BMW EfficientDynamics Spotreba a emisie

SPOTREBA A EMISIE.

BMW EfficientDynamics: Detaily o procese merania spotreby paliva a emisií СО₂, ako aj informácie o naftových technológiách.

Spotreba a emisie CO2 nových vozidiel sa stanovujú prostredníctvom štandardizovanej procedúry. V septembri 2018 nahradil dovtedy platnú normu NEDC (New European Driving Cycle) nový a viac realistický jazdný cyklus zvaný WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). K nemu sa pridáva test RDE (Real Driving Emissions), ktorý meria emisie škodlivých látok priamo na ceste. Vďaka novým testovacím procedúram tak získajú zákazníci lepší prehľad o spotrebe a emisiách svojho vozidla. Na tejto stránke získate aj užitočné informácie o udržateľnosti a efektivite naftových motorov.

Zistiť viac
SPOTREBA A EMISIE. BMW EfficientDynamics: Detaily o procese merania spotreby paliva a emisií СО₂, ako aj informácie o naftových technológiách.

5 FAKTOV O TESTOVACEJ PROCEDÚRE WLTP.

 • 01 Nová povinná metóda merania spotreby WLTP má praktickejší základ.
 • 02 Testovanie sa uskutočňuje po dlhší čas, pri vyšších rýchlostiach a s dynamickejším priebehom.
 • 03 Normované hodnoty podľa novej procedúry merania sú bližšie spotrebám, dosahovaným v reálnej prevádzke.
 • 04 Detailné výsledky poskytujú vyššiu mieru transparentnosti pri odhadovaní nákladov na palivo.
 • 05 Metodika merania WLTP sa postupne uvádza do praxe od 1. septembra 2017.

MERACIA TECHNIKA WLTP.

Presná procedúra testovania pre získanie najviac realistických hodnôt spotreby paliva a emisií СО₂.

Meracia technika WLTP je založená na celosvetovo zozbieraných reálnych jazdných údajoch, čo znamená, že ňou stanovené hodnoty sú takisto viac realistické. K zmenám, ktoré priniesla, patrí nová a podstatne prísnejšia definícia testovacích podmienok vo vyšších rýchlostiach, spolu s výrazne dlhším trvaním testu (30 minút namiesto 20).
Pre presnejšie stanovenie emisií CO2 sa do úvahy berie aj štandardná a doplnková výbava vozidla, zúčastneného v procese testu. Takto vzniknú pre každý typ vozidla dve hodnoty: najnižšia a najvyššia možná štandardná spotreba, súvisiaca s aerodynamikou, hmotnosťou a valivým odporom pneumatík. Vďaka WLTP budete môcť presnejšie odhadnúť spotrebu a emisie CO2 konkrétneho vozidla. V prípade špecifickej konfigurácie vozidla bude priamo uvedená jedna presná štandardná hodnota. V prípade špecifickej konfigurácie vozidla bude priamo uvedená jedna presná štandardná hodnota. Aj v prípade tejto testovacej procedúry sa však stále môžu vyskytnúť odchýlky od prevádzky v reálnom živote. Každodenná reálna spotreba a emisie budú aj naďalej ovplyvňované rozličnými faktormi topografie, meteorologických podmienok a osobného jazdného štýlu vodiča. Očakávaný vplyv má aj situácia v premávke, aktuálne prevážaný náklad a použitie zariadení ako je napríklad klimatizácia. Jedno je však isté: Podmienky testovania sú viac realistické než kedykoľvek predtým, čo znamená, že zmena metodiky môže priniesť vyššie papierové hodnoty spotreby paliva aj emisií CO2 a kratšie papierové dojazdy elektrických vozidiel. Toto však samozrejme nemá negatívny dopad na reálnu spotrebu paliva a reálny dojazd. Navyše, BMW Group neustále pracuje na nových technológiách s cieľom vylepšiť spotrebu aj dojazd.
Všetky vozidlá BMW Group, ktoré sa dajú objednať v krajinách EU28+, už sú schválené v súlade s metódou WLTP.
V Nemecku však legislatíva spočiatku predpisovala, že hodnoty, namerané podľa WLTP, majú byť komunikované v spätnom prepočte na hodnoty podľa NEDC. Európska komisia vyvinula za týmto účelom korelačnú techniku, ktorá je v rovnakej miere záväzná pre všetkých výrobcov automobilov.
Táto fáza má za účel zjednodušiť prechod. Jej trvanie závisí od konkrétnej národnej legislatívy a tým pádom sa bude v jednotlivých krajinách líšiť.
Od septembra 2018 sú všetci výrobcovia automobilov zo zákona povinní testovať v súlade s normou WLTP pre všetky vozidlá, predávané v EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku a Izraeli (EU28+).
Od januára 2021 budú všetky krajiny, ktoré prijali legislatívu EÚ pre registráciu vozidiel, povinné uvádzať a komunikovať hodnoty pre všetky vozidlá podľa WLTP.

Zistiť viac

WLTP V POROVNANÍ S NEDC.

Zistite viac o rozdieloch medzi starou a novou testovacou procedúrou.

Testovacia procedúra
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Realistické merania emisií škodlivých látok počas jazdy vozidla priamo na ceste.

Od polovice mája 2016 sú pre všetkých výrobcov vozidiel v EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku a Izraeli, povinné reálne merania emisií počas jazdy, t. j. Real Driving Emissions (RDE).
V týchto RDE testoch sa emisie škodlivých látok, ako napríklad pevné častice alebo oxidy dusíka (NOx), merajú priamo na ceste. Táto metóda určuje priemerné hodnoty emisií, ktoré sa dajú očakávať pri každodennom jazdení. Za účelom ďalšieho zníženia škodlivých emisií v každodennom využití aplikuje BMW Group do svojich modelov množstvo rozličných technológií.
Napríklad opatrenia BMW BluePerformance redukujú emisie dusíka v naftových motoroch. S uvedením novej generácie naftových 6-valcov od roka 2020 je zásobníkový katalyzátor, umiestnený tesne za motorom, nahradený ešte účinnejším SCR systémom, takisto blízko za motorom. Výsledkom je ďalšie zníženie emisií NOx, obzvlášť počas jazdy v meste. Druhý SCR katalyzátor, umiestnený tak ako predtým pod podlahou, poskytuje dodatočnú podporu a v závislosti od vozidla môže mať aj vlastný systém dávkovania AdBlue.
BMW Group je prvým výrobcom automobilov, ktorý uviedol do sériovej produkcie kombináciu zásobníkového NOx katalyzátora a systému SCR. Aplikáciou dvojitého dávkovania AdBlue stanovuje BMW nové štandardy čistenia výfukových plynov a redukovania emisií škodlivých látok.
Navyše, od roku 2006 má naftové vozidlá štandardne vybavené časticovým filtrom, s cieľom redukovať emisie pevných častíc. Špeciálne časticové filtre má teraz zavedené aj v kompletnej palete benzínových modelov.
BMW začalo vyrábať EU6d vozidlá od 1. 10. 2020 - už o tri mesiace skôr, než je zákonom stanovený dátum 1. 1. 2021. Oproti norme EU6c definuje emisný štandard EU6d aj hraničné hodnoty pre emisie pevných častíc a oxidov dusíka počas RDE testov. Emisná norma EU6d je zárukou toho, že vaše vozidlo spĺňa aktuálne najprísnejšie hodnoty emisných limitov EÚ.

Zistiť viac

MOTORY BMW S TECHNOLÓGIOU BMW TWIN POWER TURBO.

Silné a efektívne: benzínové a naftové motory BMW.

Inovatívne benzínové a naftové motory s technológiou BMW TwinPower Turbo tvoria jadro každého BMW so spaľovacím agregátom. Kombinujú tie najnovšie vstrekovacie systémy s plne variabilnou reguláciou výkonu a inovatívnou technológiou prepĺňania turbodúchadlom.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics Benzínové motory BMW TwinPower Turbo

Benzínové motory BMW TwinPower Turbo.

Inovatívny benzínový trojvalcový motor s výnimočnou kultúrou chodu, benzínový štvorvalcový motor a radový benzínový šesťvalcový motor BMW TwinPower Turbo, viacnásobný držiteľ ocenenia „Motor roka“, stanovujú štandardy. Vo svojej najnovšej generácii poskytuje rodina motorov BMW EfficientDynamics ešte vyššiu hospodárnosť, nižšie emisie a vyšší výkon než ich predchodcovia.

Za účelom zvýšenia efektivity aj dynamiky tento inovatívny balík, ako míľnik stratégie BMW EfficientDynamics, kombinuje najnovšiu technológiu vstrekovania s plne variabilným manažmentom ventilov Valvetronic, Double-VANOS a inovatívnou technológiou prepĺňania turbodúchadlom. Výsledkom je obzvlášť efektívny pohonný systém, ktorý obdivuhodne dokazuje uznávanú odbornosť BMW v oblasti motorov.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics Naftové motory BMW TwinPower Turbo

Naftové motory BMW TwinPower Turbo.

V naftových motoroch BMW TwinPower Turbo sa odráža systematická implementácia princípu BMW EfficientDynamics: kombináciou špičkových hodnôt efektivity, výkonu a kultúry chodu s nízkou spotrebou paliva. O ich efektivite a dynamike niet pochýb. Trojvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo slúžia ako ideálne základné pohonné jednotky, inovatívne štvorvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo a obzvlášť výkonné radové šesťvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo odvedú svoju prácu s pozoruhodne nízkymi emisiami a minimálnym trením. Maximálne zábavná jazda je teda vždy zárukou. Naftové pohonné jednotky s ľahkou hliníkovou konštrukciou z rodiny motorov BMW EfficientDynamics sú vybavené turbodúchadlami s variabilnou geometriou turbíny. Vstrekovanie paliva má na starosti najnovšia generácia priameho vstrekovania common-rail.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics BMW naftový motor detailný pohľad

NAFTOVÉ MOTORY BMW: POKROKOVÉ, UDRŽATEĽNÉ A EFEKTÍVNE.

Diesel je nielen výnimočne efektívnym typom pohonu, ale v BMW je to aj vysoko inovatívny a pozoruhodne hospodárny systém, ktorý prináša svoj príspevok aj k udržateľnosti a ekologickým cieľom. Vďaka inovatívnej technológii vstrekovanie AdBlue sa emisie oxidov dusíka moderných naftových vozidiel BMW blížia k nule. V použití sú aj ďalšie nové procedúry čistenia výfukových plynov, s cieľom ďalšieho zníženia škodlivých emisií. Vďaka tomu je naftový motor tak efektívnym, ako aj udržateľným pohonným systémom, obzvlášť pre vodičov, ktorí pravidelne absolvujú dlhé trasy. V rámci BMW Group prechádzajú všetky typy pohonu paralelne ďalším vývojom a vylepšovaním.

DIESEL – ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ.

Či už je to udržateľnosť, nízke náklady alebo efektivita, moderné naftové motory sú podporované mnohými dobrými argumentmi. Často však chýbajú doplňujúce fakty a informácie z ich pozadia. Vytvorte si svoj vlastný obraz s pomocou tohto informatívneho prehľadu na tému dieselového pohonu a emisií škodlivých látok.

Zistiť viac
 • Diesel a životné prostredie
 • Pevné častice a časticové filtre
 • Čo presne je СО₂?
 • Čo znamená NOx?
 • Emisná norma EU
 • Ekologické zóny
 • Emisné nálepky
BMW EfficientDynamics Efektívna jazda

EFEKTÍVNA JAZDA S BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Inovatívne technológie od BMW EfficientDynamics

INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE OD BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – METÓDY MERANIA SPOTREBY A EMISIÍ.

Vaše otázky. Naše odpovede.

 • Čo je WLTP?
 • Aký je jazdný cyklus WLTP?
 • Čo znamená WLTP pre mňa?
 • Čo je RDE?
 • Čo je EU6?
 • Čo je selektívna katalytická redukcia (SCR)?
 • Čo je BluePerformance?
 • Čo je časticový filter?
 • Čo znamená WLTP pre elektrické a hybridné vozidlá?