ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV O POLOHE

  Niektoré služby je možné poskytnúť len vtedy, keď sprístupníte svoju polohu alebo polohu vášho vozidla. Dôvernosť týchto údajov o polohe berieme veľmi vážne.
  Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe (vrátane údajov sprístupnených ako súčasť servisného procesu vozidla):

   

  • Údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na vás alebo vaše vozidlo len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, vo vzťahu ku ktorému ste udelili súhlas.
  • Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby, alebo kde sme zo zákona povinní uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde sme požiadaní poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo akejkoľvek inej tretej strane, budeme vás informovať, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu, alebo nám to nie je dovolené).
  • Údaje o polohe vozidla a údaje o polohe zariadenia nie sú prepojené, pokiaľ to nie je potrebné na poskytnutie požadovanej služby. 
  • Každé iné použitie údajov o polohe pre analytické účely bude realizované na základe nezvratne anonymizovaných súborov údajov. 

   

  My a predajca môžeme mať prístup k údajom o polohe vozidla a spoločnosť BMW AG môže mať prístup k údajom o polohe zariadenia prostredníctvom služieb, ktoré poskytujú (napr. ConnectedDrive).


  V čase zakúpenia vozidla alebo aktivácie alebo konfigurácie služby alebo aplikácie (napr. ConnectedDrive alebo Connected App) vám bude poskytnutý podrobný popis získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od údajov o polohe.. Prosím vezmite na vedomie, že nemusíme byť schopní zabezpečiť niektoré funkcie našich služieb, ak obmedzíte zber vašich údajov o polohe.
   

  Zistiť viac