ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN A YOUTUBE.

  Zásady ochrany osobných údajov na stránkach Facebook.

  BMW Slovenská republika s. r. o. (so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, ďalej len “BMW”) je zodpovedná za obsah tejto Facebookovej stránky.

   

  Pri návšteve našej stránky, Facebook zbiera ako prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, napr. prostredníctvom cookies. Takéto zbieranie údajov prostredníctvom služby Facebook sa môže uskutočnovať aj napriek tomu, že používateľ nie je prihlásený alebo registrovaný na Facebooku. Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ďalšom používaní spoločnosťou Facebooku môžete nájsť v zásadách používania osobných údajov spoločnosti Facebook.

   

  Ktoré osobné údaje používateľa Facebook zbiera, nie je BMW známe. Spoločnosť BMW nemá plný prístup k takto zbieraných údajom o používateľovi alebo k akýmkoľvek používateľským profilom. BMW má prístup iba k verejným informáciám o profile. Pomocou nastavení Facebook si môžete upraviť aké informácie zdieľate ako verejné. Navyše môžete Vašou aktivitou skryť alebo zrušiť Váš "like" (”Páči sa mi to”) našej stránky taktiež cez nastavenia Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy). Váš profil sa potom už nebude zobrazovať ako fanúšik tejto stránky.

   

  Spoločnosť BMW používa údaje používateľa získané v rámci funkcie rozhovoru na zodpovedanie vašich otázok. Údaje zozbierané od zákazníkov a prostredníctvom zákazníckych liniek sa používajú na kontaktovanie používateľa s cieľom poskytnúť požadované informácie a ponuky.

   

  BMW dostáva od Facebooku anonymné štatistiky o používaní našej stránky na základe oprávnenému záujmu. Nasledujúce anonymné informácie budú poskytnuté spoločnosti BMW:

   

  • Sledovanie stránky: počet osôb sledujúcich stránku BMW - vrátane rastu a vývoja v stanovenom časovom rámci.
  • Rozsah: Počet ľudí, ktorí vidia konkrétny príspevok. Počet interakcií na príspevok. Môžeme týmto napríklad zistiť, ktorý obsah je v komunite lepší než iný. 
  • Výkonnosť reklamy: Koľko ľudí videlo alebo malo interakciu s reklamou alebo článkom?
  • Demografia: Priemerný vek návštevníkov, ich pohlavie, jazyk.


  Tieto štatistiky sa používajú na neustále zlepšovanie nášho online obsahu na Facebooku a na lepšiu reakciu na záujmy našich používateľov. Nemôžeme prepojiť štatistické údaje s profilmi fanúšikov alebo jednotlivých používateľov. V rámci nastavení Facebook môžete určiť, v akej forme sa vám má cielená reklama zobrazovať.

   

  Spoločnosť BMW dostáva osobné údaje prostredníctvom Facebooku, ak jej aktívne prenášate údaje odoslaním osobnej správy cez Facebook. Takto získané údaje (napr. meno, priezvisko, VIN) používame na odpovedanie na Vaše otázky našou zákazníckou podporou. Vaše údaje budú na tento účel uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť BMW tiež prijíma vaše osobné údaje prostredníctvom Facebooku, ak používate predvyplnený webový formulár. Tento formulár používa údaje z vášho profilu. Ak nám chcete tieto údaje odoslať, musíte aktívne kliknúť na tlačidlo Odoslať.

   

  Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BMW, ako aj o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: (https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy.html)

  Zistiť viac

  Zásady ochrany osobných údajov na stránkach Instagram.

  BMW Slovenská republika s. r. o. (so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, ďalej len “BMW”) je zodpovedná za obsah tejto Instagram stránky.

   

  Pri návšteve našej stránky, Instagram zbiera ako prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, napr. prostredníctvom cookies. Takéto zbieranie údajov prostredníctvom služby Instagram sa môže uskutočnovať aj napriek tomu, že používateľ nie je prihlásený alebo registrovaný na Instagram. Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ďalšom používaní spoločnosťou Instagram môžete nájsť v zásadách používania osobných údajov spoločnosti Instagram.

   

  Ktoré osobné údaje používateľa Instagram zbiera, nie je BMW známe. Spoločnosť BMW nemá plný prístup k takto zbieraných údajom o používateľovi alebo k akýmkoľvek používateľským profilom. BMW má prístup iba k verejným informáciám o profile. Pomocou nastavení Instagram si môžete upraviť aké informácie zdieľate ako verejné. Navyše môžete Vašou aktivitou skryť alebo zrušiť Váš "like" (”Páči sa mi to”) našej stránky taktiež cez nastavenia Instagram. Váš profil sa potom už nebude zobrazovať ako fanúšik tejto stránky.

   

  Spoločnosť BMW používa údaje používateľa získané v rámci funkcie rozhovoru na zodpovedanie vašich otázok. Údaje zozbierané od zákazníkov a prostredníctvom zákazníckych liniek sa používajú na kontaktovanie používateľa s cieľom poskytnúť požadované informácie a ponuky.

   

  BMW dostáva od Instagram anonymné štatistiky o používaní našej stránky na základe oprávnenému záujmu.
  Nasledujúce anonymné informácie budú poskytnuté spoločnosti BMW:

   

  • Sledovanie stránky: počet osôb sledujúcich stránku BMW - vrátane rastu a vývoja v stanovenom časovom rámci.
  • Rozsah: Počet ľudí, ktorí vidia konkrétny príspevok. Počet interakcií na príspevok. Môžeme týmto napríklad zistiť, ktorý obsah je v komunite lepší než iný. 
  • Výkonnosť reklamy: Koľko ľudí videlo alebo malo interakciu s reklamou alebo článkom? 
  • Demografia: Priemerný vek návštevníkov, ich pohlavie, jazyk.


  Tieto štatistiky sa používajú na neustále zlepšovanie nášho online obsahu na Instagram a na lepšiu reakciu na záujmy našich používateľov. Nemôžeme prepojiť štatistické údaje s profilmi fanúšikov alebo jednotlivých používateľov. V rámci nastavení Instagram môžete určiť, v akej forme sa vám má cielená reklama zobrazovať.

   

  Spoločnosť BMW dostáva osobné údaje prostredníctvom Instagram, ak jej aktívne prenášate údaje odoslaním osobnej správy cez Instagram. Takto získané údaje (napr. meno, priezvisko, VIN) oužívame na odpovedanie na Vaše otázky našou zákazníckou podporou. Vaše údaje budú na tento účel uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť BMW tiež prijíma vaše osobné údaje prostredníctvom Instagram, ak používate predvyplnený webový formulár. Tento formulár používa údaje z vášho profilu. Ak nám chcete tieto údaje odoslať, musíte aktívne kliknúť na tlačidlo Odoslať.

   

  Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BMW, ako aj o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: (https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy.html)

  Zistiť viac

  Zásady ochrany osobných údajov na stránkach LinkedIn.

  BMW Slovenská republika s. r. o. (so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, ďalej len “BMW”) je zodpovedná za obsah tejto LinkedIn stránky.

   

  Pri návšteve našej stránky, LinkedIn zbiera ako prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, napr. prostredníctvom cookies. Takéto zbieranie údajov prostredníctvom služby LinkedIn sa môže uskutočnovať aj napriek tomu, že používateľ nie je prihlásený alebo registrovaný na LinkedIn. Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ďalšom používaní spoločnosťou LinkedIn môžete nájsť v zásadách používania osobných údajov spoločnosti LinkedIn.

   

  Ktoré osobné údaje používateľa LinkedIn zbiera, nie je BMW známe. Spoločnosť BMW nemá plný prístup k takto zbieraných údajom o používateľovi alebo k akýmkoľvek používateľským profilom. BMW má prístup iba k verejným informáciám o profile. Pomocou nastavení LinkedIn si môžete upraviť aké informácie zdieľate ako verejné. Navyše môžete Vašou aktivitou skryť alebo zrušiť Váš "like" (”Páči sa mi to”) našej stránky taktiež cez nastavenia LinkedIn. Váš profil sa potom už nebude zobrazovať ako fanúšik tejto stránky.

   

  Spoločnosť BMW používa údaje používateľa získané v rámci funkcie rozhovoru na zodpovedanie vašich otázok. Údaje zozbierané od zákazníkov a prostredníctvom zákazníckych liniek sa používajú na kontaktovanie používateľa s cieľom poskytnúť požadované informácie a ponuky.

   

  BMW dostáva od LinkedIn anonymné štatistiky o používaní našej stránky na základe oprávnenému záujmu. Nasledujúce anonymné informácie budú poskytnuté spoločnosti BMW:

   

  • Sledovanie stránky: počet osôb sledujúcich stránku BMW - vrátane rastu a vývoja v stanovenom časovom rámci.
  • Rozsah: Počet ľudí, ktorí vidia konkrétny príspevok. Počet interakcií na príspevok. Môžeme týmto napríklad zistiť, ktorý obsah je v komunite lepší než iný. 
  • Výkonnosť reklamy: Koľko ľudí videlo alebo malo interakciu s reklamou alebo článkom? 
  • Demografia: Priemerný vek návštevníkov, ich pohlavie, jazyk.

   

  Tieto štatistiky sa používajú na neustále zlepšovanie nášho online obsahu na LinkedIn a na lepšiu reakciu na záujmy našich používateľov. Nemôžeme prepojiť štatistické údaje s profilmi fanúšikov alebo jednotlivých používateľov. V rámci nastavení LinkedIn môžete určiť, v akej forme sa vám má cielená reklama zobrazovať.

   

  Spoločnosť BMW dostáva osobné údaje prostredníctvom LinkedIn, ak jej aktívne prenášate údaje odoslaním osobnej správy cez LinkedIn. Takto získané údaje (napr. meno, priezvisko, VIN) používame na odpovedanie na Vaše otázky našou zákazníckou podporou. Vaše údaje budú na tento účel uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť BMW tiež prijíma vaše osobné údaje prostredníctvom LinkedIn, ak používate predvyplnený webový formulár. Tento formulár používa údaje z vášho profilu. Ak nám chcete tieto údaje odoslať, musíte aktívne kliknúť na tlačidlo Odoslať.

   

  Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BMW, ako aj o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: (https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy.html)

  Zistiť viac

  Zásady ochrany osobných údajov na stránkach Twitter.

  BMW Slovenská republika s. r. o. (so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, ďalej len “BMW”) je zodpovedná za obsah tejto Twitter stránky.

   

  Pri návšteve našej stránky, Twitter zbiera ako prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, napr. prostredníctvom cookies. Takéto zbieranie údajov prostredníctvom služby Twitter sa môže uskutočnovať aj napriek tomu, že používateľ nie je prihlásený alebo registrovaný na Twitter. Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ďalšom používaní spoločnosťou Twitter môžete nájsť v zásadách používania osobných údajov spoločnosti Twitter.

   

  Ktoré osobné údaje používateľa Twitter zbiera, nie je BMW známe. Spoločnosť BMW nemá plný prístup k takto zbieraných údajom o používateľovi alebo k akýmkoľvek používateľským profilom. BMW má prístup iba k verejným informáciám o profile. Pomocou nastavení Twitter si môžete upraviť aké informácie zdieľate ako verejné. Navyše môžete Vašou aktivitou skryť alebo zrušiť Váš "like" (”Páči sa mi to”) našej stránky taktiež cez nastavenia Twitter. Váš profil sa potom už nebude zobrazovať ako fanúšik tejto stránky.

   

  Spoločnosť BMW používa údaje používateľa získané v rámci funkcie rozhovoru na zodpovedanie vašich otázok. Údaje zozbierané od zákazníkov a prostredníctvom zákazníckych liniek sa používajú na kontaktovanie používateľa s cieľom poskytnúť požadované informácie a ponuky.

   

  BMW dostáva od Twitter anonymné štatistiky o používaní našej stránky na základe oprávnenému záujmu. Nasledujúce anonymné informácie budú poskytnuté spoločnosti BMW:

  • Sledovanie stránky: počet osôb sledujúcich stránku BMW - vrátane rastu a vývoja v stanovenom časovom rámci.
  • Rozsah: Počet ľudí, ktorí vidia konkrétny príspevok. Počet interakcií na príspevok. Môžeme týmto napríklad zistiť, ktorý obsah je v komunite lepší než iný.
  • Výkonnosť reklamy: Koľko ľudí videlo alebo malo interakciu s reklamou alebo článkom?
  • Demografia: Priemerný vek návštevníkov, ich pohlavie, jazyk.


  Tieto štatistiky sa používajú na neustále zlepšovanie nášho online obsahu na Twitter a na lepšiu reakciu na záujmy našich používateľov. Nemôžeme prepojiť štatistické údaje s profilmi fanúšikov alebo jednotlivých používateľov. V rámci nastavení Twitter môžete určiť, v akej forme sa vám má cielená reklama zobrazovať.


  Spoločnosť BMW dostáva osobné údaje prostredníctvom Twitter, ak jej aktívne prenášate údaje odoslaním osobnej správy cez Twitter. Takto získané údaje (napr. meno, priezvisko, VIN) používame na odpovedanie na Vaše otázky našou zákazníckou podporou. Vaše údaje budú na tento účel uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť BMW tiež prijíma vaše osobné údaje prostredníctvom Twitter, ak používate predvyplnený webový formulár. Tento formulár používa údaje z vášho profilu. Ak nám chcete tieto údaje odoslať, musíte aktívne kliknúť na tlačidlo Odoslať.


  Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BMW, ako aj o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: (https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy.html)

  Zistiť viac

  Zásady ochrany osobných údajov na stránkach YouTube.

  BMW Slovenská republika s. r. o. (so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, ďalej len “BMW”) je zodpovedná za obsah tejto YouTube stránky.

   

  Pri návšteve našej stránky, YouTube zbiera ako prevádzkovateľ osobné údaje používateľa, napr. prostredníctvom cookies. Takéto zbieranie údajov prostredníctvom služby YouTube sa môže uskutočnovať aj napriek tomu, že používateľ nie je prihlásený alebo registrovaný na YouTube. Informácie o spracúvaní osobných údajov a ich ďalšom používaní spoločnosťou YouTube môžete nájsť v zásadách používania osobných údajov spoločnosti YouTube.

   

  Ktoré osobné údaje používateľa YouTube zbiera, nie je BMW známe. Spoločnosť BMW nemá plný prístup k takto zbieraných údajom o používateľovi alebo k akýmkoľvek používateľským profilom. BMW má prístup iba k verejným informáciám o profile. Pomocou nastavení YouTube si môžete upraviť aké informácie zdieľate ako verejné. Navyše môžete Vašou aktivitou skryť alebo zrušiť Váš "like" (”Páči sa mi to”) našej stránky taktiež cez nastavenia YouTube. Váš profil sa potom už nebude zobrazovať ako fanúšik tejto stránky.

   

  Spoločnosť BMW používa údaje používateľa získané v rámci funkcie rozhovoru na zodpovedanie vašich otázok. Údaje zozbierané od zákazníkov a prostredníctvom zákazníckych liniek sa používajú na kontaktovanie používateľa s cieľom poskytnúť požadované informácie a ponuky.

   

  BMW dostáva od YouTube anonymné štatistiky o používaní našej stránky na základe oprávnenému záujmu. Nasledujúce anonymné informácie budú poskytnuté spoločnosti BMW:

  • Sledovanie stránky: počet osôb sledujúcich stránku BMW - vrátane rastu a vývoja v stanovenom časovom rámci.
  • Rozsah: Počet ľudí, ktorí vidia konkrétny príspevok. Počet interakcií na príspevok. Môžeme týmto napríklad zistiť, ktorý obsah je v komunite lepší než iný.
  • Výkonnosť reklamy: Koľko ľudí videlo alebo malo interakciu s reklamou alebo článkom?
  • Demografia: Priemerný vek návštevníkov, ich pohlavie, jazyk.


  Tieto štatistiky sa používajú na neustále zlepšovanie nášho online obsahu na YouTube a na lepšiu reakciu na záujmy našich používateľov. Nemôžeme prepojiť štatistické údaje s profilmi fanúšikov alebo jednotlivých používateľov. V rámci nastavení YouTube môžete určiť, v akej forme sa vám má cielená reklama zobrazovať.

   

  Spoločnosť BMW dostáva osobné údaje prostredníctvom YouTube, ak jej aktívne prenášate údaje odoslaním osobnej správy cez YouTube. Takto získané údaje (napr. meno, priezvisko, VIN) používame na odpovedanie na Vaše otázky našou zákazníckou podporou. Vaše údaje budú na tento účel uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť BMW tiež prijíma vaše osobné údaje prostredníctvom YouTube, ak používate predvyplnený webový formulár. Tento formulár používa údaje z vášho profilu. Ak nám chcete tieto údaje odoslať, musíte aktívne kliknúť na tlačidlo Odoslať.


  Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou BMW, ako aj o vašich právach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov: (https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy.html)

  Zistiť viac