VYSTAVENIE DUPLIKÁTU COC:

  1. krok:
  Vyplňte a podpíšte formulár „Žiadosť“. Podpis na žiadosti dajte overiť na notárskom úrade alebo na matrike. Žiadosť spolu s overenými kópiami aktuálneho technického preukazu (osvedčenia o evidencii) a preukazu totožnosti zašlite poštou na adresu BMW Slovenská republika, s.r.o. na žiadosti alebo emailom na bmwslovensko@bmwgroup.com.

   

  2. krok:
  Technické oddelenie BMW Slovenská republika, s.r.o. vašu žiadosť spracuje a zašle do BMW Group AG v Mníchove.
  V prípade potreby doplnenia konkrétnych informácií alebo v prípade nemožnosti vystavenia duplikátu COC Vás budeme informovať.

   

  3. krok:
  Po spracovaní žiadosti Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo mailom ohľadom ďalšieho postupu. Poplatok za vystavenie duplikátu COC je 166 EUR s DPH. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

   

  4. krok:
  Vystavený duplikát COC a originál faktúry za uvedený úkon Vám budú zaslané poštou na adresu uvedenú vo vašej žiadosti.
  Spracovanie žiadosti až po vydanie duplikátu COC môže trvať 2 až 4 týždne. Pre niektoré vozidlá pôvodne vyrobené a schválené pre určité krajiny (spravidla mimo EU ) nie je možné vystaviť duplikát COC.

   


  S pozdravom a prianím radosti z jazdy,

  BMW Slovenská republika