BMW POISTENIE.

Garantovaný pocit istoty.

BMW POISTENIE.

Garantovaný pocit istoty.

BMW POISTENIE.Garantovaný pocit istoty.

Presne tak, ako je vaše BMW zárukou radosti z jazdy, aj v menej príjemných prípadoch sa na nás môžete spoľahnúť. BMW Financial Services vám ponúkajú množstvo produktov poistenia, či už potrebujete základné, alebo rozšírené poistenie, prípadne dodatočné zabezpečenie svojej investície.

Možnosti poistenia pre lízing a úver.

Nájdite si vhodný variant poistenia. Prispôsobený vášmu BMW.

Všetko z jedného zdroja.

Bez ohľadu na to, čo potrebujete od poistenia, všetko pre vás zariadime.

Pre nové aj jazdené BMW.

Ak jazdíte na BMW, bez problémov pre neho nájdete vhodné poistenie. Tak pre nové, ako aj pre jazdené.

Krytie pre množstvo nečakaných udalostí.

Vychutnávajte si pocit bezpečia. Aj v neočakávaných situáciách ako je krádež, požiar a iné.

MOŽNOSTI POISTENIA BMW.

Objavte naše ponuky poistenia BMW.

Chráňte svojich blízkych – a aj svoje BMW. Zákonné a havarijné poistenie, poistenie GAP, poistenie schopnosti splácania a predĺžená záruka – naša komplexná ponuka poistných produktov vás spoľahlivo ochráni v prípade nečakaných udalostí.

Zákonné a havarijné poistenie.

Krádež, požiar, poškodenie skla – Zákonné a havarijné poistenie sa o vás postará. Zároveň zariadi, aby vaše BMW zostalo skutočným BMW s opravou najvyššieho kvalitatívneho štandardu s využitím originálnych dielov. Zahrnutá je aj zodpovednosť voči tretím stranám, ktorá vás finančne ochráni v prípade nárokov tretích strán pri nehode.

Poistenie schopnosti splácania.

Poistenie schopnosti splácania (Payment Protection Insurance, t. j. PPI) pokryje mesačné splátky úveru a lízingu v prípade dočasnej alebo trvalej neschopnosti splácať. Zahrnutá je napríklad nedobrovoľná nezamestnanosť alebo smrť.

Poistenie GAP.

Poistenie GAP pokryje rozdiel medzi poistným krytím a vaším zostávajúcim dlhom lízingu či úveru v prípade totálnej škody alebo krádeže. Benefitmi sú náhrady škody skutočnej hodnoty, skutočného rozdielu alebo kompenzácia novej ceny.

Predĺžená záruka

Ochráňte sa pre nákladmi, ktoré by mohli stúpnuť po ukončení štandardnej záruky výrobcu na vaše vozidlo. Naša predĺžená záruka vám poskytne bezproblémové pokračovanie v krytí nákladov na servis a opravy.

Poznámky.

EXISTUJÚCI ZÁKAZNÍCI.

Ste existujúcim zákazníkom BMW Financial Services? Objavte vaše možnosti na prehodnotenie a spravovanie vašej existujúcej zmluvy, zistite viac o vašich možnostiach s približujúcim sa ukončením zmluvy na financovanie, alebo nás jednoducho kontaktujte.

Read more
Configurator

ZOSTAVTE SVOJE BMW.

Vaše nové vozidlo, prispôsobené vašim potrebám.
BMW X2

ÚPLNE PRVÉ BMW X2

Buďte lovcom. Nie korisťou.
Get personal

VÁŠ BMW PARTNER.

Nájdite najbližšieho predajcu.