POSTUP PRI VYPĹŇANÍ ŽIADOSTI O VYSTAVENIE POTVRDENIA:

  1. krok:
  Vyplňte prosím formulár „Žiadosť“ a zašlite ho spolu s kópiou aktuálneho technického preukazu vozidla BMW, na ktoré sa žiadosť vystavuje buď na poštovú adresu uvedenú na žiadosti alebo e-mail: bmwslovensko@bmwgroup.com. Pri TŠ pridajte aj kópiu aktuálneho dokladu totožnosti.

   

  2. krok:
  Technické oddelenie BMW Slovenská republika, s.r.o. vašu žiadosť spracuje a zašle do BMW Group AG v Mníchove. Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následného vydania TŠ je 2-4 týždne, resp. 5-14 pracovných dní pri ARK a iných potvrdeniach.

   

  3. krok:
  Po spracovaní žiadosti Vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Poplatok za TŠ je 166 € s DPH. Poplatok za vystavenie potvrdenia o ARK je 66,38 € s DPH, za iné potvrdenia (spotreba, zmena údajov) je 20 € s DPH. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

   

  4. krok:
  Vystavený duplikát typového štítku, resp. potvrdenie o ARK a o zmene údajov a originál faktúry Vám bude zaslaný poštou na adresu uvedenú vo vašej žiadosti.


  S pozdravom a prianím radosti z jazdy,
  BMW Slovenská republika