Svoje predložené vyhlásenia o súhlase poskytnutom BMW SK môžem kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti, prostredníctvom môjho online konta v časti „moje osobné údaje“ alebo kontaktovaním Zákazníckeho servisu BMW (+421 2 60202080 / zakaznicky.servis.sk@bmw.com). Po úplnom odvolaní sa môj profil zákazníka už nebude spracúvať a už nebudem dostávať marketingovú komunikáciu. Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov mám okrem toho možnosť požiadať o informácie o mojich údajoch uložených v BMW SK ako aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania mojich osobných údajov zo strany BMW SK republika a mojich práv sú k dispozícii online v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti BMW.

    Zistiť viac