Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Personal_copilot

Spotreba paliva, energie a emisie CO2 pre BMW i3 (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotreba energie v kWh/100 km: 15,2–16,3
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 285–310
Bežný elektrický dojazd v km: do 260

Spotreba paliva, energie a emisie CO2 pre BMW i3s (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotreba energie v kWh/100 km: 16,1–17,2
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 270–285
Bežný elektrický dojazd v km: do 260

Tu uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené na základe smernice EC 715/2007, vo verzii platnej k termínu schválenia vozidla. Hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so štandardnou výbavou vo verzii, vyrobenej pre trh v Nemecku. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rozličné rozmery diskov kolies a pneumatík.

Hodnoty vozidiel označených indexom (2) sú predbežné.

Hodnoty efektivity CO2 boli stanovené podľa smernice EC 1999/94 a podľa smernice Pkw-EnVKV a vychádzajú z hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, stanovených podľa testovacieho cyklu NEDC.

Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice „New Passenger Vehicle Fuel and Energy Consumption and CO2 Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese "DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland alebo na adrese http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.