ZVOLÁVACIA AKCIA PRE BMW E46 RADY 3 VYROBENÉ OD NOVEMBRA 1997 DO JÚNA 2000

V nedávnej minulosti boli vozidlá rôznych výrobcov zvolávané do servisov z dôvodu chybného airbagu vodiča TAKATA, kde mohlo dôjsť k jeho samovoľnej inicializácií.

Postihnuté vozidlá

BMW rada 3
Model E46
Výroba : November 1997 – Jun 2000


Ak bolo Vaše vozidlo vyrobené v uvedenom období je možné, že je vo vozidle namontovaný
chybný airbag TAKATA.

Je nevyhnutné, aby ste neodkladne kontaktovali najbližšieho BMW servisného partnera za
účelom preverenia či je Vaše vozidlo dotknuté akciou.

Prosím berte na vedomie, že aj airbag po výmene môže byť chybný.

Zistiť viac

Detaily


V rámci pravidelnej kontoroly kvality v BMW AG bolo zistené, že tento typ generátora plynov
(NADI) može byť netesný. Náš dodávateľ nás informoval o časovom rozpätí produkcie
airbagov v ktorom sa môže objaviť tento problém.

Netesnosť spôsobí vniknutie vlhkosti do generátora plynov. Podľa predpokladu dlhodobé
pôsobenie vlhkosti spolu s mechanickým namáhaním (napr. otrasy počas jazdy) môže viesť
k prasknutiu generátora. V takom prípade môže nastať samovoľná inicializácia airbagu, kde
za súčasného pôsobenia vysokého tlaku môžu vyletieť aj malé kovové čiastočky, čo v
najhoršom prípade môže spôsobiť vážne zranenia posádky vozidla.

Zistiť viac