Nariadenie o digitálnych službách („DSA“).

V rozsahu, v akom BMW Slovenská republika s.r.o. („BMW“, „my“, „nás“, „naše“) ponúka na tejto webovej stránke sprostredkovateľské služby v zmysle čl. 3 písm. g) Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2022/2065 o digitálnych službách („DSA“), platia pre BMW nasledujúce informácie: