ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI BMW - SLOVENSKO

  • Ktoré sú spoločnosti BMW na Slovensku
  • Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje
  • Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované
  • Ako môžu byť použité vaše údaje
  • Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov
  • Ako dlho uchovávame vaše údaje
  • Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov