Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

sk_edrive_wltp

Hodnoty pre BMW 225xe iPerformance Active Tourer:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,3–2,7
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 52–61
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 13,4–14,2

Hodnoty pre BMW 330e iPerformance Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 1,9 až 2,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 44 až 49
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 11,0 až 11,9

Hodnoty pre BMW 530e iPerformance Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 1,9–2,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 44–49
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 13,1–14,1

Hodnoty pre BMW 740e iPerformance:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,0 až 2,2
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 45 až 50
Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km (kombinovaná): 12,5 až 13,1

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.