BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.

Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.

Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

BLIŽŠIE K REALITE. MENEJ POCHYBNOSTÍ.Zmeny v oficiálnych metódach testovania spotreby, emisií a škodlivých látok.

V roku 1992 bol uvedený takzvaný „nový európsky jazdný cyklus“, čiže New European Driving Cycle (NEDC). Odvtedy sa jeho procedúra využívala na stanovenie spotreby paliva a emisií vozidiel. Podmienky laboratórnych testov však prinášali nevýhody pri stanovení realistických hodnôt spotreby a emisií.


Preto bude na jeseň 2018 uvedená nová metodika s označením WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, t. j. Celosvetovo harmonizovaná testovacia procedúra ľahkých vozidiel), ktorá postupne, krok po kroku, nahradí NEDC.


Tento test bude zároveň doplnený emisným testom, ktorý bude merať vypúšťanie škodlivých látok vozidlom priamo na ceste, s označením RDE (Real Driving Emissions, t. j. Emisie pri skutočnej jazde).

OD NEDC K WLTP.

Reálnejšie hodnoty spotreby a emisií vďaka realistickejším podmienkam testov.

WLTP je nová zákonne povinná testovacia procedúra pre všetkých výrobcov automobilov, na stanovenie spotreby paliva a emisií výfukových plynov. Priblížením sa reálnym jazdným podmienkam poskytne WLTP relevantnejšie údaje pre praktickú prevádzku. Jednou zo zmien, okrem iných, je podstatné predĺženie testu (30 namiesto 20 minút), výrazne stúpnu aj testovacie rýchlosti a skrátia sa obdobia, počas ktorých vozidlo stojí.

Pre získanie presnejších hodnôt emisií CO2 bude nová testovacia procedúra zahŕňať nielen štandardnú výbavu, ako v predošlej metodike, ale aj doplnkovú výbavu. Toto vytvorí pre každé vozidlo dve hodnoty: najnižšiu a najvyššiu možnú štandardnú spotrebu v závislosti od výbavy.

 

Pri špecifickej konfigurácii vozidla však môže byť jeho individuálna štandardná hodnota uvedená priamo.

 

Vďaka WLTP budete môcť v budúcnosti lepšie odhadnúť spotrebu a emisie CO2. Keďže tieto hodnoty budú merané viac realisticky než predtým, dajú sa očakávať vyššie údaje pri spotrebe aj emisiách CO2 v prípade vozidiel so spaľovacími motormi. Pri elektrických vozidlách sa dá očakávať pokles ich elektrického dojazdu.


BMW už pracuje na prechode k novej testovacej procedúre a krok po kroku pripravuje portfólio svojich nových vozidiel, nových verzií motorov a technických modifikácií. Výsledkom bude úplná kompatibilita s testovacími procedúrami WLTP, pre kompletnú flotilu vozidiel BMW Group.

 

Od septembra 2018 budú všetky krajiny EÚ, vrátane Švajčiarska a Turecka, mať zákonom stanovenú povinnosť vyrábať iba vozidlá, ktoré boli testované v súlade s procedúrou WLTP. Prechodová fáza na jednotlivých trhoch bude závisieť od miestnej národnej legislatívy. Do decembra 2020 však budú musieť všetky krajiny, ktoré sa riadia legislatívou EÚ pre schvaľovanie vozidiel, uvádzať pre všetky svoje vozidlá hodnoty WLTP.

„Nová testovacia procedúra zaistí, že budú laboratórne merania reálnejšie odrážať skutočnú prevádzku vozidla na ceste.“
Európska asociácia výrobcov automobilov

WLTP V POROVNANÍ S NEDC.

Toto sú konkrétne rozdiely medzi starou a novou testovacou procedúrou.

Podmienky testu
NEDC
WLTP
Trvanie testu
20 min.
30 min.
Vzdialenosť testu
11 km
23,5 km
Časový podiel státia
25%
13%
Fázy testu
Mesto, mimo mesta, (kombinovaná)
Nízka, stredná, vysoká, extra vysoká, (kombinovaná); plus „Mesto“ pre elektrické vozidlá a vozidlá s plug-in hybridným pohonom
Rýchlosť
Priemerná: 34 km/h
Maximálna: 120 km/h
Priemerná: 46,6 km/h
Maximálna: 131 km/h
Teplota štartu
Studený štart
20–30° C
(testované pri 23°C, korigované pre 14°C) Studený štart
14° C
Doplnková výbava
Nie je zohľadnená.
Všetka doplnková výbava je zohľadnená pri jej vplyve na aerodynamiku, hmotnosť a valivý odpor.

RDE: SKUTOČNÉ EMISIE.

Meranie emisií priamo počas jazdy.

Okrem WLTP bude od septembra 2018 pre všetkých výrobcov vozidiel povinná aj metóda RDE (Real Driving Emissions, t. j. Emisie pri skutočnej jazde). Pri testoch RDE sa budú emisie ako napríklad pevné častice a oxidy dusíka (NOx) merať priamo počas jazdy. Táto metóda tak stanoví hodnoty emisií, ktoré sa dajú očakávať od reálneho každodenného jazdenia.

 

Pri snahe o ďalšie zníženie týchto emisií BMW využíva množstvo technológií na redukciu obsahu škodlivých splodín vo výfukových plynoch: opatrenia ako napríklad BluePerformance s Katalytickou selektívnou redukciou (SCR) a filtrom pevných častíc v naftových motoroch, ako aj filtrom pevných častíc v benzínových motoroch. Takýmto spôsobom dokáže BMW splniť prísne emisné limity normy EU6c, ktoré sú povinné pre všetky nové vozidlá od jesene 2018. Emisná norma EU6c predpisuje nižšie emisie v porovnaní s normou EU6b pre vozidlá s benzínovými motormi. Pre naftové motory platia v rámci normy EU6b a EU6c tie isté hodnoty emisných limitov.

EMISNÁ NORMA EU.

EMISNÁ NORMA EU.

Klesajúce hodnoty. Narastajúce výzvy.

Norma EU na emisie výfukových plynov definuje platné limity obsahu škodlivých látok ako sú napríklad oxidy dusíka alebo pevné častice, v rámci EÚ. Limity sa môžu líšiť v závislosti od typu a motora vozidla. Pre ochranu ovzdušia a životného prostredia sa norma postupne sprísňuje. To vystavuje výrobcov automobilov stále novým výzvam.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Od septembra 2017 sa začína postupný prechod na metodiky WLTP a RDE.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Všetky nové vozidlá budú musieť byť certifikované v súlade s WLTP a spĺňať aj emisné limity podľa testovacej procedúry RDE. To zaručí porovnateľnosť hodnôt emisií CO2 a spotreby paliva pri všetkých vozidlách.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Všetky novo vyrábané a registrované vozidla budú musieť splniť aj NOx RDE limity v rámci stanovených podmienok RDE.

DECEMBER 2020.

DECEMBER 2020.

Krajiny, ktoré prijmú legislatívu EÚ na schvaľovanie vozidiel, musia uvádzať pri všetkých vozidlách hodnoty WLTP.

FAQ.

Odpovede na často kladené otázky.

 • Čo je WLTP?

  Táto skratka pochádza z anglického názvu „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, v preklade do slovenského jazyka „Celosvetovo harmonizovaná testovacia procedúra pre ľahké vozidlá.“

  Je to nová testovacia procedúra pre zistenie hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, ktoré sú bližšie k reálnej jazde. Pre všetky nové vozidlá bude povinná od septembra 2018. WLTP postupne, krok po kroku, nahradí predošlú povinnú testovaciu procedúru NEDC.

 • Aký je jazdný cyklus WLTP?

  Spotreba a emisie vozidla závisia od jazdného štýlu. Preto boli pre metodiku WLTP zozbierané údaje o jazde z celého sveta. Na ich základe boli definované 4 reprezentatívne fázy s rozličnými priemernými rýchlosťami: nízka, stredná, vysoká a extra vysoká. V rámci každej tejto fázy sú stanovené rozličné intenzity akcelerácie, brzdenia a času, kedy vozidlo stojí, s cieľom napodobniť situácie, relevantné pre každodenný jazdný štýl. Kombinácia týchto fáz následne vytvorí celkový jazdný cyklus WLTP.

 • Čo je RDE?

  Skratka RDE pochádza z anglického názvu „Real Driving Emissions“ a v preklade do slovenského jazyka znamená „Emisie pri skutočnej jazde“. Táto nová procedúra stanovuje napríklad emisie pevných častíc alebo oxidov dusíka. Jej najdôležitejšou črtou je, že meranie prebieha priamo počas jazdy, v realistických jazdných podmienkach a nie v laboratóriu. Za účelom tohto merania sa na testované vozidlo namontuje prenosný systém merania emisií Portable Emissions Measurement System (v skratke PEMS).

 • Ako pristupuje BMW k novej procedúre WLTP?

  BMW už pracuje na prechode k novej testovacej procedúre a krok po kroku pripravuje portfólio svojich nových vozidiel, nových verzií motorov a technických modifikácií. Výsledkom bude úplná kompatibilita s testovacími procedúrami WLTP, pre kompletnú flotilu vozidiel BMW Group.

 • Aký význam má WLTP pre mňa?

  WLTP vám poskytne ešte lepší prostriedok na posúdenie skutočnej priemernej spotreby a priemerných emisií CO2 daného vozidla. Tým, že budú normované hodnoty viac realistické, sa však dá predpokladať ich nárast pri vozidlách so spaľovacími motormi a dá sa čakať aj skrátenie elektrického dojazdu elektrických vozidiel (vrátane plug-in hybridov).

 • Čo je EU6?

  EU6 (alebo tiež Euro 6) je označenie aktuálne platnej normy pre emisie výfukových plynov. Definuje maximálne povolené hodnoty oxidov dusíka a pevných častíc, ktoré sú nižšie oproti norme EU5 (Euro 5). Od jesene 2018 vstúpi povinne do platnosti emisná norma EU6c, ktorá predpisuje nižšie emisie v porovnaní s normou EU6b pre vozidlá s benzínovými motormi. Pre naftové motory platia v rámci normy EU6b a EU6c tie isté hodnoty emisných limitov.

 • Čo znamená Selektívna katalytická redukcia (SCR)?

  Táto technológia pridáva do naftových motorov tekutý amoniak s označením AdBlue, s cieľom znížiť ich emisie. Amoniak reaguje s oxidmi dusíka a adekvátne ich redukuje. Výsledkom reakcie je voda, dusík a CO2.

 • Čo je BluePerformance?

  BMW využíva technológiu BluePerformance na ešte výraznejšie zníženie oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Táto technológia je doplnkom k zásobníkovému katalyzátoru NOx a k filtru pevných častíc, v niektorých motoroch aj ku Selektívnej katalytickej redukcii (SCR). Pomocou vstrekovania AdBlue pomáha dosahovať podstatnú redukciu oxidov dusíka vo výfukových emisiách.

 • Čo je filter pevných častíc?

  Filter pevných častíc je technologické opatrenie na redukciu obsahu sadzí vo výfukových plynoch naftových motorov a najnovšie aj benzínových motorov.