VÁŠ SERVIS ALL-INCLUSIVE.

BMW Service Inclusive

VÁŠ SERVIS ALL-INCLUSIVE.BMW Service Inclusive

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE VŠETKY SERVISNÉ PRÁCE.

S balíkom BMW Service Inclusive už nebudete strácať čas premýšľaním o nákladoch na údržbu: zaplatíte jednorazovú fixnú sumu a máte nárok na všetky služby z balíka v stanovenom termíne alebo pri stanovenom počte najazdených kilometrov. To znamená značnú cenovú výhodu v porovnaní s individuálne platenými službami.

Zistiť viac

PRÁCE ZAHRNUTÉ V BALÍKU BMW SERVICE INCLUSIVE.

Pre nové a jazdené vozidlá.

Vyberte si balík, ktorý je presne šitý na mieru vašim potrebám. Počas zvoleného obdobia sa už nemusíte starať o definované náklady na údržbu. Súčasťou balíka BMW Service Inclusive sú okrem servisných prác aj potrebné originálne náhradné diely BMW.

Zistiť viac

NOVÉ VOZIDLÁ.

Tento balík je ideálny pre vozidlá, ktoré ešte neboli prvýkrát v servise. Termín alebo počet najazdených kilometrov vybraného balíka začína dňom prvej registrácie.

 


Servisné práce:

 • Servis motorového oleja, a to vrátane doplňovania oleja
 • Servisná kontrola vozidla, a to v súlade so špecifikáciami BMW
 • Servis vzduchového filtra
 • Servis palivového filtra (pre naftové motory)
 • Servis mikrofiltra
 • Servis zapaľovacích sviečok (pre benzínové motory)
 • Servis brzdovej kvapaliny
Zistiť viac

JAZDENÉ VOZIDLÁ.

Tento balík je ideálny pre vozidlá, ktoré už boli prvýkrát v servise. Termín alebo počet najazdených kilometrov pre balík Service Inclusive vyhradený pre jazdené vozidlá začína automaticky dňom nasledujúceho plánovaného servisu pre vaše vozidlo značky BMW.


Servisné práce:

 • Servis motorového oleja, a to vrátane doplňovania oleja
 • Servisná kontrola vozidla, a to v súlade so špecifikáciami BMW
 • Servis vzduchového filtra                                                                                   
 • Servis palivového filtra (pre naftové motory)
 • Servis mikrofiltra
 • Servis zapaľovacích sviečok (pre benzínové motory)
 • Servis brzdovej kvapaliny
Zistiť viac

PRÁCE ZAHRNUTÉ V BALÍKU BMW SERVICE INCLUSIVE PLUS.

Pre nové vozidlá.

Servisné práce zahrnuté v balíku BMW Service Inclusive Plus zahŕňajú okrem prác bežnej údržby aj opravy v dôsledku opotrebovania, a to podľa servisných potrieb. Balík BMW Service Inclusive Plus je k dispozícii iba pre nové vozidlá. Počet najazdených kilometrov alebo termín balíka začína plynúť dňom prvej registrácie.

Zistiť viac

Servisné práce:

 • Servis motorového oleja, a to vrátane doplňovania oleja
 • Servisná kontrola vozidla, a to v súlade so špecifikáciami BMW
 • Servis vzduchového filtra
 • Servis palivového filtra (pre naftové motory)
 • Servis mikrofiltra
 • Servis zapaľovacích sviečok (pre benzínové motory)
 • Servis brzdovej kvapaliny

Okrem prác na údržbe zahrnutých v balíku BMW Service Inclusive ponúka verzia „Plus“ aj výmenu dôležitých dielov podliehajúcich opotrebovaniu.

 • Výmena predných a zadných brzdových doštičiek (v prípade potreby)
 • Výmena predných a zadných brzdových kotúčov (v prípade potreby)
 • Výmena spojky (v prípade potreby, v prípade bežného opotrebovania)
 • Výmena líšt stieračov (v prípade potreby, max. 1x za zmluvný rok)
Zistiť viac

BALÍK BMW SERVICE INCLUSIVE PRE ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ.

Balíky BMW Service Inclusive a BMW Service Inclusive Plus sa ponúkajú aj pre elektrické vozidlá a nie sú obmedzené počtom najazdených kilometrov, ale iba časovým limitom – 4 alebo 6 rokov s možnosťou predĺženia až na 10 rokov. 

Zistiť viac

BMW Service Inclusive:

 • Servisná kontrola, a to v súlade so špecifikáciami BMW
 • Servis mikrofiltra
 • Servis brzdovej kvapaliny
Zistiť viac

BMW Service Inclusive Plus:

 • Servisná kontrola, a to v súlade so špecifikáciami BMW
 • Servis mikrofiltra
 • Servis brzdovej kvapaliny
 • Výmena líšt stieračov (raz za rok)
 • 1 sada bŕzd (brzdové kotúče a brzdové doštičky)
Zistiť viac

KALKULAČKA BALÍKA BMW SERVICE INCLUSIVE.

BMW Calculator

KALKULAČKA PRE NOVÉ VOZIDLÁ.

S kalkulačkou balíka BMW Service Inclusive získate presne ten balík služieb, ktorý najlepšie vyhovuje vám a vášmu vozidlu BMW.

 

Cena balíka závisí od modelu BMW, motora a doby alebo počtu najazdených kilometrov. 

 

Pri výbere balíka nezabudnite, že balík BMW Service Inclusive pre nové vozidlá sa dá zakúpiť iba do prvého plánovaného servisu a balík BMW Service Inclusive Plus iba pre úplne nové vozidlo.

Ceny sú platné do 31.10.2021 (pre modely BMW X3, X4, X5, X6 a X7 sú platné do 30.11.2021) u všetkých autorizovaných predajcov a v servisných strediskách BMW. Ceny zahŕňajú 19 % DPH a boli vypočítané pri výmennom kurze 4,87 RON/1 EUR.


Uvedené ceny sú orientačné a vzťahujú sa iba na spomínané modely. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od motora a servisného intervalu indikovaného každým vozidlom. Personalizovanú ponuku získate u vášho predajcu BMW.

Zistiť viac
BMW Calculator

KALKULAČKA PRE JAZDENÉ VOZIDLÁ.

Nájdite ten správny servisný balík pre váš model BMW.

 

S kalkulačkou balíka BMW Service Inclusive získate presne ten balík služieb, ktorý najlepšie vyhovuje vám a vášmu vozidlu BMW.  Cena balíka závisí od modelu BMW a doby alebo počtu najazdených kilometrov.

Ceny sú platné do 31.12.2021 u všetkých autorizovaných predajcov a v servisných strediskách BMW. Ceny zahŕňajú 19 % DPH a boli vypočítané pri výmennom kurze RON 4,87/EUR 1.  Vyhľadajte predajcu BMW

 

Pri výbere balíka nezabudnite na to, že balík BMW Service Inclusive pre jazdené vozidlá sa dá zakúpiť len po prvom servise.

Uvedené ceny sú orientačné a vzťahujú sa iba na spomínané modely. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od motora a servisného intervalu indikovaného každým vozidlom. Personalizovanú ponuku získate u vášho predajcu BMW.

Zistiť viac

VÝHODY VÁŠHO BALÍKA BMW SERVICE INCLUSIVE.

ÚSPORA NÁKLADOV.
Balík BMW Service Inclusive znamená výraznú úsporu nákladov v porovnaní s individuálne platenými službami.


FLEXIBILNÝ VÝBER.
Môžete si vybrať jeden z balíkov BMW Service Inclusive, každý obsahuje iné množstvo prác.


ZACHOVANIE HODNOTY.
Vaše vozidlo udržiavané vo výnimočnom stave vďaka kontinuite servisnej histórie BMW.


CELOSVETOVÁ PLATNOSŤ.
Balík BMW Service Inclusive je platný na celom svete, vo všetkých partnerských servisoch značky BMW a vo všetkých autorizovaných servisoch značky BMW.

KONTROLA NÁKLADOV.
Know-how BMW servisu a originálne náhradné diely BMW – za atraktívnu fixnú cenu balíka, ktorý vás ochráni pred nárastom cien v budúcnosti.

 

PREVODITEĽNOSŤ.

Balík BMW Service Inclusive automaticky prechádza na ďalšieho vlastníka a zabezpečí, že si vozidlo zachová svoju hodnotu.

 

PREUKÁZANÁ KVALITA.
Originálne náhradné diely a motorové oleje BMW, ktoré sa používajú pri servise, zodpovedajú vysokým špecifikáciám BMW.


JEDNODUCHÉ OBJEDNÁVANIE.
Odo dňa objednania vášho BMW balíka máte nárok na všetky služby zahrnuté v príslušnom balíku.

Zistiť viac

OPTIMALIZOVANÉ PODĽA VAŠICH ŽELANÍ.

Jazdíte s vašim BMW veľa alebo ani nie?

S balíkmi BMW Service Inclusive a BMW Service Inclusive Plus nájdete ten správny balík pre vás, t.j. tú najlepšiu kombináciu doby trvania (v rokoch) a počtu najazdených kilometrov (kilometre). Je tiež flexibilný: váš balík BMW Service Inclusive si môžete kedykoľvek predĺžiť – inými slovami, môžete predĺžiť dobu platnosti a/alebo počet najazdených kilometrov. Zmena z balíka BMW Service Inclusive na balík BMW Service Inclusive Plus alebo predĺženie balíka BMW Service Inclusive Plus je stále možné pri úplne novom vozidle. Zaplatíte iba rozdiel medzi existujúcim a novým balíkom.

Balíky BMW Service Inclusive a BMW Service Inclusive Plus sú k dispozícii do maximálneho veku vozidla 6 rokov a do maximálneho počtu najazdených kilometrov 120.000 km. Predĺženie doby platnosti a počtu najazdených kilometrov je možné v prípade už zakúpeného balíka do maximálneho veku vozidla 7 – 10 rokov a do maximálneho počtu najazdených kilometrov 200.000 km. V prípade predĺženia doby trvania platíte iba rozdiel medzi existujúcim a novým balíkom, a to podľa cenníka platného v deň uskutočnenia objednávky. Balík BMW Service Inclusive Plus sa po zakúpení už nedá predĺžiť. 

Zistiť viac
 • PRÍKLAD „PRÍLEŽITOSTNÝ VODIČ“
 • PRÍKLAD „ČASTÝ VODIČ“
 • PRÍKLAD ZVÝŠENIA

ČASTÉ OTÁZKY

 • Čo sú balíky BMW Service Inclusive a BMW Service Inclusive Plus?
 • Kedy začína plynúť doba trvania/počet najazdených kilometrov pre balík BMW Service Inclusive?
 • Kedy zaniká alebo končí právo využívať práce zahrnuté v balíku BMW Service Inclusive?
 • Aké servisné úkony sú zahrnuté v balíku BMW Service Inclusive?
 • Aké servisné úkony sú zahrnuté v balíku BMW Service Inclusive Plus?
 • Pre ktoré modely je balík BMW Service Inclusive k dispozícii a koľko stojí?
 • Aké výhody má balík BMW Service Inclusive pre zákazníka?
 • Môžu práce zahrnuté v balíku BMW Service Inclusive vykonávať iní servisní partneri BMW, než originálny partner?
 • Ako si môžem zvýšiť už zakúpený balík Service Inclusive?

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O BALÍKU BMW SERVICE INCLUSIVE.

Podmienkou refundácie nákladov je správna prevádzka vozidla, že vozidlo nebolo nadmerne používané (napr. používaním v motoristických súťažiach) a že boli dodržané intervaly údržby zobrazené na prístrojovej doske (týkajúce sa výmeny motorového oleja, vzduchového filtra, mikrofiltra, zapaľovacích sviečok a brzdovej kvapaliny) a taktiež boli dodržané termíny/počet najazdených kilometrov stanovené výrobcom (čo sa týka kontroly vozidla).

 

Zistiť viac