IMPRESSUM

BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika
Managing director: Michael Kordys
Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovakia
Zapísaná v Okresný súd Bratislava I., oddiel Po, zložka 1380/B
IČO: 36367354, DIČ: 20 222 04019, IČ DPH: SK2022204019

 

 

Tu nájdete viac informácií týkajúcich sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.