SÚSTREĎTE SA IBA NA RADOSŤ Z JAZDY.

Servis BMW.

Kvalita, efektivita a inovácie: tri piliere odbornosti pri údržbe a opravách vozidiel, ktoré poskytuje servis BMW dnes aj zajtra. Skôr než nový model BMW vstúpi do procesu výroby, naši konštruktéri vyvinú inovatívne servisné prvky a koncepcie. Sme odhodlaní poskytnúť vám prvotriedny servis, ktorý zabezpečí vášmu vozidlu bezkonkurenčne najlepšiu starostlivosť a nekompromisný zážitok z jazdy.

Read more

AUTOMOBILOVÁ TECHNOLÓGIA OD BMW.

Premyslený prístup k servisu: v pohodlí vášho vozidla si kedykoľvek môžete zobraziť jeho aktuálny servisný stav – tieto informácie vychádzajú z toho, aký zásah na vozidle je skutočne potrebný. Prepojenie a komunikácia medzi palubnými systémami, servisným partnerom BMW a centrálou BMW cielene optimalizuje celý proces poskytovania servisu. Vďaka tomu si ľahko vopred naplánujete servisnú prehliadku a vyhnete sa zbytočným nákladom za práce, ktoré nie sú nevyhnutné.

SERVISNÍ PARTNERI BMW.

Vždy k vašim službám: vďaka našej globálnej sieti autorizovaných partnerov nemáte servisné stredisko BMW nikdy ďaleko. Kdekoľvek sa práve nachádzate, prepojenie s centrálou BMW a prístup k najnovším poznatkom je zárukou optimálneho servisu za každých okolností.
Váš miestny servisný partner BMW sa príkladne postará o vaše vozidlo – môžete sa spoľahnúť, že je naozaj v dobrých rukách: vysoko kvalifikovaní odborníci poskytnú vášmu vozidlu nielen dokonalú údržbu a opravu, ale aj poradenstvo s podporou špičkovej počítačovej diagnostiky.

PALUBNÁ DIAGNOSTIKA.

Najmodernejšie servisné technológie: zabudovaná palubná diagnostika identifikuje a vopred upozorní na potenciálne poruchy v elektrických a elektronických systémoch vozidla. Na základe tejto diagnostiky počítačový systém rýchlo a presne vyhľadá riešenie na odstránenie vzniknutého problému. Okrem toho prebieha interaktívna, obojsmerná komunikácia medzi servisným partnerom BMW a špecialistami v centrále BMW, ktorá je zárukou trvalo vysokej úrovne kvality poskytovaného servisu.

VŽDY O KROK VPRED S KONCEPCIOU CONDITION BASED SERVICE (CBS, SERVIS ZALOŽENÝ NA AKTUÁLNOM STAVE).

V roku 1982 sa spoločnosť BMW stala prvým výrobcom automobilov, ktorý zrušil systém pravidelných servisných intervalov a prijal filozofiu vykonávania servisu na základe skutočných požiadaviek. V závislosti od modelu sa stav dielov podliehajúcich opotrebovaniu a hladina prevádzkových kvapalín vyhodnocuje buď pomocou rôznych senzorov a algoritmov, alebo na základe parametrov, ako je napríklad počet najazdených kilometrov alebo štýl jazdy vodiča.
Po naštartovaní motora sa na displeji zobrazí stav vozidla a termín najbližšej servisnej prehliadky – s výhodou navyše: systém vás vyzve, aby ste navštívili servis len vtedy, keď je to naozaj potrebné.

ČÍTAČKA KĽÚČA KEYREADER.

Inovatívne, rýchle a spoľahlivé riešenie: modely BMW vyrobené po roku 2000 majú všetky dôležité údaje o vozidle, ako napríklad identifikačné číslo vozidla (VIN), počet najazdených kilometrov alebo bezodkladné servisné zásahy, uložené v kľúči od vozidla. Váš servisný partner BMW môže načítať tieto informácie pomocou čítačky kľúča KeyReader pri prijímaní vozidla do servisu. Vďaka tomu predídete poskytnutiu nejednoznačných informácií alebo prípadnému nedorozumeniu a budete mať viac času, aby ste so servisným poradcom BMW mohli prediskutovať špecifické otázky.