BMW Apps BMW M BMW Motorsport

BMW M A MOTORSPORT.

BMW M A MOTORSPORT.
    BMW Apps BMW M Laptimer

    VŽDY NA IDEÁLNEJ LÍNII S APLIKÁCIOU BMW M LAPTIMER.

    Zažite vzrušujúcu jazdu meranú v desatinách sekundy a v m/s²: Aplikácia BMW M Laptimer je ultimatívnym náradím na analýzu údajov z pretekárskeho okruhu, vrátane automatickej kalkulácie časov na kolo. Aplikácia zaznamenáva údaje priamo zo senzorov vášho BMW a používa tieto dáta na pomoc pri analýze vášho jazdného štýlu. Vďaka tomu dosiahnete vyššiu precíznosť, zručnosť a následne si zlepšíte časy na kolo. Môžete si zaznamenávať aj svoje jazdy mimo pretekárskej trate, napríklad výlety s vašou pretekárskou komunitou.

    • Prehľad benefitov