Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G80_overview

BMW M3 Competition Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná):
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 227–234

BMW M3 Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): -
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 235–241

BMW M340i xDrive Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,9–8,7
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 181–197

BMW M340d xDrive Sedan:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 5,9–6,6
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 155–172

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2,

ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.