw.com/bluetooth s odlišným softvérovým statusom bez akýchkoľvek problémov?

  BMW odporúča používanie mobilných telefónov, uvedených na http://www.bmw.com/bluetooth, ktoré prešli testom s pozitívnym výsledkom.
  Funkčnosť a kompatibilitu iných softvérových statusov nemôžeme komentovať. Všeobecné skúsenosti však potvrdzujú, že pri použití novšieho softvérového statusu budú charakteristiky kompatibility podobné. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch sa môžu objaviť obmedzenia funkčnosti zapríčinené dátami, uloženými v mobilnom telefóne, a ich veľkosťou.

 • Prečo existujú rozdiely medzi rôznymi mobilnými zariadeniami, pokiaľ ide o ovládanie a ponuku funkcií?

  Výrobcovia telefónov zavádzajú štandard Bluetooth® rôznymi spôsobmi.
  Keďže implementácia štandardu Bluetooth® je v rôznych mobilných zariadeniach výrazne odlišná a môže sa meniť aj počas životného cyklu modelu výrobku, môže dôjsť k obmedzeniu funkcie vo vozidle, za čo však skupina BMW Group nenesie zodpovednosť. Okrem verzie softvéru mobilného zariadenia môžu mať vplyv na kompatibilitu aj tieto faktory:
  – verzia hardvéru mobilného zariadenia,
  – konfigurácia mobilného zariadenia (napr. veľkosť telefónneho zoznamu, úsporný režim),
  – pracovný stav mobilného zariadenia (napr. stav nabitia batérie, doba používania, využívanie),
  – sieť a SIM karta.
  Z tohto dôvodu nie je možné vylúčiť sporadické obmedzenie funkcie, a to ani s mobilnými zariadeniami, ktoré inak fungujú spoľahlivo.

 • Čo sa stane, ak je pre aktivovanú funkciu Bluetooth® vo vozidle zaregistrovaných viac mobilných zariadení?

  Keď zapnete telefonický systém, telefón automaticky vyhľadá mobilné zariadenie, ktoré bolo pripojené ako posledné. Ak sa toto zariadenie nenájde do uplynutia časového limitu, vozidlo bude automaticky hľadať ďalší telefón v zozname registrovaných zariadení. Podľa potreby sa hľadanie zariadení v zozname zopakuje.

 • Na koho sa môžem obrátiť v prípade, ak sa vyskytnú problémy s rozhraním Bluetooth® na mobilnom zariadení?

  Ak hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa mobilného zariadenia, prečítajte si návod na obsluhu mobilného zariadenia. Podporu vám môže poskytnúť aj výrobca telefónu alebo váš mobilný operátor.

 • Ako zistím, ktorý model mobilného telefónu mám?

  Apple:
  Zistite si sériové číslo takto: [Nastavenia][Všeobecné][Info][Sériové číslo].
  Vložte sériové číslo na nasledujúcu webstránku: [http://support.apple.com/specs]

  HTC:
  Zvyčajne je na vonkajšom puzdre, prípadne v nasledujúcich menu:
  Windows Mobile 6.1: [Štart][Nastavenia][Systém][Informácie o zariadení][Identifikovať][Číslo modelu]
  Windows Mobile 6.5: [Nastavenia][Všetky nastavenia][Systém][Informácie o zariadení][Identifikovať]
  Android: [Menu][Nastavenia][Info][Číslo modelu]

  Motorola:
  Informácia je zvyčajne na CE nálepke vnútri v puzdre; prípadne pod batériou.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikácie][Možnosti][O]

  Sony Ericsson:
  Informácia sa vo všeobecnosti nachádza na CE nálepke vnútri v puzdre; prípadne pod batériou.
  Alternatívne aj v menu: [Nastavenia][Všeobecné][Stav telefónu] pod modelom

  LG:
  Informácia sa vo všeobecnosti nachádza na CE nálepke vnútri v puzdre; prípadne pod batériou.

  Samsung:
  Informácia sa krátko zobrazí keď sa mobilný telefón zapína.

  Palm:
  [Info o prístroji] [Meno]

 • Ako zistím softvérový status môjho mobilného telefónu?

  Apple:
  [Nastavenia][Všeobecné][O][Verzia]

  HTC:
  [Štart][Nastavenia][Systém][Informácie o zariadení][ROM verzia]

  Motorola:
  *#9999# alebo [Menu][Nastavenia][Stav telefónu][Ostatné info][S/W verzia]
  Milestone: [Nastavenia][Info o telefóne][Firmware verzia]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Aplikácie][Možnosti][Info]

  Sony Ericsson:
  [Menu][Nastavenia][Update servis][Verzia softvéru]
  Windows (napr. X1): [Štart][Nastavenia][Systém][Informácia o zariadení][ROM verzia ]

  LG
  2945# alebo [Menu][Nastavenia][Nastavenia telefónu][Info o telefóne]

  Samsung
  *#1234# alebo *#9999# alebo *#0000#

  Palm
  [Info o zariadení][Ďalšie info][Softvér]

 • Keď obnovím výrobné nastavenia mobilného zariadenia, zobrazí sa výzva na zadanie kódu zariadenia. Kde sa nachádza tento kód?

  Táto informácia sa nachádza v návode na obsluhu mobilného zariadenia. Poskytne vám ju aj výrobca zariadenia.

 • Hlasitosť hovoru vo vozidle je príliš vysoká alebo nízka. Ako sa nastavuje hlasitosť hovoru?

  Overte si, či na zmenu hlasitosti môžu byť použité ovládače vo vozidle. Ak to nie je možné, hlasitosť nastavte zmenou nastavenia hlasitosti priamo na mobilnom telefóne (to sa nemusí týkať každého mobilného zariadenia).

 • Na čo musím pamätať, keď používam mobilné zariadenie vo vozidle?

  Mobilné zariadenie nevystavujte extrémnym podmienkam (napr. teplote či vlhkosti), pretože by sa tým mohla narušiť jeho funkcia. Vypnite napríklad nabíjačku, ak sa zariadenie príliš zohrieva. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia.

 • Čo je to rozhranie USB audio?

  Rozhranie USB audio slúži na pripojenie zariadení Apple iPhone a iPod, vhodných MP3 prehrávačov a USB kľúčov k vozidlu cez rozhranie USB alebo vhodný adaptér s držiakom (nie Bluetooth ani vstup Aux). Ovládače vo vozidle môžete použiť na ovládanie pripojeného zariadenia a prehrávanie audio stôp, ktoré sú v ňom uložené. Hudbu môžete vyberať buď podľa žánru, interpreta, albumu, skladby alebo zoznamu skladieb. Zobrazené informácie vychádzajú z informácií uložených v MP3 prehrávači (napr. značky ID3).

 • Ktoré zariadenia sú podporované?

  Nasledovné triedy zariadení sú podporované (podrobnosti sa nachádzajú v informáciách o kompatibilite na príslušnej webovej lokalite skupiny BMW Group):
  • Apple iPhone a iPod,
  • MP3 prehrávače a USB kľúče (pamäťové zariadenie USB v súlade so špecifikáciou USB Mass Storage Class),
  • MP3 prehrávače s protokolom MTP (Media Transfer Protocol),
  • hlásenie „Device not supported” (zariadenie nie je podporované) vo vozidle informuje o tom, že používané zariadenie patrí do nepodporovanej triedy zariadení.
  Vzhľadom na veľký počet zariadení dostupných na trhu a ich technické odlišnosti nie je možné zaručiť, že budú pracovať vo vozidle bez problémov, ak nebude vykonaná ich funkčná skúška vo vozidle.

 • Čomu je nutné venovať pozornosť pri používaní zariadenia USB vo vozidle?

  Upozorňujeme, že mobilné zariadenia USB neboli vyvinuté špeciálne na použitie s vaším vozidlom. Pracovné podmienky vo vozidle, ako je teplo, chlad či extrémne vibrácie, preto môžu viesť k poškodeniu zariadenia.

 • Čomu je nutné venovať pozornosť pri používaní USB kľúča?

  V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že vozidlo nerozpozná staré USB kľúče alebo USB kľúče s nízkou rýchlosťou prenosu. To môže viesť k predĺženiu doby čakania.
  Podľa možností nepoužívajte systém súborov CDFS. Odporúča sa používať systém súborov FAT32. Informácie o iných podporovaných formátoch sa nachádzajú v návode na obsluhu vozidla.

 • Čomu by som mal venovať pozornosť pri pripájaní mobilného zariadenia ako zdroja zvuku?

  Niektoré modely mobilných zariadení neumožňujú súčasne ovládať zariadenie cez Bluetooth, t. j. nie je možné zaručiť, že bude možné prijímať alebo odosielať hovory.

 • Je pripojené zariadenie napájané prúdom z vozidla?

  Do pripojeného zariadenia Apple iPhone alebo iPod, MP3 prehrávača či mobilného telefónu je cez rozhranie USB privádzaný elektrický prúd. V závislosti od nainštalovaného systému zábavy môže byť privádzaný prúd až 1 A. Ak bolo mobilné zariadenie pred použitím s rozhraním USB audio úplne vybité, môže trvať niekoľko minút, než bude zariadenie opäť pripravené na prehrávanie hudby. Keď vypnete zapaľovanie vozidla, nabíjanie mobilného zariadenia sa preruší.

 • Čomu je nutné venovať pozornosť pri odpájaní zariadenia USB?

  Zariadenie USB môžete odpojiť od vozidla kedykoľvek bez toho, aby sa pritom stratili údaje.

 • Ako sa nastavuje zobrazenie obrázkov k audio stopám?

  Vo vozidlách s grafickým displejom je možné zobraziť ľubovoľný obrázok uložený v prehrávači.
  V prípade MP3 prehrávačov (veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB v súlade so špecifikáciou USB Mass Storage Class alebo protokolom MTP (Media Transfer Protocol)) musia byť obrázky, ktoré majú byť zobrazené, uložené v jednotlivých hudobných súboroch (v metaúdajoch). Na uloženie obrázkov albumov do hudobného súboru použite špeciálny softvér (napr. Apple iTunes či Windows Media Player).

 • Ako zistím, ktorá verzia softvéru je nainštalovaná v zariadení Apple iPhone alebo iPod?

  Informáciu o verzii softvéru zariadenia Apple iPhone alebo iPod zobrazíte otvorením ponuky Settings > General > About > Version. Viac informácií nájdete na internetových lokalitách spoločnosti Apple. iTunes dokáže automaticky aktualizovať softvér zariadenia iPhone alebo iPod. Aktualizácia by mohla narušiť komunikáciu zariadenia iPhone alebo iPod cez rozhranie USB audio.

 • Ako sa resetuje zariadenie Apple iPhone alebo iPod?

  Postup resetovania zariadenia iPhone alebo iPod nájdete na adrese
  support.apple.com/kb/HT1320

 • Čo je to MP3 prehrávač s podporou protokolu MTP?

  Protokol MTP (Media Transfer Protocol) je ďalšia verzia protokolu Picture Transfer Protocol. Slúži na prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami a počítačmi. MP3 prehrávače s podporou protokolu MTP používajú protokol MTP na prenos a synchronizáciu hudobných súborov. Vybrané MP3 prehrávače s podporou protokolu MTP umožňujú ručne prepínať medzi protokolom MTP a režimom veľkokapacitného zariadenia USB. V každom prípade nahliadnite do návodu na obsluhu zariadenia.

 • Umožňuje vozidlo prehrávať videá?

  V závislosti od výbavy vozidla môžu byť audio a video súbory uložené v zariadení iPhone alebo iPod alebo zariadení USB prehrávané cez rozhranie USB audio.
  Videá uložené v zariadení iPhone alebo iPod môžu byť prehrávané len cez adaptér s držiakom alebo pomocou špeciálneho kábla s adaptérom. Viac informácií o prehrávaní videa zo zariadenia iPhone alebo iPod vo vozidle a o tom, kde si môžete zakúpiť špeciálny predlžovací kábel alebo špeciálny adaptér s držiakom, vám poskytne predajca daného výrobku.
  Z bezpečnostných dôvodov je možné prehrávať videá len vtedy, keď sa vozidlo nepohybuje.

OTÁZKY A POZNÁMKY K OBSLUHE

 • Ako sa registruje mobilné zariadenie v BMW príprave pre mobilný telefón (párovanie)?

  Z bezpečnostných dôvodov sa mobilné zariadenie a príprava pre mobilný telefón musia pred prvým použitím jednorazovo registrovať (spárovať). Poznámky k postupu registrácie nájdete v návode na obsluhu vozidla a takisto v návode na obsluhu mobilného zariadenia.
  Ak už bolo mobilné zariadenie vo vozidle registrované, spojenie bude vytvorené automaticky na začiatku jazdy. Na vytvorenie spojenia je však nutné zapnúť funkciu Bluetooth® v telefóne i vo vozidle.
  Pri registrácii sa zobrazí výzva na zadanie párovacieho kódu. Zvoľte si ľubovoľné heslo. Z bezpečnostných dôvodov sa však odporúča, aby heslo obsahovalo aspoň štyri číslice a nedalo sa ľahko uhádnuť (napr. „0000“ alebo „1234“).

 • Je možné pripojiť cez Bluetooth® súčasne viac ako jedno zariadenie?

  Súčasne môžu byť registrované až štyri mobilné zariadenia. Jedno z týchto mobilných zariadení môže byť kedykoľvek aktívne (t. j. pripojené).
  Ak vaše vozidlo BMW podporuje prehrávanie hudby cez Bluetooth®, môže byť k nemu súčasne pripojené aj ďalšie zariadenie (mobilné zariadenie alebo prehrávač hudby s funkciou Bluetooth®).

 • Je možné vybrať počas telefonického rozhovoru kľúč zo zapaľovania?

  Počas telefonického rozhovoru sa kľúč môže vybrať zo zapaľovania bez toho, aby sa tým ukončil hovor. Telefonický systém ostane zapnutý, až kým vy, alebo osoba, s ktorou hovoríte, hovor neukončí. V závislosti od výbavy vozidla a stavu nabitia batérie sa však telefonický systém môže vypnúť aj skôr. Po vypnutí budete môcť pokračovať v hovore na mobilnom telefóne.

 • Urobil(-a) som zmeny v zozname kontaktov, záznamoch kalendára, záznamoch úloh alebo poznámkach na mobilnom zariadení. Kedy sa vykonané zmeny zobrazia vo vozidle?

  Na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX si overte, či je daná funkcia podporovaná mobilným zariadením a výbavou vozidla.
  Všeobecne platí, že aktualizovanie údajov sa spustí vtedy, keď sa zapne zapaľovanie. Skontrolujte si aj informácie na displeji mobilného zariadenia: môže byť vyžadované potvrdenie prenosu údajov.

 • Ako sa mení poradie zobrazenia záznamov v telefónnom zozname (napr. zoradenie podľa priezviska)?

  Poradie zobrazenia záznamov telefónneho zoznamu závisí od konkrétneho mobilného zariadenia i výbavy vozidla. Určité mobilné zariadenia nerozlišujú medzi menom a priezviskom: Obe mená sú zapísané v jednom textovom poli. Na mnohých mobilných zariadeniach čiarka alebo bodkočiarka určuje, ktorá časť je považovaná za meno a ktorá za priezvisko. To platí najmä o záznamoch na SIM karte.
  Určité mobilné zariadenia umožňujú nastaviť poradie zobrazenia. Toto nastavenie však nemusí byť nevyhnutne zohľadnené pri prenose telefónneho zoznamu cez pripojenie Bluetooth®. V najnovších vozidlách s potrebnou výbavou sa poradie zobrazenia nastavuje na ovládacom displeji.
  Viac informácií nájdete v návode na obsluhu vozidla a na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Prečo sa mi nedarí použiť funkciu „Conference Call“ (konferenčný hovor) vo vozidle?

  Táto funkcia musí byť podporovaná výbavou vozidla, mobilným zariadením i zo strany mobilného operátora. Môže byť však nutné, aby mobilný operátor túto službu aktivoval na SIM karte.
  Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia, v návode na obsluhu vozidla a na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Poznámka: Ak funkcia „Call waiting“ (čakajúci hovor) nie je zapnutá, nie je možné vytvoriť konferenčný hovor s prichádzajúcim hovorom.

 • Prečo sa pri prichádzajúcom hovore nezobrazuje číslo volajúceho?

  V bežných prípadoch to je preto, lebo volajúci zapol funkciu Withhold number (skryť číslo) na svojom mobilnom zariadení.

 • Prečo sa osobe, ktorej volám, nezobrazuje moje číslo.

  Skontrolujte nastavenia mobilného zariadenia, či v ňom nie je zapnutá funkcia „Withhold number“ (skryť číslo).
  Ak funkcia nie je zapnutá, problém môže byť spojený s tým, že váš mobilný operátor aktivuje túto funkciu automaticky (CLIR = skryť číslo volajúceho). Ak si želáte funkciu CLIR vypnúť, obráťte sa na svojho mobilného operátora.

 • Prečo sa stretnutia, zoznamy úloh a poznámky nezobrazujú v ponuke Office (kancelária) vo vozidle?

  Stretnutia, ktoré sú staršie ako 20 dní, alebo ktoré sú viac ako 50 dní v budúcnosti, nebudú prenesené. Hotové úlohy alebo úlohy, ktoré sú viac než 90 dní v budúcnosti, nebudú prenesené. V závislosti od počtu stretnutí uložených v mobilnom zariadení sa niektoré stretnutia vo vozidle nezobrazia.
  Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia, v návode na obsluhu vozidla a na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Sú zoznamy hovorov vo vozidle a v mobilnom zariadení totožné?

  Prenos zoznamu hovorov závisí od použitého mobilného zariadenia a vozidla. Na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX si overte, či vaše mobilné zariadenie podporuje export zoznamu hovorov, a či je vaše vozidlo vybavené touto funkciou.
  Keď používate mobilné zariadenia, ktoré nepodporujú zoznamy hovorov, v zoznamoch hovorov vo vozidle budú uvedené len tie hovory, ktoré boli vytvorené pomocou pripojenia Bluetooth® vo vozidle.

 • Prečo sa niektoré SMS správy uložené v mobilnom zariadení nezobrazujú vo vozidle?

  Prenos SMS správ závisí od použitého mobilného zariadenia a od vozidla. Postupujte podľa pokynov na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Ako sa používa funkcia na reprodukciu zvuku cez Bluetooth® vo vozidle?

  Uistite sa, že funkcia Audio (Bluetooth) je zapnutá na ovládacom displeji a podľa informácií na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX skontrolujte, či mobilné zariadenie podporuje reprodukciu zvuku cez Bluetooth.
  Na niektorých mobilných zariadeniach je nutné otvoriť program na prehrávanie hudobných súborov na mobilnom zariadení, a potom vybrať skladbu pomocou zariadenia.

 • Ako sa zapína pokračovanie reprodukcie zvuku cez Bluetooth® po skončení hovoru alebo prijatí dopravnej správy?

  Vypnutie reprodukcie zvuku sa obyčajne zruší automaticky. Ak sa nezruší, reprodukciu zvuku znova spustíte stlačením tlačidla ovládania hlasitosti.

 • Môže byť funkcia na reprodukciu zvuku na mobilnom zariadení cez Bluetooth® používaná, keď je mobilné zariadenie pripojené k vozidlu cez USB adaptér s držiakom alebo USB kábel?

  Nie každé mobilné zariadenie umožňuje používať túto funkciu ideálnym spôsobom. Ak sa vyskytnú problémy s reprodukciou zvuku, vypnite funkciu Audio (Bluetooth) na ovládacom displeji.

 • Prečo sa fotografia kontaktu, ktorá je uložená v telefónnom zozname, v prípade niektorých kontaktov nezobrazuje na ovládacom displeji?

  Na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX si overte, či sú fotografie kontaktov podporované mobilným zariadením a výbavou vozidla. Počet fotografií kontaktov v systéme je obmedzený.

 • Ako sa aktualizuje softvér vozidla?

  Viac informácií o tejto téme nájdete na adrese XXXwww.bmw.com/updateXXX.

 • Ako sa používa doplnková výbava Internet s mobilným zariadení?

  Táto funkcia si vyžaduje objednanie doplnkovej výbavy s kódom SA 614 spolu s SA 644 alebo SA 6NK vo vozidlách, ktoré boli vyrobené od začiatku septembra 2010 (funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách).
  Pred prvým použitím internetu vo vozidle sa postarajte o to, aby bol systém aktualizovaný. Aktualizácia sa vykonáva v ponuke BMW Services > Service status > Update BMW Services na ovládacom displeji.
  Postarajte sa aj o to, aby bolo mobilné zariadenie správne nastavené. Viac informácií nájdete ďalej v tejto časti s najčastejšími otázkami.

 • Ako sa nastavuje mobilné zariadenie na používanie s internetom alebo službou BMW TeleServices?

  V návode na obsluhu mobilného zariadenia vyhľadajte pokyny na konfiguráciu názvu prístupového bodu (Access Point Name alebo APN). Táto funkcia môže mať aj názov „Internet Settings“ (nastavenia internetu), „Modem Settings“ (nastavenia modemu) alebo „Tethering Settings“ (nastavenia zdieľania pripojenia). Potrebné nastavenia vám pomôže vykonať mobilný operátor.
  Väčšina mobilných zariadení Sony Ericsson rozpozná len prvý záznam v zozname APN. Preto vám odporúčame, aby ste odstránili všetky ďalšie konfigurácie APN.

 • Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa mobilné zariadenie automaticky pokúša vytočiť telefónne číslo.

  V súvislosti so službou BMW TeleServices (kód príplatkovej výbavy SA 6AA) je hovor na linku BMW Teleservis vytočený automaticky, keď je vyžadovaný servis. Vytáčanie môže byť spojené s niekoľkými pokusmi o nadviazanie dátového spojenia cez mobilné zariadenie s cieľom prenosu údajov vozidla.

 • Prečo sú niektoré záznamy zobrazené vo vozidle dvakrát?

  Ak mobilné zariadenie podporuje prenos záznamov uložených na SIM karte, tie sa takisto zobrazia vo vozidle.

 • Prečo sa stáva, že keď vytočím hovor, tak sa na displeji zobrazí iné meno než to, ktoré som vytáčal(-a)?

  To sa občas stáva, keď je rovnaké číslo použité pre niekoľko rôznych záznamov v telefónnom zozname. Pri vytvorení hovoru sa zobrazí len jedno z mien pridelených danému číslu.

 • Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa používania názvov súborov a názvov pre zariadenie?

  Názvy súborov by mali byť krátke, aby zobrazená dĺžka (vrátane ciest k adresárom) neprekračovala 255 znakov. Ak dôjde k prekročeniu tejto dĺžky, alebo ak sa na jednom pamäťovom médiu nachádza niekoľko súborov s rovnakým názvom, budú označené číslami a názvy budú skrátené. Pri pomenovaní zariadenia nepoužívajte žiadne špeciálne znaky ani symboly.

 • Prečo to niekedy chíľku trvá, než sa mi podarí získať prístup ku skladbám cez funkciu na hľadanie hudby?

  Keď sa MP3 prehrávač alebo USB kľúč pripojí prvýkrát, prístup k hudobným súborom je spočiatku umožnený len cez štruktúru adresárov zariadenia. Pohodlnejší spôsob vyhľadávania na základe žánru, interpreta, albumu alebo skladby nie je umožnený, kým sa neprenesú všetky informácie o súboroch. Čas reakcie MP3 prehrávača alebo USB kľúča, ako je napr. dĺžka synchronizácie či pracovná rýchlosť, závisia od kapacity pamäte a technológie použitej v zariadení, a tiež od počtu a typu uložených zvukových stôp. S MP3 prehrávačom s kapacitou pamäte 8 GB táto synchronizácia trvá približne 10 minút. Môže to trvať dlhšie v závislosti od použitého zariadenia. Počas synchronizácie môžete zvukové stopy vybrať podľa adresárov a názvov súborov.

 • Existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa zoznamov skladieb?

  Zoznamy skladieb vo formáte M3U sú podporované všetkými rozhraniami BMW USB audio. Iné formáty sú tiež podporované v závislosti od druhu rozhrania USB audio. Viac informácií o tejto problematike nájdete v návode na obsluhu.

 • Prečo vozidlo niekedy najskôr nastaví rozhranie USB audio, hoci ako posledný zdroj zvuku bolo nastavené externé zariadenie?

  V závislosti od veľkosti údajov, kapacity a rýchlosti prístupu môžu niektoré USB zariadenia potrebovať viac času, kým sú rozpoznané rozhraním USB audio. Príčinou je napr. to, že niektoré zariadenia musia byť aktívne vybrané v časti Entertainment (zábava) a prehrávanie hudby sa nespustí automaticky ani v prípade, ak bolo rozhranie USB audio nastavené ako posledný aktívny zdroj zvuku, keď používateľ opustil vozidlo.

 • Prečo nie je iPhone alebo iPod rozpoznaný rozhraním USB audio?

  V jednotlivých prípadoch môžu nastať problémy s rozpoznaním zariadenia Apple iPhone alebo iPod. V týchto situáciách postupujte takto:
  • Odpojte Apple iPhone alebo iPod, a potom ho znova pripojte.
  • Skontrolujte, či je Apple iPhone alebo iPod pripojený k rozhraniu USB audio pomocou správneho kábla s adaptérom.
  • Skontrolujte kábel, či nie je poškodený. Kábel nestáčajte.
  • Ak je vozidlo vybavené Rozšírenými možnosťami pripojenia pre prehrávač hudby v mobilnom telefóne (USB adaptér s držiakom), pred ovládaním zariadenia iPhone alebo iPod cez rozhranie USB môže byť nutné USB adaptér s držiakom vybrať zo základne. To platí aj pre adaptér s držiakom bez telefónu.
  • Skontrolujte stav nabitia zariadenia Apple iPhone alebo iPod.
  • Ak sa podľa vyššie uvedeného postupu problém nepodarí odstrániť, resetujte Apple iPhone alebo iPod.

 • Prečo nie je MP3 prehrávač alebo mobilný telefón rozpoznaný rozhraním USB audio?

  V zriedkavých prípadoch môžu nastať problémy s rozpoznaním mobilného zariadenia.
  Napr. keď sa vozidlo vypne a znova zapne a mobilné zariadenie ostane pripojené cez USB kábel, spojenie cez USB príležitostne nie je znova nadviazané. V tom prípade sa pripojenie cez USB musí zrušiť, a potom opäť vytvoriť.

VÝROBOK

 • Môže byť profil Bluetooth® SAP (profil pre prístup k SIM karte) používaný vo vozidle BMW?

  Výbava s kódom príplatkovej výbavy SA 6NB alebo adaptér s držiakom SAP môže byť ovládaný cez SIM kartu operátora siete GSM alebo cez mobilný telefón, ktorý podporuje profil Bluetooth SAP.

 • Prečo je potrebná dodatočná výbava Rozšírené možnosti pripojenia pre prehrávač hudby v mobilnom telefóne (SA 6NF)?

  Okrem existujúcej výbavy pre telefón (príplatková výbava SA 633 alebo SA 644) a rozhrania USB audio (príplatková výbava SA 6FL) sa v mobilnom telefóne nachádzajú rozšírené možnosti pripojenia pre prehrávač hudby (príplatková výbava SA 6NF). Spolu s vhodným USB adaptérom s držiakom táto výbava môže byť použitá aj na získanie prístupu k hudobným dátam uloženým v takmer akomkoľvek rade vybraných mobilných zariadení.
  Ak je vozidlo vybavené vhodným USB adaptérom s držiakom pre vaše mobilné zariadenie, spĺňate všetky podmienky na používanie mobilného zariadenia s funkciami handsfree a funkciami na reprodukciu zvuku súčasne.

 • Je na ovládanie mobilného zariadenia vo vozidle potrebný adaptér s držiakom?

  Na optimálny spôsob obsluhy mobilného zariadenia vo vozidle spoločnosť BMW Group odporúča používať adaptér s držiakom, s ktorým je mobilné zariadenie bezpečne zaistené, nabíjané a pripojené k vonkajšej anténe. Informácie o súčasnej ponuke adaptérov s držiakom nájdete na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Aká ďalšia výbava je potrebná v súvislosti s rozhraním USB audio?

  Reprodukcia zvuku zo zariadení USB je podporovaná so špeciálnou doplnkovou výbavou SA6NL, SA6NK, SA6NH alebo SA6FL. Na vybraných trhoch môže ísť o štandardnú výbavu.
  Vo vozidlách s rozhraním USB audio v štandardnej výbave nie sú čísla SA viac uvádzané oddelene.

 • Môže alebo musí byť spojovací kábel použitý vo vozidle?

  Rozšírenia môžu byť použité na pripojenie zariadení, rovnako ako aj káble s adaptérom z USB mini alebo micro na USB. Použitie ohybného kábla s adaptérom je vlastne odporúčané v záujme ochrany rozhrania USB a MP3 prehrávača pred mechanickým poškodením. Kábel by nemal byť dlhší ako jeden meter.

VÝROBOK

 • Prečo nie je možné registrovať mobilné zariadenia napriek tomu, že bol zadaný párovací kód?

  V prvom rade skontrolujte, či sa mobilné zariadenie nachádza v zozname mobilných zariadení testovaných spoločnosťou BMW (XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX).
  Párovací kód zadaný vo vozidle musí byť totožný s kódom, ktorý bol zadaný v mobilnom zariadení. Registrácia musí navyše prebehnúť do 30 sekúnd. Na starších modeloch musí byť párovací kód zadaný do siedmich sekúnd. Pred opakovaním registrácie môže byť nutné odstrániť existujúce záznamy v zozname zariadení. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia.

 • Prečo sa mobilné zariadenie nedokáže automaticky znova pripojiť? Prečo už viac nie sú dostupné funkcie, ktoré predtým fungovali bez problémov?

  Funkcia Bluetooth® musí byť zapnutá v mobilnom zariadení i vo vozidle. Ak sa pripojenie nevytvorí automaticky, skontrolujte aj informácie na displeji mobilného zariadenia.
  Určité mobilné zariadenia si vyžadujú potvrdenie pre aktuálne pripojenie a pre následné pripojenia. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia.
  Ak sa mobilnému zariadeniu nepodarí automaticky pripojiť ani na niekoľko pokusov, problém môžete odstrániť tak, že sa mobilný telefón úplne vypne, a potom opäť zapne krátkym vybratím batérie, alebo obnovením pôvodných nastavení mobilného telefónu. Pred obnovením nastavení mobilného telefónu sa dôrazne odporúča zálohovať údaje.
  Viac informácií nájdete v návode na obsluhu mobilného zariadenia.
  Zároveň skontrolujte aj to, či sa informácia o registrácii stále nachádza vo vozidle i v mobilnom zariadení. Ak táto podmienka nie je splnená, odstráňte ostatné záznamy a registráciu zopakujte.
  Ak nie je možné vytvoriť trvalé alebo stabilné pripojenie (napr. z dôvodu opakujúceho sa prerušenie pripojenia Bluetooth), príčinou je často chyba hardvéru mobilného zariadenia alebo údajov uložených v mobilnom zariadení (napr. záznamy v telefónnom zozname, SMS správy, zoznamy hovorov). V takých prípadoch sa odporúča obnoviť pôvodné nastavenia mobilného zariadenia (podľa potreby si vopred zálohuje údaje).

 • Meno osoby, s ktorou hovorím, sa nezobrazuje, hoci je daná osoba uložená v mobilnom zariadení.

  Ak bol hovor vytočený z mobilného zariadenia v čase, keď bolo pripojenie Bluetooth vytvorené, nie je možné zaručiť, že sa číslo alebo meno druhej strany objaví na ovládacom displeji. Skontrolujte, či je telefónny zoznam mobilného zariadenia zobrazený na ovládacom displeji, a či bol kontakt prenesený správne a celý.

 • Prečo je informácia o sile signálu nesprávna?

  Táto funkcia nie je podporovaná všetkými mobilnými zariadeniami. Niektoré mobilné zariadenia prenášajú informáciu o aktuálnej sile signálu so značným oneskorením. Viac informácií nájdete na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Niektoré záznamy kontaktov sa nezobrazujú na ovládacom displeji alebo sa nezobrazujú niektoré údaje kontaktov z mobilného zariadenia. Prenos záznamov kontaktov je závislý od použitého mobilného zariadenia a od vozidla. Počet záznamov kontaktov v systéme je obmedzený. Viac informácií nájdete na stránke XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Prečo sa telefónny zoznam z mobilného zariadenia BlackBerry nezobrazuje vo vozidle?

  V mnohých prípadoch mobilné zariadenie BlackBerry pracuje v režime Enterprise (firemný). V tom prípade správca IT určuje nastavenia a politiku zabezpečenia.
  Vo väčšine prípadov je problém možné odstrániť prispôsobením nastavení zabezpečenia. Skontrolujte, či je pre nasledovnú možnosť nastavená hodnota No (nie):
  Options > Security Options > General Settings > Insert Address Book > No.
  Ak sa vám nepodarí zmeniť toto nastavenie, alebo ak zmena neprinesie žiadaný efekt, obráťte sa na správcu IT.

 • V priečinku Office sa nenachádzajú položky ponuky pre News (novinky), Calendar (kalendár), Tasks (úlohy) a Notes (poznámky).

  V prvom rade si otvorte stránku XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX a overte, či vaše mobilné zariadenie umožňuje používať žiadané funkcie s vozidlom. Ďalej zabezpečte, aby sa sťahovanie e-mailov, SMS správ a tiež kalendára, úloh a poznámok nezačalo skôr ako sťahovanie telefónneho zoznamu. To môže trvať niekoľko minút v závislosti od rozsahu a údajov telefónneho zoznamu. Sťahovanie sa preruší, keď vytočíte alebo prijmete telefónny hovor.

 • Po vytvorení pripojenia Bluetooth z mobilného zariadenia opakovane počuť zvukové oznámenia. Niektoré z týchto zvukových oznámení sú prehrávané cez reproduktory vozidla.

  Pri otváraní záznamov kalendára, úloh a poznámok určité mobilné zariadenia generujú zvukové oznámenia. V závislosti od použitého mobilného zariadenia sa tieto zvukové oznámenia môžu vypnúť (napr. v nastaveniach profilu). Hlásenia o stave a chybe, ktoré sa zobrazujú na mobilnom zariadení, môžete ignorovať.

 • Prečo je oznámenie <Content Protection> (ochrana obsahu) zobrazované namiesto obsahu správy (v e-mailoch a SMS správach)?

  V tomto prípade šifrovanie údajov (Content Protection) znemožňuje prenášať údaje zo zamknutého zariadenia BlackBerry do vozidla. Ak sa zariadenie BlackBerry odomkne zadaním hesla, správy sa prenesú správne.
  Ak si želáte tento problém odstrániť natrvalo, nastavte možnosti zabezpečenia na mobilnom zariadení v ponuke: Menu > Options > Security Options > Encryption: Disabled. Ak sa vám nedarí zmeniť tieto nastavenia, obráťte sa na správcu servera BlackBerry Enterprise Server na IT oddelení vašej spoločnosti.

 • Prečo nie je možné prehrávať zakúpené skladby?

  Zakúpené skladby sú často chránené ochranou proti kopírovaniu (DRM: Digital Rights Management). Skladby s ochranou proti kopírovaniu nemôžu byť prehrávané a budú preskočené. Prehraná bude ďalšia skladba v zozname, ktorá nie je chránená ochranou. Rovnaké pravidlo platí aj pre poškodené a chybné skladby.

 • Prečo je pri prehrávaní skladieb počuť rušivý zvuk?

  Skontrolujte MP3 súbory a znova ich prekonvertujte, prípadne použite iný softvér na konvertovanie. Ak ste mobilné zariadenie pripojili k zásuvke Aux-In, nastavte hlasitosť výstupu na zariadení na maximum, a potom nastavte hlasitosť systému zábavy vozidla.

 • Prečo nie je počuť žiaden zvuk pri prehrávaní hudby zo zariadenia iPhone alebo iPod cez adaptér s držiakom?

  Skontrolujte, či je pripojený adaptér s držiakom pre video. Podľa potreby odpojte všetky káble od analógovej zásuvky AUX.

 • Prečo sa v adresári zobrazujú len niektoré skladby?

  Ak sa v adresári zobrazujú len niektoré skladby, skontrolujte informácie značky ID3 pre dané skladby. Ak táto informácia nie je zadaná správne, skladby nie je možné správne zoradiť.

 • Doma som skladbu zmenil(-a). Prečo sa nezobrazuje vo vozidle?

  Ak zmeníte značky ID3 súborov na pamäťovom médiu, v určitých situáciách rozhranie USB audio zmenu nerozpozná. V tom prípade zariadenie odpojte od rozhrania USB audio a odstráňte súbor na zariadení, alebo doň súbor pridajte. Informácia o skladbe bude znova načítaná, keď sa zariadenie opäť pripojí k rozhraniu USB audio.

 • V určitých prípadoch hrá pri naštartovaní vozidla rádio, hoci ako posledný zdroj zvuku bolo nastavené rozhranie USB audio.

  Po naštartovaní vozidla sa vykoná pokus o prehratie posledného zdroja zvuku. V prípade rozhrania USB audio na to má vplyv pripojený MP3 prehrávač. Po naštartovaní vozidla môže byť čas potrebný na rozpoznanie MP3 prehrávača rôzny. Tento čas závisí od faktorov ako veľkosť údajov, kapacita a prístupová rýchlosť MP3 prehrávača. V určitých prípadoch nie je možné nadviazať komunikáciu s MP3 prehrávačom dostatočne rýchlo a vozidlo preto najskôr prepne na rádio.

 • Prečo to niekedy trvá dlhšie, než rozhranie USB audio zareaguje na nastavené náhodné prehrávanie?

  Náhodné prehrávanie vykonáva Apple iPhone, iPod alebo rozhranie USB audio. Čas potrebný na použitie nastavenia náhodného prehrávania závisí od veľkosti zoznamov. K oneskoreniu môže dochádzať najmä s dlhými zoznamami.

 • Prečo sa stále zobrazujú číslice namiesto napr. názvov skladieb či albumov v zoznamoch?

  Zobrazené číslice sú zástupné symboly pre skladby v zozname a zobrazujú sa vždy, keď informácie z MP3 prehrávača nie je možné načítať dostatočne rýchlo. Záznamy v zozname budú zobrazené hneď, ako sa podarí tieto informácie načítať.

 • Prečo sa niekedy zobrazuje hlásenie „Data is being read...“ (prebieha načítanie údajov...) a vyžiadané zoznamy sa zobrazia až neskôr?

  Toto hlásenie sa zobrazí, keď listujete zoznamom príliš rýchlo, alebo pri listovaní priečinkami s veľkým počtom záznamov.

 • Prečo sa metaúdaje audio súborov nezobrazujú správne?

  Špeciálne znaky, prehlásky a znaky iných jazykov v značkách ID3 audio súborov môžu spôsobovať, že sa uložené metaúdaje nezobrazia správne. Podľa potreby odstráňte tieto znaky v metaúdajoch daných súborov, alebo použite iný program na uloženie metaúdajov.

 • Prečo sú zvukové stopy prehrávané rôznou hlasitosťou?

  Príčinou prehrávania súborov MP3 rôznou hlasitosťou aj napriek tomu, že hlasitosť prehrávania vo vozidle nebola zmenená, môžu byť samotné súbory MP3. Skontrolujte nastavenie hlasitosti pri konvertovaní zvukových záznamov do súborov MP3 a podľa potreby zvukové stopy znova prekonvertujte do súborov MP3. Prípadne môžete použiť program na normalizovanie hlasitosti celej hudobnej kolekcie.

 • Prečo sa filter hudby na zariadení Apple neuloží?

  V prípade starších verzií softvéru sa filter hudby vo vozidle niekedy neuloží. V tom prípade aktualizujte verziu softvéru v zariadení Apple. Na zobrazenie informácie o verzii softvéru nainštalovaného v zariadení Apple použite položku ponuky: Settings > General > About > Version.

 • Prečo sa pri prehrávaní videa zo zariadenia iPhone alebo iPod zobrazuje čierny obrázok?

  V zriedkavých prípadoch sa môže zobrazovať čierny obrázok, keď sú na pozadí zariadenia Apple otvorené aplikácie. V tom prípade zatvorte všetky nepotrebné aplikácie cez správcu úloh na zariadení.

 • Prečo videá zo zariadenia iPhone alebo iPod nie sú prehrávané v strede obrazovky?

  Ak video nie je prehrávané v strede obrazovky, žiadaný videoklip znova vyberte na zariadení iPhone alebo iPod. Najlepšiu kvalitu prehrávania videa dosiahnete, ak v konfigurácii zariadenia iPhone alebo iPod nastavíte možnosť NTSC a Widescreen = on (širokouhlý formát = zap.).