Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_at_a_glance

Spotreba a emisie CO2 pre BMW i3 (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 13,1
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 359
Bežný elektrický dojazd v km: do 260

Spotreba a emisie CO2 pre BMW i3 so zariadením Range Extender* (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0,6
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 13
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 11,5
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 235
Bežný celkový dojazd v km: do 380

Spotreba a emisie CO2 pre BMW i3s (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 14,0–14,6
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 330–345
Bežný elektrický dojazd v km: do 260

Spotreba a emisie CO2 pre BMW i3s so zariadením Range Extender* (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 0,7
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 14
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 12,5
Elektrický dojazd v km (kombinovaný): 220
Bežný celkový dojazd v km: do 380

* Údaje na základe testovacieho cyklu NEDC.

Dojazd závisí od množstva faktorov. Predovšetkým sú to osobný jazdný štýl vodiča, zvolená trasa, počasie, využitie kúrenia/klimatizácie a predklimatizácie.

Tu uvedené hodnoty spotreby paliva, elektrickej energie a emisií CO2 boli stanovené na základe smernice EC 715/2007, vo verzii platnej k termínu schválenia vozidla. Hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so štandardnou výbavou vo verzii, vyrobenej pre trh v Nemecku. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje doplnkovú výbavu a rozličné rozmery diskov kolies a pneumatík.

Hodnoty vozidiel označené indexom (2) sú predbežné.

Hodnoty vozidiel už vychádzajú z novej smernice WLTP, sú však prevedené späť do hodnôt ekvivalentných pre normu NEDC, aby bolo možné porovnanie medzi vozidlami. [S ohľadom na tieto vozidlá, pre dane z vozidiel alebo iné poplatky, súvisiace (okrem iného aj) s emisiami CO2, sa hodnoty CO2 môžu od tu uvedených líšiť, v závislosti od zákonov na jednotlivých národných trhoch.]

Hodnoty efektivity CO2 boli stanovené podľa smernice EC 1999/94 a podľa smernice Pkw-EnVKV a vychádzajú z hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, stanovených podľa testovacieho cyklu NEDC.

Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice „New Passenger Vehicle Fuel and Energy Consumption and CO2 Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese "DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland alebo na adrese http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.