VAŠE NASTAVENIA COOKIES NA TEJTO WEBSTRÁNKE.

BMW pravidlá používania súborov cookies.

Čo je súbor Cookie?

Súbor cookies je malý súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer všetky webové stránky používajú technológiu súborov cookies. Prevezme ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Keď opäť navštívite túto webovú stránku z rovnakého zariadenia, súbor cookies a informácie, ktoré sú v ňom uložené, sa buď odošlú späť na stránku, ktorá ho vytvorila (primárny súbor cookies), alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (súbor cookies tretej strany). To umožňuje, aby webová stránka zistila, že ste ju predtým v tomto prehliadači otvorili, a v niektorých prípadoch aj na prispôsobenie zobrazeného obsahu.

Niektoré súbory cookies sú veľmi užitočné, pretože môžu zlepšiť používateľskú skúsenosť pri otváraní webovej stránky, ktorú ste už niekoľkokrát navštívili. Ak používate rovnaké používateľské zariadenie a rovnaký prehliadač ako predtým, súbory cookies si pamätajú, napríklad vaše predvoľby, spôsob používania lokality a prispôsobujú zobrazených ponúk, aby boli relevantnejšie pre vaše osobné záujmy a potreby.

V závislosti od funkcie a účelu môžu byť súbory cookies rozdelené do štyroch kategórií*: Základné súbory cookies, výkonové súbory cookies, funkčné súbory cookies, súbory cookies pre marketingové účely.

Read more

Súbory cookies, ktoré na tejto webovej stránke nevyžadujú súhlas.

Základné súbory cookies, známe aj ako „prísne nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré zabezpečujú funkcie, bez ktorých nemôžete používať túto webovú stránku v súlade s určením. Tieto súbory cookies používa výlučne spoločnosť BMW a preto sa nazývajú tzv. „primárne súbory cookies“. Tieto sa ukladajú iba vo vašom používateľskom zariadení počas aktuálnej relácie prehliadača. Základné cookies, napríklad zabezpečujú, že keď otvoríte konfigurátor vozidla, zobrazí sa verzia, kde objem dát súvisiacich so šírkou pásma zodpovedá internetovému pripojeniu, ktoré používate. Pri prepínaní stránok, napríklad takéto súbory cookies tiež zabezpečujú funkčnosť zmeny z http na https a tým aj na dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos dát. V neposlednom rade súbory cookies ako je tento, taktiež ukladajú vaše rozhodnutie s ohľadom na používanie súborov cookies na našich webových stránkach.

Váš súhlas nie je potrebný na používanie základných súborov cookies.

Základné súbory cookies nie je možné zakázať pomocou funkcie tejto stránky. Vo všeobecnosti môžete vo vašom prehliadači kedykoľvek deaktivovať súbory cookies.

Príklady súborov cookies, ktoré si nevyžadujú súhlas/zoznam súborov cookies, ktoré si nevyžadujú súhlas

Read more

Názov
Účel
Dátum expirácie
kategória
cc_consentCookie
This cookie belongs to the category of Strictly Necessary cookies and is set to store the user consent to cookies.
365 dní
základné cookies
cc_optoutConfirmed
This strictly necessary cookie is saved in order to save the revocation of a user regarding the approval for cookie usage (Opt Out).
365 dní
základné cookies
HistoryCookie
This essential cookie saves information that is needed in order to show a correct browser history in case the user applies the back button functionality.
Po odchode zo stránky
základné cookies
lang_consentCookie
Holds the BMW user language.
365 dní
základné cookies
prov_consentCookie
Holds the BMW user province.
365 dní
základné cookies
virtualCookie
This cookie belongs to the category of Strictly Necessary Cookies and is needed to integrate the Dealer Locator accordingly.
365 dní
základné cookies
bmwdtm_hq_cc
This cookie stores the current cookie consent status.
30 minút
základné cookies
cc_digital_testcookie
This cookie belongs to the category of Performance cookies and stores the result of a cookie allowance test.
Po odchode zo stránky
základné cookies
JSESSIONID
This strictly-necessary cookie is used by JavaServer Pages to identify users anonymously across a session.
Po odchode zo stránky
základné cookies

Súbory cookies vyžadujúce súhlas na tejto webovej stránke, založené buď na našom legitímnom záujme alebo na vašom danom súhlase.

Súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli používať webovú stránku v súlade s vyššie uvedenou definíciou, plnia dôležité úlohy.

Bez týchto súborov cookies vám už nebudú k dispozícii funkcie, ktoré vám umožnia pohodlne prezerať naše webové stránky, napríklad vopred vyplnené formuláre. Nastavenia, ktoré ste vykonali, nie je možné uložiť a preto je potrebné ich na každej stránke znova zadať.

Okrem toho vám nemôžeme prispôsobiť individuálne ponuky.

BMW má na týchto stránkach integrovaný obsah patriaci tretím stranám. Príkladom je integrácia videí zo služby YouTube.

Títo poskytovatelia tretích strán môžu počas návštevy webovej stránky BMW teoreticky použiť súbory cookies, ktoré umožňujú získať informácie o tom, že ste si, napríklad otvorili webovú stránku BMW. Navštívte webové stránky poskytovateľov tretích strán, kde nájdete bližšie informácie o spôsobe využívania súborov cookies. Ak ste sa všeobecne rozhodli neudeliť svoj súhlas s používaním súborov cookies, ktoré si ho vyžadujú, zrušiť súhlas, ktorý bol daný, alebo deaktivovať súbory cookies na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme ich mohli vykonať pri vašej prvej návšteve stránky („výkonnostné súbory cookies“), budú vám poskytnuté iba také funkcie našej webovej stránky, ktoré môžeme zaručiť bez týchto súborov cookies. Oblasti našej webovej stránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť na integráciu obsahu tretích strán a teda na nastavenie súborov cookies tretích strán, v tomto prípade nie sú k dispozícii. O tom vás informuje príslušná výzva. Ak by ste však v takomto prípade chceli používať obsah webovej stránky, bude to možné len v prípade, ak súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré si vyžadujú súhlas. Aktivujte funkciu súhlasu, ktorá je k dispozícii na príslušnej pozícii na našich webových stránkach.

Zoznam súborov cookies, ktoré si vyžadujú súhlas alebo sú založené na našom oprávnenom záujme a dajú sa kedykoľvek deaktivovať:

Read more

Názov
Účel
Dátum expirácie
kategória
aems-tracking
This cookie belongs to the category of Performance Cookies and is used to store anonymous tracking information.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné cookies
bmwSessionCookie
This cookie belongs to the category of Performance cookies and enables the loading of website components and subsequently the tracking of which components were loaded, in order to pass information from one page to another page.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné cookies
cc_consentCookie
This functional cookie saves the information that the user has accepted the usage of cookies on the website.
Po odchode zo stránky
Funkčné cookies
cc_digital_profileCookie
This performance cookie saves a non-personal ID during the internet session. This allows the analysis of the actions during the use of the website.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné cookies
cc_consentCookie
This peformance cookie is used in order to save if the visit of the website was motivated through an internet marketing campaign from BMW and if so, through which campaigns. This can be verified by a campaign ID.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné cookies
gcdm_form_data
This performance cookie processes information about which actions have been executed when using the input screens on the website. Examples are clicking on a button or closing the input screen.
365 dní
Funkčné cookies
id
This cookie for marketing purposes is used in order to collect information if a form (e.g. a test drive request) has been sent on the website.
Po odchode zo stránky
Cookies na marketingové účely
uuid
This cookie for marketing purposes is used in order to collect information if a form (e.g. a test drive request) has been sent on the website.
Po odchode zo stránky
Cookies na marketingové účely
uuid230
This cookie for marketing purposes is used in order to collect information if a form (e.g. a test drive request) has been sent on the website.
Po odchode zo stránky
Cookies na marketingové účely
visitorid
This performance cookie save the Visitor-ID, which is used for the Web Analytics usage.
365 dní
Výkonnostné cookies
Doubleclick Bid Manager / Google
Saves cookies for remarketing and conversion tracking
548 dní
Cookies na marketingové účely
DoubleClick Floodlight*
540 dní
Cookies na marketingové účely
Facebook
180 dní
Cookies na marketingové účely
Facebook Connect
Login data / saves cookies for remarketing
180 dní
Cookies na marketingové účely
Facebook Custom Audience
540 dní
Cookies na marketingové účely
Google Adwords
540 dní
Cookies na marketingové účely
Google Conversion Tag
540 dní
Cookies na marketingové účely
Google Dynamic Remarketing
540 dní
Cookies na marketingové účely
IPG Mediabrands
This cookie is used for marketing purposes
540 dní
Cookies na marketingové účely
Trade Desk
Saves cookies for remarketing and conversion tracking
548 dní + 3 rokov
Cookies na marketingové účely
u
Stores a unique identifier for each visitor.
13 mesiacov
Funkčné cookies
dsp_id
Stores a unique identifier for each visitor for use in the IgnitionOne Display platform.
6 mesiacov
Funkčné cookies
evo5_BMW
Stores interests and IgnitionOne Scores for each visitor.
6 mesiacov
Funkčné cookies
evo5_BMW_popin
Stores a visitor’s eligibility status for onsite interactions.
6 mesiacov
Funkčné cookies
evo5_popin_instance
Stores a visitor’s eligibility status for onsite interactions for those not accepting 3rd party cookies.
6 mesiacov
Funkčné cookies
evo5_BMW
Stores a unique identifier for each visitor. Brochure Conversion Tag, Newsletter Conversion Tag, Quote Conversion Tag, Test Drive Conversion Tag
6 mesiacov
Funkčné cookies
Sizmek (Rocket Fuel)
90+396 dní
Cookies na marketingové účely
Adform
Saves cookies for marketing purposes
180 dní
Cookies na marketingové účely
bmwdtm_hq_userdata
This cookie stores information about the login status and country status.
1 rok
Výkonnostné
bmwdtm_hq_pcg
This cookie stores the previous content group hierarchy.
2 rokov
Výkonnostné
s_lv
This cookie name is associated with Adobe Web Analytics. It is used to identify the time (in days) between two visits by the same visitor (identified by an id number).
2 rokov
Výkonnostné
s_lv_s
This cookie name is associated with Adobe Web Analytics. This cookie is used to capture the number of days since a user last visited the website.
2 rokov
Výkonnostné
demdex
This cookie sets an anonymous but unique ID per user as part of the Adobe Audience Manager. Audience Manager relies on a few simple cookies to perform different functions. These include things like assigning IDs, recording data calls, error tracking, and testing to see if cookies can be set. The demdex cookie helps Audience Manger perform basic functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling and reporting.
6 mesiacov
Výkonnostné
demdex
This cookie sets an anonymous but unique ID per user as part of the Adobe Audience Manager. Audience Manager relies on a few simple cookies to perform different functions. These include things like assigning IDs, recording data calls, error tracking, and testing to see if cookies can be set. The demdex cookie helps Audience Manger perform basic functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling and reporting.
6 mesiacov
Cielenie/Reklama
AMCV_###@AdobeOrg
This cookie is set by Adobe Experience Cloud to store a visitor ID that is used across Experience Cloud Solutions. The Visitor ID service uses JavaScript to store a unique visitor ID in an AMCV_###@AdobeOrg cookie, where ### represents a random string of characters. This cookie is stored at the domain of the website.
2 rokov
Výkonnostné
s_fid
This cookie is associated with the analytics service provided by Adobe's Site Catalyst product suite. It is a new cookie introduced in 2013 as a 'fallback' visitor identifier where the s_vi cookie normally used for this purpose is blocked. It contains a randomly generated, unique id., Fallback unique visitor ID time/date stamp
2 rokov
Výkonnostné
s_cc
This Adobe Site Catalyst cookie is set and read by the JavaScript code to determine if cookies are enabled (simply set to "True").
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
cc_digital_usercookie
This cookie belongs to the category of Performance cookies and is used to hold the user session by means of an anonymous session- or visitor-ID.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
s_sq
This Adobe Site Catalyst cookie stores information about the previous link clicked within the site. This cookie is set and read by the JavaScript code when the ClickMap functionality and the ActivityMap functionality are enabled. It contains information about the previous link that was clicked on by the user.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
eventFromPreviousPage
This cookie belongs to the category of Performance cookies and is stored to enable the tracking of the respective element from which an internal page change was triggered. It holds this data for the next internal page.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
cc_digital_eventAttributes
This cookie belongs to the category of Performance cookies and is used to store anonymous information about website user actions on the site, eg. click on a button, closing of an overlay etc. .
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
Historycookie
This cookie belongs to the category of Strictly Necessary cookies and secures that the browser history is not distorted when using the back button of the browser.
Po odchode zo stránky
Funkčné cookies
bw
This cookie delivers multimedia content according to the user's technical requirements.
Po odchode zo stránky
Funkčné cookies
AMCVS_###@AdobeOrg
This cookie is set by Adobe Experience Cloud to store a visitor ID that is used across Experience Cloud Solutions. The Visitor ID service uses JavaScript to store a unique visitor ID in an AMCV_###@AdobeOrg cookie, where ### represents a random string of characters. This cookie is stored at the domain of the website.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
check
Pending
Po odchode zo stránky
Funkčné cookies
mbox
This cookie is set by Adobe SiteCatalyst analytics software and is used for measuring the performance of page content using A/B split testing. It stores the mbox session ID.
2 rokov
Výkonnostné
mboxSession
This Adobe Target cookie helps run tests on websites to see which menus, links, content and banners work the best. It stores the mbox session ID.
31 minút
Výkonnostné
mboxPC
This cookie stores the mbox PC ID.
2 rokov
Výkonnostné
s_ppvl
This cookie is set by Adobe Web Analytics to store information on the percentage of the page displayed to the end user.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
s_ppv
This cookie supports Adobe Web Analytics. When a customer leaves the page, the cookie stores what percentage of the previous page was viewed by the user. This is relevant, for example, for pages where the customer can scroll down ("Percent per page viewed").
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
bmwag
This cookie is associated with Demdex and is used by the Adobe Marketing Cloud Solutions.
6 mesiacov
Výkonnostné
DST
This cookie is set by Adobe Audience Manager when there's an error sending data to a destination.
6 mesiacov
Cielenie/Reklama
aam_uuid
This cookie is set by the Adobe Audience Manager data management platform to assign a unique ID when users visit a website.
1 mesiac
Cielenie/Reklama
dtcookie
This cookie collects data for Dynatrace, a system to track application and user errors. It stores the technical session ID for PurePath correlation.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
rxVisitor
This cookie collects performance information for Dynatrace, a system to track application performance and errors.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
dtPC
This performance cookie is required to identify appropriate beacon transmission endpoints within the Real User Monitoring (RUM) Dynatrace and includes the session ID for the correlation.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
rxvt
This cookie is used to store two timestamps to determine session length and the end of a session.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
UserID1
This cookie sets a unique anonymous ID for a website visitor. This ID is used to recognize the user at different sessions and to track his activity on the website. The collected data is used for analysis.
6 mesiacov
Výkonnostné
x-apitoken
This is an API Token associated with the chat tool of the German market.
Po odchode zo stránky
Funkčné cookies
dpm
This Adobe Audience Manager cookie enables the data management platform to record information around synchronisation of IDs.
6 mesiacov
Cielenie/Reklama
dtSa
This cookie is used to save action names across pages so that performance can be monitored across pages.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
dtLatC
This cookie is associated with software from Dynatrace. It measures server latency for performance monitoring.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
test_storage
Pending
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
usbl.###.c.###
This cookie is set by the Usabilla dialogs. These dialogs are used for user polls. The cookie stores the information whether a dialogue has been shown to the website user already.
Nikdy
Výkonnostné
VISITOR_INFO1_LIVE
This cookie is set by YouTube to measure your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old.
6 mesiacov
Funkčné cookies
GPS
This cookie registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
30 minút
Cielenie/Reklama
PREF
This cookie, which may be set by Google or Doubleclick, may be used by advertising partners to build a profile of interests to show relevant ads on other sites. It works by uniquely identifying your browser and device.
2 rokov
Cielenie/Reklama
YSC
This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
Po odchode zo stránky
Výkonnostné
DLC
Stores the dynamic lead context parameter
1 month
Cookies na marketingové účely

*Kategórie

V závislosti od funkcie a účelu môžu byť súbory cookies rozdelené do štyroch kategórií*: Základné súbory cookies, výkonové súbory cookies, funkčné súbory cookies, súbory cookies pre marketingové účely.

 

Základné súbory cookies

Základné súbory cookies sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a využívať jej funkcie. Bez týchto súborov cookies
nie je možné zaručiť všetky funkcie, napríklad činnosti vykonané počas návštevy stránky (napr. zadanie textu alebo konfigurácia
vozidla) sa zachovajú počas prehliadania iných podstránok v rámci hlavnej stránky.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies umožňujú, aby webová stránka ukladala údaje, ktoré už boli poskytnuté (napr. voľba príslušenstva v konfigurácii vozidla) a ponúkla užívateľovi vylepšené, osobnejšie funkcie. Funkčné súbory cookies sa používajú, napríklad na povolenie požadovaných funkcií, ako napríklad prehrávanie videí. Tieto súbory cookies zbierajú anonymizované informácie; nedokážu sledovať váš pohyb po iných webových stránkach.

Výkonové súbory cookies

Výkonové súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sa webová stránka používa – napríklad, ktoré stránky návštevník otvára najčastejšie a či používateľ prijíma z niektorých stránok chybové správy. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať používateľa. Zozbierané informácie budú zoskupené a preto budú analyzované spôsobom, ktorý nemožno priradiť konkrétnej osobe. Tieto súbory cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu webovej stránky a jej používania.

Súbory cookies na marketingové účely

Súbory cookies na marketingové účely sa používajú na extrahovanie reklám, ktoré sú relevantné pre konkrétnych používateľov a prispôsobené ich záujmom. Používajú sa aj na obmedzenie frekvencie zobrazovania reklamy a na meranie efektivity reklamnej kampane. Zaznamenávajú, či ste webovú stránku navštívili alebo nie. Tieto informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami, napr. zadávateľmi reklám. Súbory cookies na zlepšenie kontaktu a reklamy pre cieľovú skupinu sú často spojené s funkciami stránok tretích strán.

Read more

Používanie súborov cookies na www.bmw.sk.

Ako väčšina webových stránok, ktoré navštívite, aj stránka www.bmw.sk používa súbory cookies na zlepšenie používania stránky pri prvej a pri opakovaných návštevách stránky. Vďaka tomu môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi stránkami, uložiť konfiguráciu vozidla a používať služby GoogleMaps.

Súbory cookies sú umiestňované buď našou webovou stránkou (primárne súbory cookies) alebo inými webovými stránkami, ktorých obsah sa zobrazuje na našej webovej stránke (súbory cookies tretích strán). Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookies vtedy, keď ste prihlásení na ich stránkach a prezeráte si našu webovú stránku. Spoločnosť BMW AG nemá žiadny vplyv na nastavenia súborov cookies týchto webových stránok. Navštívte webové stránky poskytovateľov tretích strán, kde nájdete bližšie informácie o spôsobe využívania súborov cookies.

Read more

Správa a vymazanie súborov cookies.

Horné tlačidlo vám umožňuje odmietnuť alebo prijať súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas. Súbory cookies môžete zablokovať a vymazať aj zmenou nastavení vášho prehliadača. Ak chcete vykonať správu súborov cookies, väčšina prehliadačov vám umožňuje prijať alebo odmietnuť všetky súbory cookies alebo akceptovať iba určité typy súborov cookies. Proces správy a vymazania súborov cookies nájdete vo funkcii pomocníka integrovanej v prehliadači. Ak chcete obmedziť používanie súborov cookies, nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie našej webovej stránky.

Read more

Výkonové súbory cookies: Sledovanie používateľa.

Naša webová stránka používa technológiu Adobe na získavanie informácií o tom, ako používatelia pracujú so stránkou a jej obsahom.

Tieto výkonové súbory cookies sa nastavujú pri úvodnej návšteve webovej stránky a sú založené na našom legitímnom záujme, aby sme lepšie porozumeli používaniu webovej stránky našimi návštevníkmi na účely ďalších úprav. Tieto súbory cookies môžete kedykoľvek deaktivovať v dolnej časti webovej stránky alebo v nastavení prehliadača.

V rámci aplikácie Adobe sú údaje zhromažďované prostredníctvom služby Adobe Analytics a Adobe Dynamic Tag Management a sú anonymizované, spracované a uložené v dátových centrách spoločnosti Adobe v Európe. Ak chcete vzniesť námietky proti úplnému získaniu údajov spoločnosťou Adobe, môžete tak urobiť pomocou vyššie uvedeného tlačidla alebo spustením procesu deaktivácie na webovej stránke spoločnosti Adobe a tak vyjadriť svoju námietku: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Ak si želáte úplnú deaktivovať výkonové súbory cookies spoločnosti Adobe, môžete tak urobiť pomocou tlačidla uvedeného vyššie.

Ak vymažete všetky vaše súbory cookies, musíte znova spustiť proces deaktivácie a to najmä pre výkonové súbory cookies spoločnosti Adobe, pretože v tomto prípade nie je už zvolená funkcia deaktivácie ďalej zdokumentovaná. Platí to aj v prípade, ak navštívite túto webovú stránku z iných používateľských zariadení. Ak je nastavenie vašej bezpečnosti príliš prísne a súbory cookies sú blokované, nebudeme môcť splniť vašu požiadavku deaktivácie. V takom prípade budete príslušne informovaní a budete musieť zopakovať proces deaktivácie s menej prísnym nastavením ochrany bezpečnosti.

Read more

Použitie plug-inu sociálnej siete Facebook na www.bmw.sk

V rámci internetovej stránky BMW Vertriebs GmbH v doméne www.bmw.sk sa používajú tzv. plug-iny sociálnej siete www.facebook.com. Prevádzkuje ich spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA (""Facebook""). Tieto plug-iny sú označené logom Facebook.

Ak aktivujete neaktívny plug-in sociálnej siete Facebook na internetovej stránke spoločnosti BMW Vertriebs GmbH pod doménou www.bmw.sk, váš prehliadač nastaví priame spojenie so servermi sociálnej siete Facebook. Obsah plug-inu sa prenesie prostredníctvom siete Facebook priamo do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do webovej stránky.

Integrácia plug-inov znamená, že Facebook dostane informáciu, že ste otvorili príslušnú internetovú stránku BMW Vertriebs GmbH. Ak ste prihlásení v sieti Facebook, bude schopná priradiť vašu návštevu priamo k vášmu kontu v sieti Facebook. Hneď
po interakcii s plug-inom, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“, sa príslušné informácie odošlú z vášho prehliadača priamo na sieť Facebook a tam sa uložia. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov zo strany sociálnej siete Facebook, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia v tejto súvislosti na ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane údajov, ktoré poskytuje sociálna sieť Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook používal našu internetovú stránku na zhromažďovanie údajov o vás, nesmiete aktivovať neaktívny plug-in sociálnej siete Facebook pri návšteve internetovej stránky spoločnosti BMW Vertriebs GmbH v doméne www.bmw.sk.

Read more

BMW COOKIE PRAVIDLÁ.

Použitie cookies zo strany BMW.

Cookie je malý textový súbor, ktorý niektoré webstránky ukladajú na váš počítač.

Na tejto webstránke používame cookies na zlepšenie zážitku z jej prehliadania pre našich zákazníkov. BMW Group berie ochranu osobných údajov, nastavení a privátnej sféry veľmi vážne, preto na nasledujúcich riadkoch uvádzame podrobné informácie o tom, ako sa cookies používajú, ako sa môžete vyhnúť ich ukladaniu a aký to má vplyv na váš zážitok z prehliadania stránky.

Read more

Vypnutie/zapnutie všetkých cookies.

Použitie všetkých cookies môžete odsúhlasiť alebo zamietnuť v nastaveniach vášho prehliadača. Po ich deaktivovaní však nebudete môcť využívať všetky interaktívne funkcie našej stránky.
Najnovšie verzie internetových prehliadačov umožňujú ovládať cookies prostredníctvom svojich nastavení. Ak chcete o cookies zistiť viac, vrátane prehľadu o tom, aké cookies sú aktivované, ako ich spravovať a ako ich odstrániť, navštívte

Read more

Vypnutie/zapnutie konkrétnych cookies.

BMW Group pracuje na tom, aby ste mali k dispozícii možnosť spravovať cookies na našej webstránke podľa vašich preferencií, tento proces je však stále ešte vo vývoji. V rámci jedného z priebežných krokov vám nižšie ponúkame prehľad všetkých údajov o cookies, ktoré ukladá naša webstránka, o ich účele a o tom, ako je možné niektoré z nich deaktivovať.
Použitie cookies na tejto webstránke zodpovedá pravidlám Medzinárodnej obchodnej komory v oblasti týchto kategórií cookies: Bezpodmienečne potrebné, Výkonnostné, Funkčné alebo Reklamné.

Tabuľka dolu vysvetľuje aké cookies používame, vrátane dôvodu ich použitia. Informácie v nej pravidelne aktualizujeme, ak však nájdete nesúlad, prosím kontaktujte nás.

 

Prosím vezmite na vedomie, že cookies tretích strán mohli byť uložené na vašom koncovom zariadení už predtým, ako ste zvolili toto nastavenie. Z technických príčin nedokážeme takéto cookies zmazať, môžete to však urobiť vy, v rámci ochranných nastavení vášho internetového prehliadača.Read more

Cookie kód
Účel / funkcia
Exspirácia
Názov komponentu / typ cookie
aems_tracking
Táto cookie patrí do kategórie Výkonnostné a používa sa na ukladanie anonymných sledovacích informácií.
počas návštevy
Vyhľadávacie pole / potrebný súhlas
cc_consentCookie
Táto cookie sa nastaví vtedy, keď používateľ odsúhlasí cookies.
365 dní
Cookiecontroller / prevádzkové
virtualCookie
Táto cookie patrí do kategórie Bezpodmienečne potrebné a je nevyhnutá pre integrovanie funkcie Vyhľadávanie predajcu.
365 dní
Základ Vyhľadávania predajcu / potrebný súhlas
cc_consentCookie
Cookie na vyjadrenie súhlasu.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
cc_digital_eventAttributes
Obsahuje atribúty návštevy.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
event From Previous Page
Obsahuje údaje o návšteve pri internej zmene z predošlej na nasledujúcu stránku.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
cc_digital_userCookie
Obsahuje informácie o používateľovi.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
cc_digital_profileCookie
Obsahuje profil používateľa.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
cc_digital_testCookie
Používa sa pre testovanie.
počas návštevy
Základný komponent / potrebný súhlas
bmwSessionCookie
Obsahuje návštevu používateľa BMW.
1 deň
Základný komponent / potrebný súhlas
cc_optoutConfirmed
Vytvára sa keď používateľ zvolí režim deaktivovania.
365 dní
Základný komponent / prevádzkové
lang_consentCookie
Obsahuje jazyk používateľa BMW.
365 dní
Základný komponent / prevádzkové
prov_consentCookie
Obsahuje lokalitu používateľa BMW.
365 dní
Základný komponent / prevádzkové
visitorid
Identifikácia návštevníka.
365 dní
Základný komponent / potrebný súhlas
aems-tracking
Obsahuje sledovacie hodnoty vyhľadávania.
počas návštevy
Komponent / potrebný súhlas
cc_consentCookie
Cookie na vyjadrenie súhlasu.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
cc_digital_eventAttributes
Obsahuje atribúty návštevy.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
eventFromPreviousPage
Obsahuje údaje o návšteve pri internej zmene z predošlej na nasledujúcu stránku.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
cc_digital_userCookie
Obsahuje informácie o používateľovi.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
cc_digital_profileCookie
Obsahuje profil používateľa.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
cc_digital_testCookie
Používa sa pre testovanie.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
bmwSessionCookie
Obsahuje návštevu používateľa BMW.
1 deň
Základná strana / potrebný súhlas
bmwSessionCookie
Obsahuje návštevu používateľa BMW.
1 deň
Základná strana / potrebný súhlas
cc_optoutConfirmed
Vytvára sa keď používateľ zvolí režim deaktivovania.
365 dní
Základná strana / prevádzkové
lang_consentCookie
Obsahuje jazyk používateľa BMW.
365 dní
Základná strana / prevádzkové
prov_consentCookie
Obsahuje lokalitu používateľa BMW.
365 dní
Základná strana / prevádzkové
visitorid
Identifikácia návštevníka.
365 dní
Základná strana / potrebný súhlas
aems-tracking
Obsahuje sledovacie hodnoty vyhľadávania.
počas návštevy
Základná strana / potrebný súhlas
gcdm_form_data
Táto cookie obsahuje sledovacie informácie pre dáta formátu gcdm.
365 dní
Základný komponent / potrebný súhlas
u
Ukladá unikátnu identifikáciu pre každého návštevníka.
13 mesiacov
Tretia strana
dsp_id
Ukladá unikátnu identifikáciu pre každého návštevníka pre použitie v našej Display platforme a na medzikanálovú atribúciu.
6 mesiacov
Tretia strana
evo5
Ukladá záujmy a skóre pre každého návštevníka.
6 mesiacov
Tretia strana
dct_oba
Ukladá záujmy a skóre pre každého návštevníka s cieľom odvodiť Produkty záujmu. Využíva sa na generovanie dynamickej kreatívy.
6 mesiacov
Tretia strana
EVO5_OPT
Ukladá režim deaktivovania pre jednotlivcov, ktorí deaktivujú behaviorálnu online reklamu.
10 rokov
Tretia strana
evo5_BMW
Ukladá záujmy a IgnitionOne skóre pre každého návštevníka.
6 mesiacov
Tretia strana
evo5_BMW_popin
Ukladá spôsobilosť návštevníka pre interakcie na stránke.
1-6 mesiacov
Tretia strana
evo5_popin_instance
Ukladá spôsobilosť návštevníka pre interakcie na stránke pre tých, ktorí neakceptujú cookies tretích strán.
6 mesiacov
Prvá strana
DLC
Stores the dynamic lead context parameter
1 month
Cookies for marketing purposes
Trade Desk
Ukladá cookies pre remarketing & sledovanie konverzie
548 dni + 3 roky
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Doubleclick Bid Manager / Google
Ukladá cookies pre remarketing & sledovanie konverzie
548 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Facebook
Ukladá cookies pre remarketing
180 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Google Adwords
Ukladá cookies pre remarketing
540 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Sizmek (Rocket Fuel)
Ukladá cookies pre remarketing
90+396 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
DoubleClick Floodlight*
sleduje hlavné konverzie
540 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Facebook Custom Audience
Ukladá cookies pre remarketing
540 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Google Dynamic Remarketing
Ukladá cookies pre remarketing
540 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
IPG Mediabrands
Ukladá cookies pre remarketing
0 dní
Nie sú zahrnuté žiadne cookies.
Facebook Connect
prihlasovacie údaje / Ukladá cookies pre remarketing
180 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Adform
Ukladá cookies pre remarketing
180 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
Google Conversion Tag
sleduje hlavné konverzie
540 dni
Tretia strana / marketing / potrebný súhlas
id, uuid, uuid230
Cookie súbory 'id', 'uuid' a 'uuid230' využíva BMW AG za účelom uloženia informácie, či na tejto webstránke umiestnený formulár (napr. so žiadosťou o skúšobnú jazdu), bol odoslaný.
počas návštevy
Marketing

Nástroje na zdieľanie

Stránky BMW Group obsahujú zakomponované tlačidlá na zdieľanie, ktoré umožňujú návštevníkom zdieľať obsah stránok s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí ako napríklad Facebook alebo Twitter. Tieto stránky môžu obsahovať cookies keď ste prihlásení na používanie ich služieb. BMW Group nemá dosah na ovládanie takýchto cookies tretích strán z ich webstránok. Pre viac informácií o takýchto cookies a možnostiach ich spravovania si prosím pozrite webstránky príslušných tretích strán.

Read more