Remote Software Upgrade žena stojí pred budovou a pozerá sa na svoj smartfón

BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03.

Udržte svoje BMW v najaktuálnejšom stave za každých okolností: Remote Software Upgrade 21-03 obsahuje množstvo funkčných rozšírení, kvalitatívnych vylepšení a nové funkcie. Všetky podrobnosti o obsahu a informácie o aktualizácii nájdete v nasledujúcich poznámkach k vydaniu.
Zistiť viac
BMW REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03.

  REMOTE SOFTWARE UPGRADE 21-03: TO NAJLEPŠIE.

  Remote Software Upgrade 21-03 BMW radu 4 Cabrio jazda na ceste bočný pohľad

  Teraz sa môžete tešiť na nasledujúce funkcie a funkčné vylepšenia:

  • BMW Maps: Tradičné okienko na textové zadávanie je späť!
  • Varovný systém opustenia jazdného pruhu: Teraž už si pamätá vaše nastavenia

  Zlepšenia kvality:

  • Problémy pri zmene hudobných súborov v systéme Android 11 boli odstránené
  • Surround View ilustrácia
  • Programovanie riadiacich jednotiek (CCU) pre iX3 (G08 BEV) 
  • Zvolávacia akcia: Programovanie riadiacich jednotiek (BMU) pre iX3 (G08 BEV) 
  Remote Software Upgrade 21-03 BMW radu 4 Coupé statický predný záber
  Všeobecné informácie:

  • Funkčné aktualizácie a vylepšenia kvality
  • Platnosť aktualizácie Remote Software Upgrade a poznámky k vydaniu
  • Informácie o predošlých verziách
  • Aktualizácia návodu na použitie na palube vozidla
  • Špeciálne informácie o tejto aktualizácii
  • Špecifické poznámky pre hybridné vozidlá
  • Použitie aplikácie My BMW na dátový prenos

  FUNKCIE A FUNKČNÉ VYLEPŠENIA.

  BMW MAPS.

  BMW Remote Software Upgrade BMW Maps navigačný systém detailný pohľad

  Tradičné okienko na textové vkladanie adresy je späť!

  Vypočuli sme vás! Pri neustálom vylepšovaní našich produktov využívame aj spätnú väzbu našich zákazníkov, aby sme vám mohli poskytnú vždy ten najlepší zážitok z používania vášho BMW. Z tohto dôvodu sme vrátili známe okienko na textové zadávanie adresy do navigačného systému, ktorý obsahuje BMW Operating System 7. Rozhodnutie, ktorý spôsob zadávania adresy využijete, je na vás. Aktualizácia vám teda ponúka možnosť zjednodušeného zadávania s jedným okienkom, alebo tradičného zadávania s okienkami pre krajinu, mesto/oblasť, ulicu a číslo domu.

  VAROVNÝ SYSTÉM OPUSTENIA JAZDNÉHO PRUHU.

  Systém si teraz pamätá vaše nastavenie.

  Ak sa rozhodnete nevyužívať zásahy, ktoré vám poskytuje Varovný systém opustenia jazdného pruhu, túto funkciu môžete teraz v nastaveniach plne deaktivovať. Následkom toho ostane Varovný systém opustenia jazdného pruhu neaktívny aj po opätovnom naštartovaní vozidla, až do okamihu, kým funkciu opäť nezapnete vy.
  Zistiť viac

  ZLEPŠENIE KVALITY.

  Problémy pri zmene hudobných súborov v Android 11 sú odstránené.

  Táto aktualizácia eliminuje známe problémy so spracovaním obalov albumov centrálnym displejom v kombinácii so systémom Android 11 a AVRCP1.6 ako aktívny Bluetooth protokol.
  Zistiť viac

  ZLEPŠENIE KVALITY.

  Ilustrácia Surround View.

  Môže sa stať, že zobrazenie ilustrácie Surround View na centrálnom informačnom displeji vozidla nie je správne umiestnené. Vozidlá, ktorých sa týkala technická kampaň so špeciálnym poruchovým kódom 0066490100, budú mať tento problém odstránený pomocou aktualizácie Remote Software Upgrade.
  Zistiť viac

  ZLEPŠENIE KVALITY.

  Programovanie riadiacich jednotiek (CCU) pre iX3 (G08 BEV).

  Pri dotknutých vozidlách vo výnimočných prípadoch nenastane automatická aktivácia parkovacej funkcie, s následným zobrazením kontrolného hlásenia. Ak sa kontrolné hlásenie ignoruje, hrozí, že sa vozidlo pohne. Vozidlá budú mať tento problém odstránený pomocou aktualizácie Remote Software Upgrade.

  Zistiť viac

  ZVOLÁVACIA AKCIA.

  Programovanie riadiacich jednotiek (BMU) pre iX3 (G08 BEV).

  V prípade veľmi vážnej nehody sa môže poškodiť elektrický systém vozidla. Prípadné prepätie zo strany vysokonapäťového elektrického systému môže poškodiť riadiace jednotky a komponenty. Funkcie, aktívne po nehode (napr. varovné blikače, osvetlenie vozidla alebo automatické núdzové volanie), môžu byť dostupné iba čiastočne.

  Zákazníci, ktorý sa to týkalo, boli informovaní pomocou špeciálneho poruchového kódu 0061030600.

  Zistiť viac

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

  Platnosť aktualizácie Remote Software Upgrade a poznámok k vydaniu.

  Nové prvky a funkčné vylepšenia tejto aktualizácie sa vás týkajú iba ak má vaše vozidlo konkrétne prvky výbavy. Prosím pozrite si Integrovaný návod na obsluhu vášho vozidla, kontaktujte vášho Servisného partnera alebo horúcu linku BMW ConnectedDrive pre informácie o špecifikáciách vášho vozidla.
  Zistiť viac

  Funkčné aktualizácie a kvalitatívne vylepšenia.

  Táto aktualizácia Remote Software Upgrade vylepší existujúce funkcie tak, aby spĺňali najvyššie technologické štandardy a obsahuje kvalitatívne vylepšenia.
  Zistiť viac

  Informácie o predošlých verziách.

  Informácie o všetkých predošlých verziách aktualizácií softvéru nájdete na zákazníckom portáli ConnectedDrive alebo na BMW webstránke vo vašej krajine.
  Zistiť viac

  Aktualizácia palubného návodu na obsluhu vo vozidle.

  Vďaka aktualizácii Remote Software Upgrade bude Integrovaný návod na obsluhu vo vozidle v najaktuálnejšej verzii.
  Zistiť viac
  BMW Remote Software Upgrade navigačný systém detailný pohľad

  Špeciálna informácia o tejto aktualizácii.

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. Prosím odstráňte všetky OBD diagnostické zariadenia (knihy jázd, GPS sledovanie), ktoré používate, pred štartom a priebehom aktualizácie.

 • Automatické nahrávanie aplikácií ConnectedDrive po aktualizácii môže trvať určitý čas.

 • Len čo odpočítavanie pre aktualizáciu uplynie, iba vystúpte z vozidla a zamknite ho.

 • Niektoré nastavenia sa po aktualizácii môžu vrátiť do predvolených (napr. nastavenia notifikácií) a musia sa reaktivovať.

 • Reštartovanie niektorých systémov vozidla môže spôsobiť zobrazenie kontrolných hlásení počas aktualizácie alebo po nej. Prosím venujte pozornosť týmto kontrolným hláseniam a sledujte, či sa stále zobrazujú aj po reštarte (napr. parkovacia brzda alebo funkcie pohonu)

 • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE pre používateľov systému iOS: Pri prenášaní aktualizácie pomocou vášho smartfónu sa prosím pripojte cez Bluetooth a WiFi pripojenie vo vozidle v položke menu „Mobilné zariadenia“. Ak sa zobrazí ikona Bluetooth a/alebo WiFi v sivej farbe, prosím aktivujte najprv Apps & Bluetooth Audio v nastaveniach v submenu "Mobilné zariadenia“.

 • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE pre vozidlá M: Pokyn na inštaláciu aktualizácie Remote Software Upgrade sa môže zobraziť približne 30-60 minút po vypnutí motora, keďže sa motor najprv musí vychladiť. Pokyn sa zobrazí pre štartom motora. Pri najbližšom nasadnutí do vášho vozidla prosím vykonajte inštaláciu pred naštartovaním motora a počkajte, kým sa zobrazí pokyn na inštaláciu.

 • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE pre používateľov výbavy BMW Drive Recorder: Počiatočné nastavenia budú pri aktualizácii resetované a nahraté videá budú zmazané.
 • BMW Remote Software Upgrade BMW hybridné vozidlo na nabíjacej stanici predný pohľad

  Špecifické poznámky pre hybridné vozidlá.

  • Ak vykonáte aktualizáciu Remote Software Upgrade počas nabíjania, proces nabíjania sa preruší a nebude automaticky obnovený.

  • Nastavenia nabíjania a klimatizácie môžu byť po aktualizácii Remote Software Upgrade resetované (napr. nastavenie nabíjania na 6 A namiesto 16 A). Len čo aktualizáciu dokončíte, resetujte svoje preferencie v príslušných položkách v menu Nastavenia.

  • Aktualizáciou sa môže vynulovať počítadlo kilometrov elektrickej jazdy. Vaše vozidlo však elektricky najazdené kilometre nestratí, pretože sú uložené na inom mieste. V tomto prípade, ak chcete dokumentovať stav elektricky najazdených kilometrov, prosím kontaktujte autorizovaný BMW servis.
  Remote Software Upgrade použitie aplikácie My BMW pre dátový prenos QR kód

  Použitie aplikácie My BMW na dátový prenos.

  POZNÁMKA: Návod na použitie aplikácie My BMW pre dátový prenos nájdete na YouTube alebo pomocou QR kódu zobrazeného vľavo dolu.
  Tešíme sa na vašu spätnú väzbu na horúcej linke BMW ConnectedDrive, aby sme mohli priebežne vylepšovať naše aktualizácie softvéru Remote Software Upgrade.
  Zistiť viac