Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F97_tech

BMW X3 M:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 11,4–11,6
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 259–265

BMW X3 M Competition*:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): x,x–x,x
Emisie CO2 v g/km (kombinované): xxx

BMW X3 M40i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 9,2–10,0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 209–227

BMW X3 M40d:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,1–7,9
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 186–206

* Chýbajúce údaje neboli v čase uzávierky k dispozícii.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.