VÄČŠÍ EFEKT. MENŠIA NÁMAHA.

Inteligentný manažment energie.

VÄČŠÍ EFEKT. MENŠIA NÁMAHA.

Inteligentný manažment energie.

Každé BMW obsahuje technológie BMW EfficientDynamics, napríklad funkciu Auto Start Stop alebo Elektrický posilňovač riadenia, vo svojej štandardnej výbave. O ich optimálnu spoluprácu sa stará inteligentný manažment energie, pre zaručenie udržateľnej mobility zajtrajška už dnes.

VÄČŠÍ EFEKT. MENŠIA NÁMAHA.Inteligentný manažment energie.

Každé BMW obsahuje technológie BMW EfficientDynamics, napríklad funkciu Auto Start Stop alebo Elektrický posilňovač riadenia, vo svojej štandardnej výbave. O ich optimálnu spoluprácu sa stará inteligentný manažment energie, pre zaručenie udržateľnej mobility zajtrajška už dnes.

Zistiť viac

ŠTYRI VARIANTY RADOSTI Z JAZDY.

Ovládač jazdného zážitku s ECO PRO režimom.

Či už na dlhých cestách, v zastavujúcej sa kolóne alebo v bežnej mestskej premávke, Ovládač jazdného zážitku garantuje rozličné typy pôžitkov, podľa vašej osobnej preferencie. Vodiči si môžu vybrať medzi štyrmi rozličnými režimami: COMFORT, SPORT, ADAPTIVE v kombinácii doplnkovým Adaptívnym podvozkom a ECO PRO.

Zistiť viac

Jazdný režim vhodný pre každú situáciu.

Každé nové BMW je vybavené Ovládačom jazdného zážitku. Ten ponúka vodičovi na výber režimy COMFORT, SPORT, ADAPTIVE v kombinácii s doplnkovým Adaptívnym podvozkom a ECO PRO.

V štandardne predvolenom režime COMFORT garantuje nastavenie komponentov podvozka výnimočne komfortný jazdný zážitok. Okrem maximálneho komfortu poskytuje tento režim aj najvyššiu možnú efektivitu vďaka funkcii „plachtenie“.

V režime SPORT – a pri M modeloch aj SPORT+, sa všetky komponenty podvozka nastavia v prospech dynamického jazdného štýlu. Motor reaguje spontánnejšie, automatická prevodovka preraďuje pri vyšších otáčkach a odporúčania na preradenie pri manuálnej prevodovke sa zobrazujú neskôr. Celkovo reaguje vozidlo priamejšie a tuhšie.

Interaktívny režim ADAPTIVE prispôsobuje Adaptívny podvozok, riadenie a prevodovku Steptronic neustále a interaktívne v súlade s navigáciou v reálnom čase, ako aj podľa jazdnej situácie a vodičského štýlu.

ECO PRO je režim Ovládača jazdného zážitku, optimalizovaný na čo najnižšiu spotrebu. ECO PRO režim, ako jeden z hlavných komponentov BMW EfficientDynamics, obsahuje balík inteligentných technológií, ktoré umožnia vodičovi dosiahnuť zníženie spotreby až do 25 percent.

Zistiť viac

Pohon s optimalizovanou spotrebou.

V ECO PRO režime sa parametre pedálu akcelerátora a prevodovky Steptronic menia. Menej strmá krivka reakcie motora na akcelerátor znižuje pomer vstrekovaného paliva a pozície pedálu. Prispôsobenie radenia pre zmenu znamená, že prevodovka zaraďuje vyššie stupne pri nižších otáčkach a redukuje podraďovanie. Tieto funkcie podporujú snahu o pokojný jazdný štýl s vyššou úsporou paliva. Keď je to však potrebné, vodič má stále k dispozícii plný výkon a bežný režim podraďovania – ak zošliapne pedál akcelerátora naplno.

Zistiť viac

Optimalizovaná efektivita funkcií komfortu, osvetlenia a klimatizácie.

Pre udržanie čo najnižšej spotreby reguluje ECO PRO režim prevádzku klimatizácie a funkcií komfortu v interiéri inteligentným spôsobom. Zahŕňa to okrem iného takmer nepozorovateľné zníženie výkonu klimatizácie a vyhrievania sedadiel. A spolu s ostatnými ECO PRO opatreniami to môže priniesť úsporu paliva až do 25 percent.

Zistiť viac

Efektívny voľnobeh s inteligentným ovládaním.

Asistent predvídania trasy reguluje fázu jazdy s uvoľneným akcelerátorom a motorom vo voľnobehu na základe situácie, ktorá má pri jazde nastať, vodič ju však ešte nevidí. Za týmto účelom vyhodnocuje údaje z navigačného systému, registruje vozidlá pred vami a podľa toho odporúča v adekvátnych situáciách zníženie rýchlosti. Keď vodič zloží nohu z akcelerátora, prevodovka Steptronic sa odpojí a vozidlo pokračuje v pohybe mimoriadne efektívnym spôsobom. Keďže spotreba v tomto voľnobežnom režime je extrémne nízka, vodič dokáže vďaka nemu, s pomocou Asistenta predvídania trasy, ušetriť až do piatich percent paliva.

Zistiť viac

Prehľad všetkých údajov relevantných pre spotrebu.

Okrem ECO PRO funkcií ako sú Asistent predvídania trasy alebo upravená reakcia motora na akcelerátor, dostáva vodič podporu pri snahe o úsporný jazdný štýl aj prostredníctvom zobrazenia a infografiky. Tieto informácie pochádzajú z relevantných jazdných údajov ako sú napríklad priemerná a okamžitá spotreba, história spotreby, bonusový dojazd alebo kilometre, absolvované v režime plachtenia. Vizuálne sa prezentujú na displeji systému iDrive a na prístrojovom paneli. Vodičovi poskytujú priamu spätnú väzbu a ešte viac ho motivujú prispôsobiť jazdný štýl v zmysle predvídavosti a úspornosti.

Zistiť viac

REKUPERÁCIA BRZDNEJ ENERGIE.

Len čo stlačíte brzdový pedál, začne sa výroba elektrickej energie. Dochádza k rekuperácii cennej kinetickej energie. Systém rekuperácie brzdnej energie vytvorenú elektrinu ukladá do batérie namiesto toho, aby zostala nevyužitá. Vďaka tomu je potrebné menšie množstvo energie z motora na dobíjanie batérie, čo znižuje spotrebu a emisie.

ELEKTRICKÝ POSILŇOVAČ RIADENIA.

Bežné posilňovače riadenia pracujú na princípe hydrauliky. Je to systém, ktorý je neustále v činnosti, dokonca aj vtedy, keď vodič vôbec nepohybuje volantom. A to stojí energiu. V prípade elektrického posilňovača riadenia je hydraulický systém nahradený elektrickým motorom, ktorý sa aktivuje len vtedy, keď vodič naozaj pohybuje volantom. Na rovinkách alebo v dlhých zákrutách so stálym polomerom je systém neaktívny a nespotrebováva žiadnu energiu. Výsledkom je zníženie spotreby energie, a pritom zachovanie maximálnej radosti z jazdy takej typickej pre vozidlá BMW.

BONUSOVÝ DOJAZD.

Režim ECO PRO zameraný na minimalizáciu spotreby paliva zabezpečí zmenu, reakcie motora na akcelerátor aj úpravu činnosti prevodovky a systémov kúrenia a klimatizácie. Odporúčania režimu ECO PRO pomôžu vodičovi zlepšiť hospodárnosť jazdného štýlu. Ukazovateľ bonusového dojazdu okrem toho vodiča informuje o tom, o koľko kilometrov predĺžil dojazd zásluhou aktivácie režimu ECO PRO.

TECHNOLÓGIE ŠETRIACE ENERGIU PRE RADOSŤ Z HOSPODÁRNEJ JAZDY.

Rôzne situácie si vyžadujú rôzne prístupy. Technológie šetrenia energie, napríklad indikátor zmeny prevodu alebo funkcia Auto Start Stop, pomáhajú vodičovi efektívnejšie ovládať vozidlo v rôznych situáciách, a tým jazdiť hospodárnejšie.

 • Indikátor zmeny prevodu

  Kľúčom k úspornej jazde je správny okamih radenia. Vozidlo v každom okamihu vypočítava najefektívnejší okamih radenia zodpovedajúci aktuálnej jazdnej situácii a otáčkam motora. Vodiča o ňom upovedomí na Info displeji.

  Systém tiež rozozná prudké zrýchlenie a následne odporučí preradiť neskôr, až keď je opäť vhodné znížiť otáčky motora na úsporné. Porovnávacie testy ukázali, že vozidlá s Indikátorom zmeny prevodu majú približne o 4 % nižšiu spotrebu.

 • Funkcia Auto Start Stop

  Šetrite palivo efektívne: Funkcia Auto Start Stop sa postará o to, aby sa palivo spotrebúvalo len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Keď sa vozidlo na chvíľu zastaví, napríklad na semafore alebo v hustej premávke, funkcia Auto Start Stop šetrí palivo tým, že vypne motor. Keď vodič stlačí spojku (manuálna prevodovka) alebo uvoľní brzdu (prevodovka Steptronic), motor sa opäť v zlomku sekundy automaticky naštartuje.

 • Funkcia Plachtenie

  Vždy, keď vodič zloží nohu z akcelerátora, nezačne však brzdiť, funkcia Plachtenie (súčasť ECO PRO režimu) vo vozidlách s automatickou prevodovkou odpojí motor od pohonného reťazca. Vozidlo sa následne pohybuje svojou vlastnou zotrvačnosťou, pričom ho nebrzdí motor, ktorý vtedy pracuje iba na voľnobežných otáčkach, čiže s minimálnou spotrebou aj emisiami.

 • Asistent predvídania trasy

  Asistent predvídania trasy je funkcia, obsiahnutá v ECO PRO režime, ktorá pomáha mimoriadne efektívnym spôsobom optimalizovať jazdu. V kombinácii s navigačným systémom Professional rozoznáva rýchlostné obmedzenia, cesty v obci, zákruty, kruhové objazdy, odbočky a výjazdy z diaľnice na zvolenej trase, na základe čoho vodičovi včas odporučí, aby prestal zrýchľovať.

Spotreba paliva a emisie CO₂.

 • Tu uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené na základe smernice EC 715/2007, vo verzii platnej k termínu schválenia vozidla. Hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so štandardnou výbavou vo verzii, vyrobenej pre trh v Nemecku. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje doplnkovú výbavu a rozličné rozmery diskov kolies a pneumatík.

  (1)
  Tieto hodnoty platili do 15.4.2018. Prosím overte si dostupnosť u vášho predajcu BMW.

  Hodnoty vozidiel označených indexom (3) už vychádzajú z novej smernice WLTP, sú však prevedené späť do hodnôt ekvivalentných pre normu NEDC, aby bolo možné porovnanie medzi vozidlami. [S ohľadom na tieto vozidlá, pre dane z vozidiel alebo iné poplatky, súvisiace (okrem iného aj) s emisiami CO2, sa hodnoty CO2 môžu od tu uvedených líšiť, v závislosti od zákonov na jednotlivých národných trhoch.]

  Hodnoty efektivity CO2 boli stanovené podľa smernice EC 1999/94 a podľa smernice Pkw-EnVKV a vychádzajú z hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, stanovených podľa testovacieho cyklu NEDC.

  Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva, elektrickej energie a oficiálnych špecifických emisiách CO2 pre nové osobné automobily získate zo smernice „New Passenger Vehicle Fuel and Energy Consumption and CO2 Emission Guidelines ", dostupnej bezplatne na všetkých predajných miestach a na adrese "DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland alebo na adrese http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.