VYSTAVENIE DUPLIKÁTU COC:

1. krok:
Vyplňte a podpíšte formulár „Žiadosť“. Podpis na žiadosti dajte overiť na notárskom úrade alebo na matrike. Žiadosť spolu s overenými kópiami aktuálneho technického preukazu (osvedčenia o evidencii) a preukazu totožnosti zašlite poštou na adresu BMW Slovenská republika, s.r.o. na žiadosti alebo emailom na bmwslovensko@bmwgroup.com.

 

2. krok:
Technické oddelenie BMW Slovenská republika, s.r.o. vašu žiadosť spracuje a zašle do BMW Group AG v Mníchove.
V prípade potreby doplnenia konkrétnych informácií alebo v prípade nemožnosti vystavenia duplikátu COC Vás budeme informovať.

 

3. krok:
Po spracovaní žiadosti Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo mailom ohľadom ďalšieho postupu. Poplatok za vystavenie duplikátu COC je 166 EUR s DPH. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

 

4. krok:
Vystavený duplikát COC a originál faktúry za uvedený úkon Vám budú zaslané poštou na adresu uvedenú vo vašej žiadosti.
Spracovanie žiadosti až po vydanie duplikátu COC môže trvať 2 až 4 týždne. Pre niektoré vozidlá pôvodne vyrobené a schválené pre určité krajiny (spravidla mimo EU ) nie je možné vystaviť duplikát COC.

 


S pozdravom a prianím radosti z jazdy,

BMW Slovenská republika