Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F40_inspire

BMW M8 Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 11,1–11,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 252–253

BMW M8 Competition Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 11,1–11,1
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 252–253

BMW M850i xDrive:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 11,4–11,5
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 259–262

Fotografie zobrazujú výbavu dodávanú na želanie, zobrazenia a vzhľad závisia od možností prvkov výbavy.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.