Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G21_tech

* K dispozícii od 07/2020. Údaje sú predbežné.

BMW 330i Touring:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 6,8–7,7
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 155–176

BMW 320i Touring:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 6,6–7,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 151–161

BMW 320d Touring:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 5,1–5,9
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 133–153

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.