Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G15_Images

BMW 840d xDrive (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 6,9–7,2
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 181–189

BMW M850i xDrive (2):
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 10,5–10,8
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 238–245

Hodnoty vozidiel označených indexom (2) sú predbežné

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.