VŠEOBECNÉ OTÁZKY O FINANCOVANÍ BMW.

Ponuky od BMW Financial Services.

Aké finančné produkty vám BMW ponúka? Aký je rozdiel medzi lízingom, úverom a BMW Select? A ktorý je ten správny model pre vás? Tu nájdete všetky najdôležitejšie základné informácie.

Zistiť viac
 • Lízing, úver alebo Select - aké sú hlavné rozdiely?

  Ak sa rozhodnete financovať vozidlo úverom, tak vozidlo prejde do vášho vlastníctva hneď ako sa úverová zmluva skončí.
  BMW Financial Services vám ponúkajú rozličné typy zmlúv, aby ste mohli svoje vozidlo financovať podľa svojich potrieb. Môžete si prispôsobiť akontáciu, dobu splácania a mesačné splátky.
  Pri lízingovej zmluve sú mesačné splátky obzvlášť nízke, keďže platíte iba za stratu hodnoty vozidla v priebehu zmluvného obdobia. Len čo sa zmluva skončí, môžete si vziať na lízing nové vozidlo. Prípadne sa môžete rozhodnúť pre odkúpenie aktuálneho vozidla za jeho zostatkovú cenu.
  Ak si vyberiete BMW Select, volíte si to najlepšie z oboch svetov - lízing aj úver. Splátky sú podobne nízke ako pri lízingu a na konci zmluvy takisto dostanete možnosť odkúpiť vozidlo.

 • Aké sú výhody financovania vozidla cez BMW Financial Services?

  Ako zákazník BMW Financial Services máte výhodu v tom, že daný finančný produkt je prispôsobený tak konkrétnemu vozidlu, ako aj vašim želaniam. A keďže vozidlo aj finančný produkt pochádzajú z toho istého zdroja, môžete počítať s korektným prístupom, ušetríte čas a vyhnete sa problémom.
  Vďaka našim skvelým cenám s prehľadnými pravidlami a podmienkami, ktoré ponúka BMW Financial Services, máte istotu, že ste v dobrých rukách.

 • Hodí sa lízing pre súkromné osoby aj pre firmy?

  Áno, aj ako privátny lízingový zákazník platíte iba za to, čo použijete - a sú tu aj ďalšie výhody:
  Ochrana vašej likvidity
  Žiadne marketingové riziko
  Poistenie: Ak vaše vozidlo ukradnú, alebo musí byť odpísané počas priebehu lízingu u BMW Financial Services, v tom prípade poistenie pokryje rozdiel medzi účtovnou hodnotou vozidla (výkupná cena) a trhovou hodnotou (reálna cena).
  Daňové výhody pre firmy: DPH platíte iba z lízingových splátok a iných výnimočných platieb, ktoré musíte uhradiť, nie však z celej ceny vozidla.
  Výhodou lízingu tiež je, že môžete vždy jazdiť na najnovšom vozidle.

 • Prečo musím absolvovať preverenie bonity?

  Preverenie bonity je bežnou praxou finančných inštitúcií pri žiadosti o úver alebo lízing.
  Preverením vašej bonity splní BMW Financial Services svoju povinnosť ochrany zákazníkov pre neadekvátnym úverovým zaťažením.
  Pre overenie totožnosti stačí kópia vášho preukazu totožnosti.

 • Nebolo by lepšie vziať si hotovostný úver v mojej vlastnej banke a následne ísť do BMW ako zákazník platiaci v hotovosti?

  Nie. Po prvé preto, že BMW Financial Services vám ponúkne extrémne výhodné podmienky. Po druhé preto, že s úverovými produktmi ako je BMW Select môžete vozidlo vrátiť do BMW Financial Services po skončení zmluvy, čo by pri úvere z vašej vlastnej banky nebolo možné.
  Porovnania potvrdili, že zákazníci BMW Financial Services majú skutočne k dispozícii lepšie produkty než pri financovaní konvenčnými bankami. A ešte niečo: Veľmi praktická a pohodlná bude aj vaša komunikácia o vašom vozidle a jeho financovaní s jednou jedinou osobou.

 • Od čoho závisia mesačné splátky?

  Pri konvenčnom úvere závisia vaše mesačné splátky od výšky akontácie, obdobia splácania a reálnej ročnej úrokovej miery nákladov. Ak si zvolíte úver BMW Select, na výške splátok sa prejaví aj dohodnutá záverečná splátka. Lízingové splátky závisia od zálohovej platby, akontácie, obdobia splácania, najazdených kilometrov a tiež od zostatkovej hodnoty vozidla.

 • Nie je pri lízingu akontácia vyhodenými peniazmi?

  Nie, pretože zníži vaše mesačné splátky. Pre mnohých zákazníkov lízingu je táto jednorazová platba správnym spôsobom ako udržať mesačné náklady čo najnižšie počas celého obdobia lízingu.

 • Aké mám ako zákazník BMW Select alebo lízingu možnosti pri skončení zmluvy?

  Ako zákazník BMW Select máte na konci zmluvy tri možnosti:
  Zaplatiť poslednú splátku a nechať si vozidlo.
  Pokračovať vo financovaní vozidla prostredníctvom komfortných splátok.
  Vozidlo vrátiť (záruka odkúpenia).

 • Aký je rozdiel medzi BMW Select a BMW úverom s cielenou splátkou?

  BMW úver s cielenou splátkou vám na konci zmluvy dáva dve možnosti: zaplatiť cielenú splátku alebo sa rozhodnúť pre pokračujúce financovanie.
  BMW Select k tomu pridá aj tretiu možnosť: vrátiť vozidlo do BMW Financial Services. Ako zákazník BMW Select máte odkúpenie vozidla garantované predajcom.

 • Aké faktory ovplyvňujú výpočet zostatkovej hodnoty pri lízingu?

  Zostatková hodnota závisí od obdobia splácania, ročného kilometrového nábehu, miery opotrebovania vozidla a zvoleného modelu.

 • Zmluva je zmluva - budem mať ruky zviazané až do jej skončenia alebo môžem lízingový či úverový kontrakt ukončiť aj predčasne?

  BMW Financial Services vám ponúka flexibilitu v každom ohľade. Ako lízingový zákazník sa môžete napríklad rozhodnúť vymeniť vozidlo za nové v priebehu trvania zmluvy, za predpokladu, že budú vyhovovať ekonomické faktory.
  Ako úverový zákazník (BMW Select, BMW úver s cielenou splátkou a BMW splátkový úver) si môžete skrátiť trvanie zmluvy (zmenou plánu splátok), alebo môžete úver aj predčasne ukončiť (za predpokladu dostatočne včasného informovania).

 • Akú ochranu mi poskytne poistenie neschopnosti splácať?

  Poistenie neschopnosti splácať je vypracované špeciálne pre parametre daného finančného produktu a je preto relatívne lacné. Ak dlžník ochorie, poistenie hradí splátky namiesto neho až do uzdravenia, alebo až kým nie je zmluva plne splatená. V prípade smrti dlžníka poistenie uhradí všetky zostávajúce splátky.

 • Aké zmluvné obdobia sú k dispozícii pre úver a lízing? Môžem ich využiť aj pre financovanie jazdeného vozidla?

  Úverom alebo lízingom môžete financovať akékoľvek nové vozidlo BMW. Zmluvné obdobie bude závisieť od modelu a typu financovania a bude mať rozsah od 12 do 60 mesiacov. Akékoľvek jazdené vozidlo, ktoré ponúka váš predajca BMW, môžete financovať prostredníctvom MINI Financial Services.

 • Z čoho pozostáva reálny ročný úrok pri financovaní cez BMW Financial Services?

  Reálny ročný úrok pri financovaní sa počíta kombináciou základnej úrokovej sadzby úveru a administratívnych poplatkov. Predstavuje celkovú percentuálnu mieru nákladov na úrok za obdobie jedného roka.
  Táto informácia nie je právne záväzná; záväzné sú vždy pravidlá a podmienky vášho konkrétneho úverového produktu. Chyby sú vyhradené.

 • Ako si dohodnem úverovú alebo lízingovú zmluvu u svojho predajcu? Aké osobné doklady na to potrebujem a akú sú podmienky?

  Len čo si zvolíte vozidlo a spôsob jeho financovania, zmluvu uzatvoríte u vášho BMW partnera. Pre overenie vašej bonity vám postačí doklad o totožnosti s fotografiou a aktuálne potvrdenie o príjme (najviac tri mesiace staré). V prípade privátneho zákazníka trvá schválenie zvyčajne najviac pol dňa a následne môžete zmluvu podpísať.

 • Kedy budú mesačné splátky sťahované z môjho účtu?

  Splátky za lízing alebo úver sú vždy splatné v prvý deň každého mesiaca.

 • Čo sa stane, ak moja banka zamietne žiadosť o bezhotovostný prevod?

  Ak vaša banka zamietne našu žiadosť o bezhotovostný prevod mesačnej splátky, budeme vás o tom písomne informovať. Podrobnejšie vám túto situáciu vysvetlí váš konzultant v BMW Financial Services, prosím obráťte sa naňho.

 • Moje bankové údaje sa zmenili. Ako mám oznámiť svoje nové údaje?

  Prosím informujte nás o vašich nových bankových údajoch čo najskôr listom alebo faxom, aby vaše mesačné splátky mohli prebiehať bez prerušenia. Podrobnosti o tom nájdete vo vašej zmluvnej dokumentácii. Kontaktovať nás môžete aj priamo, pomocou formulára na stránke Kontakt.

 • Kilometrový limit v mojej zmluve je príliš malý. Ako ho môžem navýšiť?

  Ak pôvodne odhadovaný kilometrový nábeh narástol, prosím obráťte sa na vášho konzultanta v BMW Financial Services so žiadosťou o prepočet zmluvy.

 • Moje osobné údaje sa zmenili. Ako a kedy vám to mám oznámiť?

  Prosím oznámte nám zmenu vašich údajov ihneď prostredníctvom listu alebo faxu, aby sme mohli pokračovať v poskytovaní našich služieb bez prerušenia. Naše kontaktné údaje nájdete vo vašej zmluvnej dokumentácii. Napísať nám môžete aj priamo, pomocou formulára na stránke Kontakt.

 • Čo sa stane na konci mojej úverovej alebo lízingovej zmluvy?

  Ak ste si zvolili splátkový úver, vozidlo sa stane vaším majetkom hneď po uhradení poslednej finančnej splátky hneď po skončení zmluvy.
  V prípade produktov BMW Select a BMW Select lízing sa môžete na konci zmluvy rozhodnúť, či chcete úverovú alebo lízingovú zmluvu ukončiť a vozidlo odkúpiť, alebo či chcete pokračovať financovaním zostatkovej hodnoty, prípadne cielenej poslednej splátky spôsobom, pre vás pohodlným. Vozidlo tiež môžete vrátiť predajcovi a uzatvoriť novú zmluvu na nové BMW.

 • Čo znamená pojem "zmluvne odsúhlasený stav vozidla" pri vrátení vozidla na konci zmluvy na úver Select alebo lízing Select?

  Vozidlo nesmie prekročiť zmluvne dohodnutý limit najazdených kilometrov a nesmie byť poškodené. Podrobnejšie informácie nájdete v našich všeobecných zmluvných podmienkach a pravidlách.

 • Čo sa stane ak moje vozidlo nespĺňa zmluvne odsúhlasený stav?

  Ak je vozidlo pri vrátení poškodené viac, než je bežný rozsah opotrebovania, budeme vám fakturovať náklady na opravu tohto poškodenia. Podrobnejšie informácie nájdete v našich všeobecných zmluvných podmienkach a pravidlách. Ak prekročíte zmluvne stanovený limit najazdených kilometrov, budeme vám účtovať poplatok, stanovený pri uzatvorení zmluvy. Momentálne môžete prekročiť zmluvne stanovený limit o 2500 km bez extra poplatkov. Ak najazdíte menej, než je zmluvne dohodnutý limit, dostanete dobropis. Prosím vezmite na vedomie, že táto informácia nie je právne záväzná; záväzné sú vždy pravidlá a podmienky vášho konkrétneho úverového produktu. Chyby sú vyhradené.

 • Existujú nejaké doplnkové služby k mojej úverovej alebo lízingovej zmluve?

  Do svojej lízingovej alebo úverovej zmluvy môžete zahrnúť aj ďalšie doplnkové produkty, ako je napríklad BMW poistenie vozidla alebo BMW osobné poistenie. Mimoriadne praktické pre vás je, že poplatky za všetky tieto služby môžete mať zahrnuté v mesačnej splátke. Vďaka tomu získate presný prehľad o celkových nákladoch na vaše BMW. Prosím vezmite na vedomie, že táto informácia nie je právne záväzná; záväzné sú vždy pravidlá a podmienky vášho konkrétneho úverového produktu. Chyby sú vyhradené.

 • Aké sú doplnkové služby k mojej lízingovej alebo úverovej zmluve?

  Môžete si vybrať z množstva služieb, ktoré sa dajú zahrnúť do vašej zmluvy, vrátane údržby či opráv vozidla a nových pneumatík.

 • Aké doplnkové poistné produkty môžem pridať ku svojej lízingovej alebo úverovej zmluve?

  Do vašej zmluvy môžete zahrnúť množstvo rozličných poistných produktov. Napríklad BMW poistenie vozidla, vrátane havarijného s plným krytím, BMW osobné poistenie alebo BMW poistenie neschopnosti splácať.

 • Aké sú výhody BMW poistenia neschopnosti splácať a čo kryje toto poistenie?

  BMW poistenie neschopnosti splácať je obzvlášť bezpečný spôsob financovania vášho vozidla. Poistenie neschopnosti splácať pokryje mesačné splátky za vaše BMW v prípade vašej pracovnej neschopnosti zo zdravotných dôvodov. V prípade vašej smrti pokryje poistenie všetky zostávajúce neuhradené splátky.

 • Aké sú výhody BMW poistenia vozidla? Aké služby tento balík obsahuje?

  BMW poistenie vozidla poskytuje komplexné krytie všetkých možných eventualít. V prípade škody uhradí poistenie od BMW Financial Services všetky náklady na výkupnú cenu vozidla vrátane finančných nákladov. To znamená, že vás nezaťažia žiadne ďalšie zbytočné finančné náklady.