BMW EfficientDynamics Spotreba a emisie

SPOTREBA A EMISIE.

BMW EfficientDynamics: Detaily o procese merania spotreby paliva a emisií СО₂, ako aj informácie o naftových technológiách.

Spotreba a emisie CO2 nových vozidiel sa stanovujú prostredníctvom štandardizovanej procedúry. V septembri 2018 nahradil dovtedy platnú normu NEDC (New European Driving Cycle) nový a viac realistický jazdný cyklus zvaný WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). K nemu sa pridáva test RDE (Real Driving Emissions), ktorý meria emisie škodlivých látok priamo na ceste. Vďaka novým testovacím procedúram tak získajú zákazníci lepší prehľad o spotrebe a emisiách svojho vozidla. Na tejto stránke získate aj užitočné informácie o udržateľnosti a efektivite naftových motorov.

Zistiť viac
SPOTREBA A EMISIE. BMW EfficientDynamics: Detaily o procese merania spotreby paliva a emisií СО₂, ako aj informácie o naftových technológiách.

5 FAKTOV O TESTOVACEJ PROCEDÚRE WLTP.

 • 01 Nová povinná metóda merania spotreby WLTP má praktickejší základ.
 • 02 Testovanie sa uskutočňuje po dlhší čas, pri vyšších rýchlostiach a s dynamickejším priebehom.
 • 03 Normované hodnoty podľa novej procedúry merania sú bližšie spotrebám, dosahovaným v reálnej prevádzke.
 • 04 Detailné výsledky poskytujú vyššiu mieru transparentnosti pri odhadovaní nákladov na palivo.
 • 05 Metodika merania WLTP sa postupne uvádza do praxe od 1. septembra 2017.

MERACIA TECHNIKA WLTP.

Presná procedúra testovania pre získanie najviac realistických hodnôt spotreby paliva a emisií СО₂.

Meracia technika WLTP je založená na celosvetovo zozbieraných reálnych jazdných údajoch, čo znamená, že ňou stanovené hodnoty sú takisto viac realistické. K zmenám, ktoré priniesla, patrí nová a podstatne prísnejšia definícia testovacích podmienok vo vyšších rýchlostiach, spolu s výrazne dlhším trvaním testu (30 minút namiesto 20).
Pre presnejšie stanovenie emisií CO2 sa do úvahy berie aj štandardná a doplnková výbava vozidla, zúčastneného v procese testu. Takto vzniknú pre každý typ vozidla dve hodnoty: najnižšia a najvyššia možná štandardná spotreba, súvisiaca s aerodynamikou, hmotnosťou a valivým odporom pneumatík. Vďaka WLTP budete môcť presnejšie odhadnúť spotrebu a emisie CO2 konkrétneho vozidla. V prípade špecifickej konfigurácie vozidla bude priamo uvedená jedna presná štandardná hodnota. V prípade špecifickej konfigurácie vozidla bude priamo uvedená jedna presná štandardná hodnota. Aj v prípade tejto testovacej procedúry sa však stále môžu vyskytnúť odchýlky od prevádzky v reálnom živote. Každodenná reálna spotreba a emisie budú aj naďalej ovplyvňované rozličnými faktormi topografie, meteorologických podmienok a osobného jazdného štýlu vodiča. Očakávaný vplyv má aj situácia v premávke, aktuálne prevážaný náklad a použitie zariadení ako je napríklad klimatizácia. Jedno je však isté: Podmienky testovania sú viac realistické než kedykoľvek predtým, čo znamená, že zmena metodiky môže priniesť vyššie papierové hodnoty spotreby paliva aj emisií CO2 a kratšie papierové dojazdy elektrických vozidiel. Toto však samozrejme nemá negatívny dopad na reálnu spotrebu paliva a reálny dojazd. Navyše, BMW Group neustále pracuje na nových technológiách s cieľom vylepšiť spotrebu aj dojazd.
Všetky vozidlá BMW Group, ktoré sa dajú objednať v krajinách EU28+, už sú schválené v súlade s metódou WLTP.
V Nemecku však legislatíva spočiatku predpisovala, že hodnoty, namerané podľa WLTP, majú byť komunikované v spätnom prepočte na hodnoty podľa NEDC. Európska komisia vyvinula za týmto účelom korelačnú techniku, ktorá je v rovnakej miere záväzná pre všetkých výrobcov automobilov.
Táto fáza má za účel zjednodušiť prechod. Jej trvanie závisí od konkrétnej národnej legislatívy a tým pádom sa bude v jednotlivých krajinách líšiť.
Od septembra 2018 sú všetci výrobcovia automobilov zo zákona povinní testovať v súlade s normou WLTP pre všetky vozidlá, predávané v EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku a Izraeli (EU28+).
Od januára 2021 budú všetky krajiny, ktoré prijali legislatívu EÚ pre registráciu vozidiel, povinné uvádzať a komunikovať hodnoty pre všetky vozidlá podľa WLTP.

Zistiť viac

WLTP V POROVNANÍ S NEDC.

Zistite viac o rozdieloch medzi starou a novou testovacou procedúrou.

Testovacia procedúra
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Realistické merania emisií škodlivých látok počas jazdy vozidla priamo na ceste.

Od polovice mája 2016 sú pre všetkých výrobcov vozidiel v EÚ, ako aj vo Švajčiarsku, Turecku, Nórsku, Lichtenštajnsku a Izraeli, povinné reálne merania emisií počas jazdy, t. j. Real Driving Emissions (RDE).
V týchto RDE testoch sa emisie škodlivých látok, ako napríklad pevné častice alebo oxidy dusíka (NOx), merajú priamo na ceste. Táto metóda určuje priemerné hodnoty emisií, ktoré sa dajú očakávať pri každodennom jazdení. Za účelom ďalšieho zníženia škodlivých emisií v každodennom využití aplikuje BMW Group do svojich modelov množstvo rozličných technológií.
Napríklad opatrenia BMW BluePerformance redukujú emisie dusíka v naftových motoroch. S uvedením novej generácie naftových 6-valcov od roka 2020 je zásobníkový katalyzátor, umiestnený tesne za motorom, nahradený ešte účinnejším SCR systémom, takisto blízko za motorom. Výsledkom je ďalšie zníženie emisií NOx, obzvlášť počas jazdy v meste. Druhý SCR katalyzátor, umiestnený tak ako predtým pod podlahou, poskytuje dodatočnú podporu a v závislosti od vozidla môže mať aj vlastný systém dávkovania AdBlue.
BMW Group je prvým výrobcom automobilov, ktorý uviedol do sériovej produkcie kombináciu zásobníkového NOx katalyzátora a systému SCR. Aplikáciou dvojitého dávkovania AdBlue stanovuje BMW nové štandardy čistenia výfukových plynov a redukovania emisií škodlivých látok.
Navyše, od roku 2006 má naftové vozidlá štandardne vybavené časticovým filtrom, s cieľom redukovať emisie pevných častíc. Špeciálne časticové filtre má teraz zavedené aj v kompletnej palete benzínových modelov.
BMW začalo vyrábať EU6d vozidlá od 1. 10. 2020 - už o tri mesiace skôr, než je zákonom stanovený dátum 1. 1. 2021. Oproti norme EU6c definuje emisný štandard EU6d aj hraničné hodnoty pre emisie pevných častíc a oxidov dusíka počas RDE testov. Emisná norma EU6d je zárukou toho, že vaše vozidlo spĺňa aktuálne najprísnejšie hodnoty emisných limitov EÚ.

Zistiť viac

MOTORY BMW S TECHNOLÓGIOU BMW TWIN POWER TURBO.

Silné a efektívne: benzínové a naftové motory BMW.

Inovatívne benzínové a naftové motory s technológiou BMW TwinPower Turbo tvoria jadro každého BMW so spaľovacím agregátom. Kombinujú tie najnovšie vstrekovacie systémy s plne variabilnou reguláciou výkonu a inovatívnou technológiou prepĺňania turbodúchadlom.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics Benzínové motory BMW TwinPower Turbo

Benzínové motory BMW TwinPower Turbo.

Inovatívny benzínový trojvalcový motor s výnimočnou kultúrou chodu, benzínový štvorvalcový motor a radový benzínový šesťvalcový motor BMW TwinPower Turbo, viacnásobný držiteľ ocenenia „Motor roka“, stanovujú štandardy. Vo svojej najnovšej generácii poskytuje rodina motorov BMW EfficientDynamics ešte vyššiu hospodárnosť, nižšie emisie a vyšší výkon než ich predchodcovia.

Za účelom zvýšenia efektivity aj dynamiky tento inovatívny balík, ako míľnik stratégie BMW EfficientDynamics, kombinuje najnovšiu technológiu vstrekovania s plne variabilným manažmentom ventilov Valvetronic, Double-VANOS a inovatívnou technológiou prepĺňania turbodúchadlom. Výsledkom je obzvlášť efektívny pohonný systém, ktorý obdivuhodne dokazuje uznávanú odbornosť BMW v oblasti motorov.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics Naftové motory BMW TwinPower Turbo

Naftové motory BMW TwinPower Turbo.

V naftových motoroch BMW TwinPower Turbo sa odráža systematická implementácia princípu BMW EfficientDynamics: kombináciou špičkových hodnôt efektivity, výkonu a kultúry chodu s nízkou spotrebou paliva. O ich efektivite a dynamike niet pochýb. Trojvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo slúžia ako ideálne základné pohonné jednotky, inovatívne štvorvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo a obzvlášť výkonné radové šesťvalcové naftové motory BMW TwinPower Turbo odvedú svoju prácu s pozoruhodne nízkymi emisiami a minimálnym trením. Maximálne zábavná jazda je teda vždy zárukou. Naftové pohonné jednotky s ľahkou hliníkovou konštrukciou z rodiny motorov BMW EfficientDynamics sú vybavené turbodúchadlami s variabilnou geometriou turbíny. Vstrekovanie paliva má na starosti najnovšia generácia priameho vstrekovania common-rail.

Zistiť viac
BMW EfficientDynamics BMW naftový motor detailný pohľad

NAFTOVÉ MOTORY BMW: POKROKOVÉ, UDRŽATEĽNÉ A EFEKTÍVNE.

Diesel je nielen výnimočne efektívnym typom pohonu, ale v BMW je to aj vysoko inovatívny a pozoruhodne hospodárny systém, ktorý prináša svoj príspevok aj k udržateľnosti a ekologickým cieľom. Vďaka inovatívnej technológii vstrekovanie AdBlue sa emisie oxidov dusíka moderných naftových vozidiel BMW blížia k nule. V použití sú aj ďalšie nové procedúry čistenia výfukových plynov, s cieľom ďalšieho zníženia škodlivých emisií. Vďaka tomu je naftový motor tak efektívnym, ako aj udržateľným pohonným systémom, obzvlášť pre vodičov, ktorí pravidelne absolvujú dlhé trasy. V rámci BMW Group prechádzajú všetky typy pohonu paralelne ďalším vývojom a vylepšovaním.

DIESEL – ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ.

Či už je to udržateľnosť, nízke náklady alebo efektivita, moderné naftové motory sú podporované mnohými dobrými argumentmi. Často však chýbajú doplňujúce fakty a informácie z ich pozadia. Vytvorte si svoj vlastný obraz s pomocou tohto informatívneho prehľadu na tému dieselového pohonu a emisií škodlivých látok.

Zistiť viac
 • Diesel a životné prostredie

  EÚ a mnohé ďalšie krajiny po celom svete sa zaviazali podstatne znížiť emisie skleníkového plynu CO2. Naftový motor zohráva v ekologickom snažení podstatnú úlohu, veď predsa práve dieselové agregáty dokážu v súvislosti so svojou nízkou spotrebou prezentovať aj priaznivý emisný profil CO2. Diesel, ktorý spĺňa emisnú normu EU6, napríklad produkuje o 15 % menej CO2 než porovnateľný benzínový motor. Vďaka tomu ušetrili naftové automobily v Európe za posledných 20 rokov až približne jednu miliardu ton CO2. A vďaka časticovým filtrom, ktoré sa do BMW štandardne montujú od roku 2006, už podiel naftových vozidiel na produkcii emisií pevných častíc nie je relevantný.

 • Pevné častice a časticové filtre

  Pevné častice je termín, označujúci všetky emisie v tuhom skupenstve, rozptýlené vo vzduchu. V prírodnej forme sú to napríklad produkty erózie, jemný prach, popol zo sopečných erupcií alebo peľ. Okrem cestnej dopravy produkujú emisie pevných častíc aj letecká a lodná doprava, spolu s priemyslom. Cestná doprava tvorí približne 20 % emisií pevných častíc, aj to však väčšinou nie výfukovými emisiami, ale obrusovaním pneumatík a vírením prachu. Vďaka časticovým filtrom, inštalovaným do vozidiel BMW Group od roku 2006, generujú naše naftové vozidlá svojimi motormi takmer nulové emisie pevných častíc.

 • Čo presne je СО₂?

  CO2 je oxid uhličitý – skleníkový plyn, ktorý sa tvorí napríklad pri spaľovaní uhlia, nafty, benzínu, zemného plynu alebo dreva. Zohráva dôležitú rolu v prírode, pre metabolizmus mnohých živých organizmov, vrátane rastlín. Prebytok CO2 však významne prispieva k skleníkovému efektu, a teda aj ku klimatickým zmenám. V rámci EÚ je doprava zodpovedná iba za 30 % celkových emisií CO2, pričom podiel cestnej dopravy z toho tvorí 72 %. Bez naftových motorov, ktoré produkujú menej CO2 než benzínové, vďaka svojej nízkej spotrebe, by boli emisie CO2 podstatne vyššie.

 • Čo znamená NOx?

  NOx je súhrnné označenie pre oxidy dusíka (N) v plynnej forme. Príliš vysoká koncentrácia NOx zaťažuje pľúca a môže škodiť rastlinám. Oxidy dusíka sa produkujú pri vysokoteplotnom horení palív, ale aj uhlia, oleja, dreva a odpadu. Od roku 1990 do roku 2017 sa emisie NOx od cestnej dopravy znížili o viac než 60 %. Vo výsledku predstavoval podiel emisií NOx od cestnej dopravy v roku 2017 približne 37,5 %. BMW sa pri redukovaní oxidov dusíka spolieha na viacstupňový proces, ktorý sa dnes považuje za extrémne účinný. Spolu s redukovaním emisií v motore recirkuláciou výfukových plynov to predovšetkým znamená dodatočnú úpravu výfukových plynov kombináciou zásobníkového katalyzátora NSC (resp. zásobníkového NOx katalyzátora) a systému selektívnej katalytickej redukcie SCR. Systém SCR v interakcii s teplotou výfukových plynov a vstrekovaním AdBlue mení toxické oxidy dusíka na netoxickú vodu a dusík.
  V nových naftových 6-valcoch BMW sa predošlá mimoriadne účinná úprava výfukových plynov, pozostávajúca zo zásobníkového NOx katalyzátora, filtra pevných častíc a katalyzátora SCR pod podlahou, nahradila sústavou s ešte vyšším funkčným potenciálom. V jej prípade spolupracuje nový systém SCR (na báze DPF), umiestnený tesne za motorom, so systémom SCR, umiestneným pod podlahou, s cieľom pokryť obzvlášť široké pracovné pásmo motora, s optimálnou konverziou NOx. Toto je zároveň základ pre spĺňanie budúcich emisných noriem.

 • Emisná norma EU

  Emisné normy EU stanovujú hraničné hodnoty emisií vo výfukových plynoch, podľa typu vozidla a motora. Každý rok musia nové vozidlá spĺňať prísnejšie limity emisných noriem, aby mohli dostať typové schválenie. Všetky aktuálne nové vozidlá BMW Group, s benzínovým aj naftovým motorom, spĺňajú emisnú normu EU6. Emisnú triedu vášho vozidla, relevantnú pre jeho EU typové schválenie, nájdete v sekcii V9 schvaľovacieho certifikátu.

 • Ekologické zóny

  Pre splnenie emisných limitov EU vo výrazne znečistených mestách a s cieľom dlhodobo zlepšiť kvalitu ovzdušia, zaviedli niektoré európske mestá tzv. ekologické, alebo nízkoemisné zóny, s obmedzeniami pre premávku. V závislosti od konkrétnej krajiny môžu do týchto zón vstupovať vozidlá iba za určitých podmienok, napríklad po predložení emisnej nálepky alebo po splnení určitej emisnej triedy. Všetky aktuálne nové vozidlá BMW Group, s benzínovým aj naftovým motorom, spĺňajú emisnú normu EU6, majú teda povolený vstup do väčšiny európskych ekologických zón.

 • Emisné nálepky

  Informáciu o EU emisnej triede vozidla poskytuje emisná nálepka. Je potrebná v niektorých európskych mestách, napr. v Berlíne, na povolenie vstupu do ekologickej zóny s redukovanými emisiami. V súčasnosti dostávajú vozidlá červenú, žltú alebo zelenú emisnú nálepku, prípadne žiadnu nálepku, na základe emisií škodlivých látok. Všetky aktuálne nové vozidlá BMW Group, s benzínovým aj naftovým motorom, spĺňajú emisnú normu EU6, pri registrácii teda získavajú zelenú emisnú nálepku. Tá vás oprávňuje pre vjazd s vaším BMW do väčšiny ekologických zón v Európe.

BMW EfficientDynamics Efektívna jazda

EFEKTÍVNA JAZDA S BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Inovatívne technológie od BMW EfficientDynamics

INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE OD BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – METÓDY MERANIA SPOTREBY A EMISIÍ.

Vaše otázky. Naše odpovede.

 • Čo je WLTP?

  Skratka WLTP je z anglického názvu „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (celosvetovo harmonizovaná testovacia procedúra ľahkých vozidiel).
  Jej základom sú nové testovacie postupy, ktoré zabezpečia viac realistické hodnoty spotreby paliva a emisií CO2, záväzne platné pre všetky vozidlá od septembra 2018. WLTP nahrádza predošlú platnú procedúru NEDC.

 • Aký je jazdný cyklus WLTP?

  Spotreba a emisie vozidla závisia popri iných faktoroch aj od jazdného štýlu vodiča. Z tohto dôvodu boli pre WLTP zozbierané jazdné údaje z celého sveta. Tieto údaje boli použité pre zadefinovanie štyroch reprezentatívnych fáz testu: s nízkou rýchlosťou, strednou rýchlosťou, vysokou rýchlosťou a extra vysokou rýchlosťou. Každá z týchto fáz má inak stanovené intenzity akcelerácie, brzdenia a časy prestojov, za účelom priblíženia testovacieho scenára každodennému štýlu reálneho jazdenia. Kombinácia týchto fáz následne prináša výsledok, ktorý výrobca komunikuje vo svojej dokumentácii ako kombinovanú hodnotu spotreby. Keďže sa elektrické a hybridné vozidlá používajú hlavne v mestských oblastiach, WLTP pre ne uvádza aj piatu fázu, označenú ako „mesto“. Táto je výsledkom kombinácie fázy s nízkou a strednou rýchlosťou.

 • Čo znamená WLTP pre mňa?

  Zavedenie WLTP znamená, že výrobcom uvádzané hodnoty spotreby a emisií CO2 budú bližšie k hodnotám z reálnej prevádzky. Ďalšie a ešte výraznejšie priblíženie k realite prináša WLTP aj tým, že zohľadňuje doplnkovú výbavu v testovaných vozidlách, ktorá je odvodená od vašej osobnej konfigurácie vozidla. Realistickejšie metódy však na druhej strane prinesú zvýšenie normovaných hodnôt spotreby a emisií CO2, ktoré komunikuje výrobca pre vozidlá so spaľovacími motormi a skrátenie výrobcom uvádzaných normovaných dojazdov elektrických a plug-in hybridných vozidiel. V závislosti od legislatívy jednotlivých krajín môžu byť dôsledkom aj vyššie dane za emisie CO2.

 • Čo je RDE?

  Skratka RDE je z anglického názvu „Real Driving Emissions“ (reálne jazdné emisie). Je to nová procedúra merania emisií škodlivých látok, ako sú napríklad oxidy dusíka (NOx) alebo pevné častice. Podstatou tohto merania je, že prebieha priamo na ceste, v realistických jazdných podmienkach, nie v laboratóriu. K výfukovému systému vozidla sa za týmto účelom pripevní zariadenie známe ako PEMS (Portable Emissions Measurement System, t. j. prenosný systém na meranie emisií).

 • Čo je EU6?

  EU6 je označenie aktuálne platnej normy pre emisie škodlivých látok. Definuje nižšie hraničné hodnoty pre pevné častice a oxidy dusíka než norma EU5. Od septembra 2018* je v platnosti emisná norma EU6c, ktorá v porovnaní s normou EU6b predpisuje nižšie emisie pevných častíc pre benzínové motory. Tie isté hraničné hodnoty platia pre vozidlá s naftovými motormi v rámci cyklu pre EU6b a EU6c. EU6d-TEMP od septembra 2019* a EU6d od januára 2021 opäť mierne znižujú hraničné hodnoty emisií pevných častíc a oxidov dusíka, v súlade s RDE.
  *Platí pre nové vozidlá. Nové typy vozidiel budú podliehať novým emisným štandardom o jeden rok skôr.

 • Čo je selektívna katalytická redukcia (SCR)?

  Pre ďalšie zníženie emisií sa do výfukových systémov naftových motorov vstrekuje špeciálny roztok močoviny zvaný AdBlue®. Kombinácia selektívnej katalytickej redukcie (SCR) s technológiou AdBlue® prináša zníženie emisií oxidov dusíka až o 90 %. Výsledkom sú vodná para, dusík a CO2. Výsledkom sú vodná para, dusík a CO2.

 • Čo je BluePerformance?

  BMW využíva technológiu BluePerformance za účelom ešte výraznejšieho redukovania emisií oxidov dusíka svojich vozidiel. Vďaka tejto technológii je možné ešte výraznejšie optimalizovať emisný profil naftových pohonných jednotiek. Okrem naftového filtra pevných častíc (časticového filtra) a NOx zásobníkového katalyzátora sú všetky naftové 4-valce BMW vybavené aj katalyzátorom typu SCR (selektívna katalytická redukcia) a vstrekovaním AdBlue®, pre podstatné zníženie emisií oxidov dusíka vo výfukových plynoch. S uvedením novej generácie naftových 6-valcov od roka 2020 je zásobníkový katalyzátor, umiestnený tesne za motorom, nahradený ešte účinnejším SCR systém, takisto blízko za motorom. Výsledkom je ďalšie zníženie emisií NOx, obzvlášť počas jazdy v meste. Druhý SCR katalyzátor, umiestnený tak ako predtým pod podlahou, poskytuje dodatočnú podporu a v závislosti od vozidla môže mať aj vlastný systém dávkovania AdBlue.

 • Čo je časticový filter?

  Časticový filter (filter pevných častíc) je opatrením na zníženie emisií pevných častíc naftových aj benzínových motorov.

 • Čo znamená WLTP pre elektrické a hybridné vozidlá?

  Keďže sa elektrické a hybridné vozidlá používajú hlavne v mestských oblastiach, WLTP pre ne okrem fázy nízkej, strednej, vysokej a extra vysokej rýchlosti uvádza aj piatu fázu, označenú ako „mesto“. Tá kombinuje rýchlosti jednotlivých fáz, ktoré najlepšie odrážajú realitu premávky v mestách, teda nízku a strednú. Výsledkom je možnosť realistickejšieho stanovenia dojazdu.