BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Udržateľnejšia budúcnosť spoločnosti BMW Group

BUDÚCNOSŤ JE ELEKTRICKÁ, DIGITÁLNA A OBEHOVÁ.

BUDÚCNOSŤ JE ELEKTRICKÁ, DIGITÁLNA A OBEHOVÁ.

Udržateľnosť je jedným z hlavných cieľov spoločnosti BMW Group a je pevne zakotvená jej v podnikovej stratégii. Spoločnosť sa zároveň môže oprieť o svoju dlhú tradíciu, pokiaľ ide o otázku, ako možno dosiahnuť ďalší pokrok v oblasti udržateľného riadenia. Deklarovaným cieľom je komplexný prístup založený na troch pilieroch, ktoré sa tiahnu celým hodnotovým reťazcom: ekologický, sociálny a ekonomický, ako aj zameranie na obehové hospodárstvo. V rámci tejto schémy je vývoj elektrických vozidiel kľúčovým faktorom – nie však jediným: pre spoločnosť BMW Group udržateľnosť siaha od dodávateľského reťazca cez vývoj a výrobu až po fázu používania všetkých vozidiel.

Zistiť viac

BMW STOPA VOZIDLA.

BMW udržateľnosť 2023 stopa vozidla video

Zmena sa začína transparentnosťou.

Ako zistím ekologickú stopu môjho budúceho vozidla? Odpoveďou je BMW Stopa vozidla. Štyri kľúčové kritériá udržateľnosti – KLIMATICKÝ DOPAD, EFEKTIVITA, CIRKULARITA a DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC – spolu s rozsiahlym vyhodnotením životného cyklu, overeným nemeckou Agentúrou pre technickú inšpekciu (LCA), vám poskytne komplexný obraz.

NAŠE ZÁVÄZKY.

 • 01 BMW Group sa zaviazala dodržiavať Parížsku klimatickú dohodu a sprievodný 1,5-stupňový cieľ Parížskej klimatickej dohody.
 • 02 BMW Group má všetky krátkodobé ciele zníženia CO₂ vedecky overené (iniciatíva Science-Based-Target, SBTi) a okrem toho dokonca stále ako jediný výrobca automobilov (od februára 2023) určila samostatný CO₂ cieľ pre dodávateľský reťazec.
 • 03 Okrem toho sa BMW Group zaviazala k cieľu klimatickej neutrality (SBTi “net zero”).

OBJAVTE NÁŠ HOLISTICKÝ PRÍSTUP K UDRŽATEĽNOSTI A i5.

JASNÉ CIELE.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ciele 2025 Bočný pohľad na stojace vozidlo BMW

2025.


Nová trieda určí nové kritériá udržateľnosti.

Začiatok výroby v továrni BMW iFactory Debrecín, Maďarsko:

 

 • žiadne fosílne zdroje energie na prevádzku závodu
 • neustále rozširovanie obehového hospodárstva materiálov a energií
 • úplne elektrické modely
Zistiť viac
BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ciele 2030 Muž v striebornom odeve na ochranu pred teplom

2030.


Úspora 40 % CO₂ počas celého životného cyklu vozidla znamená:

 • 20 % v dodávateľskom reťazci
 • 80 % vo výrobe
 • 50 % vo fáze používania
 • V roku 2030 budú plne elektrické vozidlá BMW a MINI tvoriť minimálne 50 % všetkých dodávok
Zistiť viac
BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ciele 2050 Muž a žena pred koncepčným vozidlom BMW

Dlhodobé


Jasným cieľom spoločnosti BMW Group je stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou v súlade s SBTi. Na zabezpečenie tohto cieľa spoločnosť definovala konkrétne ciele a míľniky do roku 2030.

Zistiť viac

UDRŽATEĽNOSŤ JE TRVALOU SÚČASŤOU STRATÉGIE SKUPINY BMW.

NÁŠ KOMPLEXNÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA TROCH PILIEROCH.

Deklarovaným cieľom spoločnosti BMW Group je pokryť všetky tri aspekty udržateľnosti: ekologický, sociálny a ekonomický v celom hodnotovom reťazci. Tieto tri piliere tvoria rámec činnosti a spoločne prispievajú k dosiahnutiu stanovených cieľov. Spolu s transparentnosťou našich cieľov a výsledkov je tento komplexný prístup základom spolupráce založenej na dôvere s našimi B2B zákazníkmi.
BMW Special Sales Sustainability Hub Overview

Ekologické.

Spoločnosť BMW Group sa cíti byť zaviazaná dosiahnuť ciele Parížskej klimatickej dohody a znížiť emisie CO₂ v celom hodnotovom reťazci pri dodržaní všetkých ekologických smerníc. Základnými zložkami sú ochrana životného prostredia, efektívne hospodárenie s dostupnými zdrojmi a ďalší rozvoj obehového hospodárstva, ako kľúčový základný prvok.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Sociálne Zamestnanci BMW pred budovou s farebnými balónmi vo vzduchu

Sociálne.

Spoločnosť BMW Group sa považuje za podnik a zamestnávateľa so sociálnou zodpovednosťou za svojich zamestnancov a spoločnosť. Preto kladie veľký dôraz na zdravie, diverzitu a možnosti rozvoja svojich zamestnancov. Ako globálny hráč si je spoločnosť BMW Group rovnako vedomá svojej zodpovednosti voči spoločnosti.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ekonomické Pohľad do vnútra výroby a skladu BMW

Ekonomické.

Spoločnosť BMW Group si je vedomá svojho ekonomického významu a organizuje svoje podnikové riadenie v súlade so zodpovednými princípmi zameranými na udržateľné zvyšovanie hodnoty podniku. Kľúčový význam má dodržiavanie pravidiel, ktoré považujeme za základný kameň dlhodobého úspechu a ktoré sú pevne zakotvené v našej firemnej kultúre. Týmto prístupom sa snažíme zabrániť finančným škodám a strate dôvery v nás už na samom začiatku. Preto pri riešení možných rizík nikdy nezabúdame na budúcnosť a dôsledky pre našu spoločnosť.

BMW GROUP REPORT.

INTEGROVANÝ REPORT O SÚČASNOM STAVE.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW Group report modrá infografika s koncepčným vozidlom BMW

Spoločnosť BMW Group vidí svoju zodpovednosť v udržateľnosti, merateľnosti a transparentnosti svojich reportov.
 

 • Od roku 2020 kombinujeme našu výročnú správu so správou o udržateľnosti, aby sme vytvorili jeden integrovaný report.
 • V roku 2022 získala spoločnosť BMW Group ocenenie Building Public Trust Award za najlepší reporting o udržateľnosti spomedzi 40 spoločností indexu DAX.
 • Táto kombinovaná správa ponúka presný prehľad našich cieľov v oblasti udržateľnosti a uvádza aj dosiahnuté ročné ciele.

RATINGY UDRŽATEĽNOSTI BMW.

BMW GROUP V ORGANIZÁCIÁCH, AKO JE ECOVADIS.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview logo EcoVadis

Spoločnosť BMW Group považuje externé ratingy za veľmi dôležitý spôsob, ako poskytnúť partnerom a zákazníkom objektívne hodnotenie. Zo zásady preto žiadame, aby sa požiadavky na externé vyhlásenia vždy smerovali na tlačové správy spoločnosti BMW Group a na manažérov kľúčových zákazníkov spoločnosti BMW Group s cieľom získať presvedčivý obraz o konkrétnych témach alebo otázkach.

SLUŽBY.

Spoločnosť BMW Group má široké spektrum nástrojov a služieb na podporu B2B zákazníkov pri dosahovaní ich cieľov udržateľnosti, aby mohli organizovať svoje vozidlá ešte efektívnejším a udržateľnejším spôsobom. Jedným z príkladov je nástroj s údajmi o vozovom parku: Tento nástroj ponúka veľké množstvo služieb a poskytuje rôzne údaje o vozidlách pre majiteľov vozového parku značiek BMW alebo MINI. Údaje o vozovom parku sa ponúkajú v piatich moduloch a pokrývajú viac ako desať relevantných prípadov použitia pre správu vozového parku. Údaje siahajú od správy počtu najazdených kilometrov a zmlúv, až po stav vozidla a poskytovanie polohy GPS. Zahrnutý je aj servis, údržba a spotreba. Od roku 2023 budú do ponuky zahrnuté aj tri nové okruhy služieb v oblasti udržateľnosti. K údajom je možné pristupovať buď priamo prostredníctvom webovej stránky, alebo flexibilne cez rozhranie (API).

Zistiť viac

ÚDAJE O VOZOVOM PARKU – NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Údaje o vozovom parku Vozidlo BMW jazdiace po ceste pred horskou scenériou
 • Hodnotenie a transparentnosť údajov o emisiách CO₂ pri posudzovaní podielu jazdy bez emisií pre vozidlá PHEV – analýza potenciálu a odporúčania pre elektrifikáciu vozového parku.

BMW RIEŠENIA NABÍJANIA.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW riešenia nabíjania Vozidlo BMW na nabíjacej stanici so ženou v popredí

Pohodlné nabíjanie na niekoľkých stovkách tisícok verejných nabíjacích staníc v Európe s elektrickou energiou získanou zo 100 % zelenej energie. Ponúkame aj individuálne riešenia pre nabíjanie doma a v práci.

MÍĽNIKY V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI.

UDRŽATEĽNOSŤ MÁ V SPOLOČNOSTI BMW GROUP DLHÚ TRADÍCIU.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview BMW 1602

1972.

BMW 1602 Elektro sa verejnosti predstavilo ako prvé vozidlo značky BMW s elektrickým pohonom na olympijských hrách v Mníchove.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Míľnik 1973 Zelená krajina so sídlom BMW v pozadí

1973.

Spoločnosť BMW Group je prvým výrobcom vozidiel na svete, ktorý vymenoval vlastného pracovníka zodpovedného za ochranu životného prostredia.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Míľnik 2000 Detail ruky so zeleným klíčkom v zemi

2000.

Udržateľnosť sa stáva základným princípom podnikovej stratégie spoločnosti BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Logo členstva v iniciatíve OSN s názvom Global Compact

Od roku 2001.

Členstvo spoločnosti BMW Group v iniciatíve OSN s názvom Global Compact. Uverejnenie prvej správy o udržateľnosti BMW.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Panoráma BMW EfficientDynamics so slnkom

2007.

Technologický vývoj BMW EfficientDynamics v oblasti znižovania spotreby paliva ukazuje cestu do budúcnosti.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Míľnik 2009 Vozidlo značky BMW stojace v zelenej prírode

2009.

Udržateľnosť sa stáva trvalým podnikovým cieľom spoločnosti BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Míľnik 2011 Strieborné komponenty v sklade

2011.

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou procesu obstarávania a základným kritériom pri nákupe.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ciele v oblasti udržateľnosti 2012 Pohľad na výrobný závod z vtáčej perspektívy

2012.

Definícia desiatich cieľov v oblasti udržateľnosti, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2022.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Pohľad na BMW i3 spredu

2013.

BMW i3 sa verejnosti predstavuje ako priekopník v oblasti elektromobility.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Logo EcoVadis od roku 2014

Od roku 2014.

Hodnotenie spoločnosti BMW Group prostredníctvom platformy EcoVadis.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Ciele v oblasti úspory emisií CO2

2020.

Stanovenie ambicióznych cieľov v oblasti znižovania emisií CO₂ v celom hodnotovom reťazci.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Zameranie na udržateľnosť

Od roku 2020.

Udržateľnosť je v centre strategickej orientácie spoločnosti BMW Group.

BMW Special Sales Sustainability Hub Overview Trojštvrťový pohľad spredu na BMW I Vision Circular

2021.

BMW i Vision Circular ako priekopník obehového hospodárstva. Prvá integrovaná správa je uverejnená na rok 2020.

FAQ.

 • Ako je udržateľnosť zakotvená v rámci spoločnosti BMW Group?
 • Ako sa spoločnosť BMW Group líši od svojich konkurentov v oblasti udržateľnosti?
 • Je spoločnosť BMW Group členom EcoVadis? Ako sa umiestnila v medzinárodnom porovnaní v rámci celého odvetvia?