Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G82_Technical Data

BMW M4 Competition Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): -
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 227–234

BMW M4 Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): -
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 235–241

BMW M440i xDrive Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,5–8,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 170–186

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2.

ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.