KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Prevádzkovateľ: BMW SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Adresa: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Telefón.: +421 (2) 33 33 10 99
E-mail: zakaznicky.servis.sk@bmw.com


Prevádzkovateľ: BMW AG, Datenschutzbeauftragter
Adresa: Petuelring 130, 80788 Mnichov, Nemecko
E-mail: datenschutz@bmw.de

Zistiť viac