VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O BMW CONNECTED DRIVE

FAQ - Často kladené otázky.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o výbave BMW ConnectedDrive Services? Máte otázky ohľadom Bluetooth a USB pripojenia? Tu nájdete odpovede, linky aj kontaktné údaje.

Zistiť viac
 • Čo je Bluetooth®?
 • V ktorých modeloch BMW je Bluetooth® k dispozícii?
 • Ktoré mobilné zariadenia s technológiou Bluetooth® môžem použiť s výbavou BMW príprava pre mobilné telefóny?
 • Môžem vo svojom vozidle použiť Bluetooth® zariadenie, ktoré nie je na zozname?
 • Prečo nie je moje mobilné zariadenie v zozname mobilných zariadení, ktoré sa testovali v BMW?
 • Môžem využiť mobilné zariadenie uvedené na adrese www.bmw.sk/bluetooth s odlišnou verziou softvéru?
 • Aké sú rozdiely medzi jednotlivými mobilnými zariadeniami po stránke ovládania a rozsahu funkcií?
 • Čo sa stane, ak je vo vozidle viac než jedno registrované mobilné zariadenie s aktivovanou funkciou Bluetooth®?
 • Koho môžem kontaktovať, ak mám problém s Bluetooth® rozhraním na svojom mobilnom zariadení?
 • Ako zistím model svojho mobilného zariadenia?
 • Ako zistím verziu softvéru môjho mobilného zariadenia?
 • Pri resetovaní do továrenských nastavení si telefón pýta kód zariadenia. Kde nájdem tento kód?
 • Hlasitosť pri telefonovaní vo vozidle je príliš nízka alebo vysoká. Ako môžem nastaviť hlasitosť hovoru?
 • Na čo nesmiem zabudnúť pri používaní mobilného zariadenia vo vozidle?
 • Čo je USB audio rozhranie?
 • Ktoré zariadenia sú podporované?
 • Na čo musím dávať pozor pri používaní USB zariadenia vo svojom vozidle?
 • Na čo musím dávať pozor pri používaní USB kľúča?
 • Na čo musím dávať pozor pri použití mobilného zariadenia ako zdroja hudby?
 • Dostáva zariadenie pri pripojení aj elektrickú energiu?
 • Na čo musím dávať pozor pri odpájaní USB zariadenia?
 • Akým spôsobom je možné zobraziť obaly prehrávaných audio súborov?
 • Ako zistím verziu softvéru môjho zariadenia Apple iPhone/iPod?
 • Ako môžem resetovať svoj Apple iPhone/iPod?
 • Čo je MP3 prehrávač s funkciou MTP?
 • Je možné v mojom vozidle prehrávať videá?

OTÁZKY A POZNÁMKY O OVLÁDANÍ

 • Ako zaregistrujem (“pripojím”) svoje mobilné zariadenie u prípravy na mobil v mojom BMW?
 • Môže byť k rozhraniu Bluetooth® pripojených viac mobilných zariadení súčasne?
 • Je možné vytiahnuť kľúč zo zapaľovania bez prerušenia telefonátu?
 • Zmenil/zmenila som si kontakty, záznamy v kalendári, pripomienky a poznámky vo svojom mobilnom zariadení. Zobrazia sa tieto zmeny aj vo vozidle?
 • Ako môžem zmeniť poradie položiek v telefónnom zozname (napr. usporiadať ich podľa priezviska)?
 • Prečo nemôžem vo vozidle využiť funkciu konferenčného hovoru?
 • Prečo sa pri prichádzajúcom hovore nezobrazí číslo volajúceho?
 • Prečo sa osobe, ktorej volám, neukáže moje telefónne číslo?
 • Prečo sa v menu Kancelária v mojom vozidle nezobrazia schôdzky, pripomienky a poznámky?
 • Zhodujú sa zoznamy realizovaných hovorov vo vozidle a v mobilnom zariadení?
 • Prečo nevidím všetky textové správy z mobilného zariadenia vo vozidle?
 • Ako môžem vo vozidle cez Bluetooth® prenášať audio súbory?
 • Ako obnovím Bluetooth® audio reprodukciu po telefonickom hovore alebo dopravnom servise?
 • Môžem využiť funkciu audio reprodukcie svojho mobilného zariadenia cez Bluetooth® ak je zariadenie pripojené k vozidlu cez USB snap-in adaptér alebo cez USB kábel?
 • Prečo sa foto, uložené pri niektorých mojich kontaktoch, nezobrazí na displeji systému iDrive?
 • Ako môžem aktualizovať svoj softvér vo vozidle?
 • Ako môžem využiť doplnkovú výbavu Internet so svojím mobilným zariadením?
 • Ako môžem nakonfigurovať moje mobilné zariadenie pre použitie internetu alebo BMW TeleServices?
 • Po nadviazaní Bluetooth spojenia sa moje mobilné zariadenie samo pokúša vytočiť nejaké číslo.
 • Prečo sa niektoré položky adresára objavia vo vozidle dvakrát?
 • Prečo sa mi pri telefonovaní objaví na displeji iné meno, než to, ktoré som zadal/zadala?
 • Existujú nejaké obmedzenia pri použití názvov súborov a názvov zariadení?
 • Prečo sa niekedy dostanem k svojim skladbám cez vyhľadávanie hudby až po chvíli čakania?
 • Existujú nejaké obmedzenia pri použití playlistov?
 • Prečo nie je hneď po naštartovaní vozidla aktivované USB zariadenie, napriek tomu, že posledným zdrojom zvuku bolo externé zariadenie?
 • Prečo USB audio rozhranie nerozozná môj iPhone/iPod?
 • Prečo USB audio rozhranie nerozozná môj MP3 prehrávač / mobilný telefón?

PRODUKT

 • Môžem vo svojom BMW využiť aj profil SAP (SIM Access Profile) Bluetooth®?
 • Prečo potrebujem výbavový prvok “Rozšírené prepojenie hudobných prehrávačov v mobilnom zariadení” (SA 6NF)?
 • Potrebujem snap-in adaptér na ovládanie svojho mobilného zariadenia vo vozidle?
 • Akú doplnkovú výbavu potrebujem pre USB audio rozhranie?
 • Môžem/musím použiť vo vozidle káblový adaptér?

PRODUKT

 • Prečo nemôžem prihlásiť svoje mobilné zariadenie napriek tomu, že som vložil/vložila vstupný kľúč?
 • Ako je možné, že sa moje mobilné zariadenie nedokáže automaticky znovupripojiť, alebo že funkcie, predtým bezpečne podporované, už nie sú k dispozícii zvyčajným spôsobom?
 • Meno osoby, s ktorou telefonujem, sa nezobrazí, napriek tomu, že táto osoba je uložená v mojom mobilnom zariadení.
 • Prečo sa správne nezobrazí sila signálu?
 • Prečo sa vo vozidle nezobrazuje telefónny zoznam z môjho Blackberry?
 • V záložke „Kancelária“ sa nenachádzajú položky menu pre novinky, kalendár, úlohy a poznámky.
 • Po nadviazaní Bluetooth spojenia opakovane počujem zo svojho mobilného zariadenia potvrdzovacie zvuky a niektoré sa prenášajú aj cez reproduktory vo vozidle.
 • Prečo sa namiesto obsahu správ (napr. e-mailov alebo textových správ) zobrazí text „<Content Protection>“ (ochrana obsahu)?
 • Prečo nedokážem prehrať skladby, ktoré mám zakúpené?
 • Prečo počujem pri prehrávaní skladieb rušivý šum?
 • Prečo nepočujem žiaden zvuk pri prehrávaní hudby z môjho zariadenia iPhone/iPod cez snap-in adaptér?
 • Prečo vidím v adresári iba niektoré skladby?
 • Doma som si zmenil/zmenila skladbu. Prečo ju nevidím vo vozidle?
 • Niekedy pri naštartovaní vozidla začne hrať rádio, napriek tomu, že pred jeho vypnutím bolo posledným zvoleným zdrojom zvuku USB audio rozhranie.
 • Prečo niekedy USB audio rozhraniu trvá dlhšie reakcia na voľbu náhodného poradia prehrávaných skladieb?
 • Prečo stále vidím čísla, namiesto textu napr. s názvom albumu alebo titulmi skladieb v zozname?
 • Prečo sa občas objaví hlásenie "Načítavam dáta..." a požadovaný zoznam sa ukáže až neskôr?
 • Prečo sa meta informácie pre moje audio súbory nezobrazia správne?
 • Prečo sa moje audio súbory prehrávajú s rozličnou hlasitosťou?
 • Prečo nie je uložený hudobný filter na mojom zariadení Apple?
 • Prečo vidím pri prehrávaní videa z môjho zariadenia iPhone/iPod iba čierny obraz?
 • Prečo nie sú videá z môjho zariadenia iPhone/iPod pri prehrávaní vycentrované?