Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F96_X6M

BMW X6 M Competition: 
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná)*: – 
Emisie CO2 v g/km (kombinované)*: – 

BMW X6 M: 
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 12,4–12,9
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 282–294

BMW X6 M50i: 
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 12,0–13,0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 272–295

BMW X6 M50d: 
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,2–9,0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 216–235

Tu zobrazený špeciálny lak BMW Individual Urban Green má dostupnosť plánovanú od augusta 2020.  

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.

* Chýbajúce údaje neboli v čase uzávierky k dispozícii.