Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_94Ah_2016_layer

BMW i3 (+ Range Extender)

Trieda energetickej efektivity vozidla vychádza z jeho nameraných emisií CO₂, so zohľadnením hmotnosti vozidla. Emisie CO₂, vznikajúce pri výrobe a dodávke paliva alebo iných zdrojov energie, nie sú pri stanovení emisií CO₂ zohľadnené, v súlade s direktívou 1999/94/EC.

Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO₂ pre nové osobné automobily získate zo smernice "'New Passenger Vehicle Fuel and Energy Consumption and CO₂ Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach alebo na http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.