HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁVA.

  Recyklácia v BMW.

  BMW vytvára základy pre ekologickú a efektívnu recykláciu ešte skôr, ako sa začne sériová výroba nového modelu. Použitím recyklovateľných syntetických materiálov, zúžením sortimentu použitých materiálov a starostlivým oddelením rôznych materiálov spoločnosť BMW zaručuje, že recyklácia vozidiel prebieha rýchlo a efektívne. Vďaka svojej ekonomickej sile a ekologickému prístupu sa skupina BMW radí na popredné priečky indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Group Index, ktorý sa považuje za najdôležitejší zoznam spoločností orientovaných na trvalú udržateľnosť.

  Zistiť viac

  SPRACOVANIE ŠETRNÉ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

  BMW dláždi nové cesty pre recykláciu vozidiel. O celý proces recyklácie sa starajú špecializované a certifikované firmy. Každá súčasť vášho BMW prejde spracovaním spôsobom, ktorý je najvýhodnejší po ekonomickej aj ekologickej stránke. Kontrolované odovzdanie, predpríprava, demontáž a recyklácia – to sú štyri stupne ekologického spracovania, ktorými musí prejsť každé vozidlo s ukončenou životnosťou.

  • Kontrolované odovzdanie.
  • Odstránenie prevádzkových kvapalín
  • Demontáž
  • Recyklácia zvyšku vozidla

  KONŠTRUKCIA PRE RECYKLÁCIU.

  Konštruktéri BMW už pri procese vývoja produktu položia základy efektívnej a ekologickej recyklácie vozidla po ukončení jeho životnosti. Recyklácia je preto neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja každého nového vozidla. Táto koncepcia umožňuje včas prihliadať na aspekty, ktoré ovplyvňujú recykláciu, ako napríklad konštrukcia komponentu, výber materiálov a spojovacie techniky.
  Propagácia používania recyklovaných druhotných materiálov s požadovanou úrovňou kvality pri výrobe nových vozidiel je takisto jedným z dôležitých cieľov pre našich konštruktérov. To dláždi cestu k autonómnym materiálovým cyklom.

  Všetky služby poskytované skupinou BMW

  VŠETKY SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKUPINOU BMW

  INTELIGENTNÉ KOMPONENTY S OBNOVENOU ŽIVOTNOSŤOU.

  Dlhodobým cieľom spoločnosti BMW je minimalizovať vplyv vozidla na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu. Okrem toho už samotný vývoj a výroba každého nového vozidla pripravuje cestu na jeho environmentálne akceptovateľnú a efektívnu recykláciu.

  • Opatrenia pre environmentálne akceptovateľnú recykláciu
  • Efektívna recyklácia vozidiel BMW

  ODOVZDANIE VOZIDIEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSŤOU.

  Posledný držiteľ alebo vlastník vozidla musí vozidlo odovzdať u niektorého z autorizovaných predajcov alebo na certifikovanom zbernom mieste, kde dostane certifikát o zničení, ktorý mu umožní odhlásiť vozidlo z evidencie. Autorizované zberné miesta odoberajú bezplatne vozidlá BMW s ukončenou životnosťou. Na bezplatné odovzdanie vozidla musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  vozidlo s ukončenou životnosťou musí byť kompletné (vrátane motora, prevodovky, karosérie, katalyzátora, meracích elektronických komponentov a ďalších komponentov) a musí byť zbavené odpadu.